Kõik koolitused ühest kohast!

tk

Töökeskkonnaspetsialist ja -volinik

 • Töökeskkonna dokumendihaldus

  Sihtrühmaks on väikeettevõtete juhid, töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma põhitöö kõrvalt täitvad töötajad ja teised töökeskkonna parandamisest huvitatud isikud.

  • 15.11.2017 (8 akt)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 04.12.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • 12.03.2018 (8 akt)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 20.04.2018 (8 akt)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • vaata veel ...
  Hind: 129€ (+km)
 • Soome teeohutuskaart I

  Ohualas töötamine, teetööde ohutu korraldamine ja juhtimine nõuab töötajatelt ohutusalaseid vajalikke oskusi. Nende oskuste õpetamiseks ja pädevuse tagamiseks on välja töötatud koolitusprogramm Tieturva 1, mis on teel tehtavate tööde ohutusalane algkoolitus.

  • 27.09.2017 (8 tundi)    /    TALLINN, Pärnu mnt 142
  Hind: 110€ (+km)
 • Kурсы по безопасности труда (Финляндия)

  Целью является защита работников от существующих на рабочем месте рисков здоровья и несчастных случаев.

  • 27.09.2017 (9 ч.)    /    TALLINN, Pärnu mnt 142
  • 28.09.2017 (9 ч.)    /    NARVA, Puškini 6 (Narva Hotell)
  • vaata veel ...
  Hind: 75€ (+km)
 • Курсы по пожарной безопасности (Северные страны)

  Организуем курсы по пожарной безопасности при проведение строительных работ согласно действующим требованиям Северных стран (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания). 

  • 26.09.2017 (7 tundi)    /    TALLINN, Pärnu mnt 142
  • 29.09.2017 (7 tundi)    /    NARVA, Puškini 6 (Narva Hotell)
  • 02.10.2017 (7 tundi)    /    TALLINN, Pärnu mnt 142
  • vaata veel ...
  Hind: 62.5€ (+km)
 • Soome elektriohutuskaardikoolitus

  Soomes on elektritööde tegemisel nõutav elektriohutuskoolituse ja sellekohaste teadmiste kontrolli läbimine.

  • 19.10.2017 (8 tundi)    /    VÄLISMAA, Vantaa, TTS, Sarkatie 1, 01720, luokka 1
  • vaata veel ...
  Hind: 183.33€ (+km)
 • Põhjamaade tuletöökaardikoolitus

  Koolitusel arendatakse, uuendatakse ja värskendatakse tuletöödega tegelevate töötajate tuletööde alaseid oskusi.

  • 26.09.2017 (7 tundi)    /    TALLINN, Pärnu mnt 142
  • 29.09.2017 (7 tundi)    /    TARTU, Riia mnt 215, Räni küla (Kantri Hotell)
  • 18.10.2017 (7 tundi)    /    VÄLISMAA, Vantaa, TTS, Sarkatie 1, 01720, luokka 1
  • vaata veel ...
  Hind: 91.67€ (+km)
  Soodus: 62.5€ (+km)
 • Soome tööohutuskaardikoolitus Vantaas

  Soome tööturvalisuskaardi koolitusel (roheline kaart) käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse põhitõdesid ning ühisele töökohale omaseid ohte. Antud koolituse edukas läbimine on sageli Soome ettevõttesse tööle kandideerimisel eelduseks.

  • 17.10.2017 (1 päev (9 AH))    /    VÄLISMAA, Vantaa, TTS, Sarkatie 1, 01720, luokka 1
  • vaata veel ...
  Hind: 110€ (+km)
 • Soome tööohutuskaardikoolitus Tartus

  Soome tööturvalisuskaardi koolitusel (roheline kaart) käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse põhitõdesid ning ühisele töökohale omaseid ohte. Antud koolituse edukas läbimine on sageli Soome ettevõttesse tööle kandideerimisel eelduseks.

  • 21.09.2017 (1 päev (9 AH))    /    TARTU, Riia mnt 215, Räni küla (Kantri Hotell)
  • 28.09.2017 (1 päev (9 AH))    /    TARTU, Riia mnt 215, Räni küla (Kantri Hotell)
  • vaata veel ...
  Hind: 75€ (+km)
 • Soome tööohutuskaardikoolitus Tallinnas

  Soome tööturvalisuskaardi koolitusel (roheline kaart) käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse põhitõdesid ning ühisele töökohale omaseid ohte. Antud koolituse edukas läbimine on sageli Soome ettevõttesse tööle kandideerimisel eelduseks.

  • 22.09.2017 (1 päev (9 AH))    /    TALLINN, Pärnu mnt 142
  • 25.09.2017 (1 päev (9 AH))    /    TALLINN, Pärnu mnt 142
  • 29.09.2017 (1 päev (9 AH))    /    TALLINN, Pärnu mnt 142
  • 02.10.2017 (1 päev (9 AH))    /    TALLINN, Pärnu mnt 142
  • vaata veel ...
  Hind: 75€ (+km)
 • Kemikaaliohutuse alane koolitus tööandjatele – Ohtlikud kemikaalid töökeskkonnas, REACH-määruse nõuded

  Koolituse sihtgrupiks on töökeskkonnaspetsialistid, kemikaalispetsialistid ja muud töötajad, kes igapäevaselt puutuvad kokku töötajate töökohtade kujundamisega ja kemikaaliriskide haldamise ning hindamisega. Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad.

  • 17.10.2017 (8 akt)    /    TALLINN, RA Koolitused koolitusklass, Väike-Paala 1, V korrus
  Hind: 140€ (+km)
  Koolitaja:
  RA Koolitused
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane 8-tunnine täiendõppe e-kursus

  Koolituse eesmärk on anda osalejatele täiendõpet Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuete rakendamiseks ettevõttes.

  • Tellimuskoolitus    /    E-ÕPE, Tellimuskoolitus
  Hind: 59€ (+km)
  Koolitaja:
  Toretto koolitus
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane 24-tunnine väljaõppe e-kursus

  Koolituse sihtrühm on töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad, keskastme juhid.

  • Tellimuskoolitus    /    E-ÕPE, Tellimuskoolitus
  Hind: 98€ (+km)
  Koolitaja:
  Toretto koolitus
 • Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes – 8 h täiendkoolitus

  Koolituse eesmärk on anda sihtrühmale ülevaade valdkonna seadusemuudatustest ja töökeskkonna alase töö üldisest korraldamisest ettevõttes.

  • 22.09.2017 (8 akt)    /    PÄRNU, Roheline 1b (Nooruse Maja)
  • 26.09.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus
  • 28.09.2017 (8 akt)    /    VILJANDI, Tartu11/Lossi 29 (Grand Hotell)
  • 03.10.2017 (8 akt)    /    TARTU, Sõpruse pst 2 III korrus
  • 10.10.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus
  • 23.10.2017 (8 akt)    /    RAPLA, Tallinna tn 18 (Rapla Kultuurikeskus)
  • 24.10.2017 (8 akt)    /    PAIDE, Lai 33 (Järvamaa Keskraamatukogu)
  • 31.10.2017 (8 akt)    /    VÕRU, Jüri tn 54 (Võrumaa Keskraamatukogu)
  • 31.10.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus
  • 07.11.2017 (8 akt)    /    RAKVERE, Tallinna 12 III korrus (Sushi Tiger konverentsikeskus)
  • 21.11.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus
  • 23.11.2017 (8 akt)    /    VILJANDI, Tartu 11/Lossi 29 (Grand Hotel)
  • 05.12.2017 (8 akt)    /    PÄRNU, Roheline 1b (Nooruse maja)
  • 05.12.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus
  • 07.12.2017 (8 akt)    /    TARTU, Sõpruse pst 2 III korrus (Sangari maja)
  • 11.12.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus
  • vaata veel ...
  Hind: 89€ (+km)
  Koolitaja:
  Kaasik Koolitus
 • Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes – 24 h väljaõppekoolitus

  Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

  • 21.09.2017 (24 akt)    /    PÄRNU, Roheline 1b (Nooruse Maja)
  • 26.09.2017 (24 akt)    /    TALLINN, Väike-Paala 1, V korrus
  • 27.09.2017 (24 akt)    /    VILJANDI, Tartu 11/Lossi 29 (Grand Hotell)
  • 02.10.2017 (24 akt)    /    TARTU, Sõpruse pst 2 III korrus
  • 10.10.2017 (24 akt)    /    TALLINN, Väike-Paala 1, V korrus
  • 23.10.2017 (24 akt)    /    PAIDE, Lai 33 (Järvamaa Keskraamatukogu)
  • 23.10.2017 (24 akt)    /    RAPLA, Tallinna tn 18 (Rapla Kultuurikeskus)
  • 30.10.2017 (24 akt)    /    VÕRU, Jüri tn 54 (Võrumaa Keskraamatukogu)
  • 31.10.2017 (24 akt)    /    TALLINN, Väike-Paala 1, V korrus
  • 07.11.2017 (24 akt)    /    RAKVERE, Tallinna 12 (Sushi Tiger Konverentsikeskus)
  • 21.11.2017 (24 akt)    /    VILJANDI, Tartu 11/Lossi 29 (Grand Hotel)
  • 21.11.2017 (24 akt)    /    TALLINN, Väike-Paala 1, V korrus
  • 05.12.2017 (24 akt)    /    PÄRNU, Roheline 1b (Nooruse maja)
  • 05.12.2017 (24 akt)    /    TALLINN, Väike-Paala 1, V korrus
  • 06.12.2017 (24 akt)    /    TARTU, Sõpruse pst 2 (Sangari maja III korrus)
  • 11.12.2017 (24 akt)    /    TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus
  • vaata veel ...
  Hind: 159€ (+km)
  Koolitaja:
  Kaasik Koolitus
 • 24-tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane online väljaõpe

  Sihtgrupp: Töökeskkonna volinik, töökeskkonnanõukogu liige, töökeskkonnaspetsialist, tööandja. Teemad: Mõisted. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riiklikul tasandil ja ettevõtte tasandil, sh vajalik dokumentatsioon. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused. Oluliste õigusaktide tutvustus. […]

  • Tellimuskoolitus    /    E-ÕPE, Üle Eesti
  Hind: 120€ (+km)
  Koolitaja:
  Greenclean OÜ

tark.ee

tark.ee on keskkond, kust leiab kõik koolitusega seonduva ühest kohast.

Koolitusportaal tark.ee:


 • kogub kokku ja toob huvilisele lähemale erinevad Eestis toimuvad koolitused;

 • annab võimaluse leida endale sobiv koolitus või mõni muu enesearendamise võimalus ja

 • näitab läbi uudiste ja nõuandvate tekstide õppimise olulisust ja vajadust;

Loe edasi...

Annika Allikas

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Koostöö tark.ee´ga on olnud suurepärane. Meeldib tark.ee meeskonna sõbralikkus, paindlikkus, arendusmeelsus ja pidev tagasisidestamine. Portaal toob kokku nii teenuse pakkuja kui teenuse tellija ning sisaldab endas üha enam mõlemale poolele vajalikku lisainformatsiooni.

Merilin Makko

Eventus Ehitus OÜ Büroojuht

Senised kasutuskorrad Tark.ee portaalis on alati lõppenud edukalt: leitud on vajalik koolitus ja inimene vaid paari klahvivajutusega sellele registreeritud.

Väga lihtne ja loogiline jaotus, kiire viis koolituste otsimiseks ja sobivatele koolitustele registreerumiseks.
Suur koolituste hulk ühes keskkonnas teeb koolituste otsimise, valimise ja registreerumise protsessi meeldivaks, milline ajavõit!
Hästi töötav süsteem, mis teeb koolitusspetsialisti elu mugavaks.

Maris Hõlpus

Oriflame Eesti OÜ raamatupidaja

Tark.ee koduleht on mugav ja kiire võimalus leida endale meelepärane koolitus. Registreerumine on lihtne ning võetakse väga kiirelt ühendust.

Karl Raidna

Karl Raidna Visari Metallitööd OÜ

tark.ee oli meie esimene valik võimalike pakkujate leidmiseks.

Portaal koondab endas suurt hulka meie jaoks usaldusväärseid teenusepakkujaid ja koolitusi on väga lihtne leida. Info on ükevaatlik ja täiesti piisav otsuse tegemiseks, olemata seejuures infost üle küllastunud.

Marve Millend

IT Koolituskeskus

Koostöö tark.ee´ga algas nende esimestest päevadest. Koolituste edastamine on äärmiselt mugavaks tehtud, mõeldakse kliendi eest, et kuidas saada rohkem tähelepanu. Portaali vahendusel oleme saanud häid kliendikontakte ja loodame , et saame tulevikus veelgi. Mõnus seltskond ja hea fiiling.

Toomas Schipai

Majandusarvestuse Keskus

Majandusarvestuse Keskuse koostöö portaaliga www.tark.ee on olnud pikaajaline. Registreerimine meie kursustele läbi portaali on kogu meie koostöö aja olnud aktiivne. Soovitame kõigil kasutada oma toodete tutvustamisel portaali www.tark.ee.

Peep Laja

Internetiettevõtja

Otsisin endale finantsjuhtimise alast koolitust ja proovisin selleks kõiki Eesti portaale. Konkurentsitult parima kasutusmugavusega ja koolituste hulgaga oli tark.ee portaal. Teiste puhul oli vajaliku leidmine tehtud keeruliseks ja kasutaja peab mõtlema. Mulle sümpatiseeris tark.ee lihtsus ja muidugi andmebaasis leiduv.

Meie sõbrad