Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Juunika Koolitus OÜ

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine.
Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades.

6 põhjust Juunika Koolituse valimiseks:

 • Koolitajate erialane ettevalmistus ning aastatepikkused koolituste läbiviimise kogemused
 • Koolituste läbiviimise võimekus nii eesti keeles kui ka vene keeles
 • Uuenduslike, ekstreemsete ning innovatiivsete õppemeetodite rakendamine
 • Õpitava sidumine praktiliste, lektori kogemustele põhinevate eluliste näidetega silmas pidades kliendi huve ja soove
 • Põhjalik koolitusmaterjali kasutamine koolituse eesmärgikesksete tulemuste kinnistamiseks
 • Koolituste korraldamise kogemus rohkem kui 10 aastat

Juunika Koolitus OÜ´le on väljastatud vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele TKH majandustegevusteade nr 152039 järgmistele õppekavarühmadele: arvutikasutus, ehitus ja tsiviilrajatised, isikuteenindus (üldine), juhtimine ja haldus, kasvatusteadused, koolieelikute õpetajate koolitus, majandusarvestus ja maksundus, majutamine ja toitlustamine, meditsiin, meditsiiniline teenindamine, personaalsed pädevused, psühholoogia, raamatukogundus, teabelevi, arhiivindus, rahandus, pangandus ja kindlustus, sekretäri- ja ametnikutöö, sotsiaaltöö ja nõustamine, tervis, toiduainetetöötlus ja -tootmine, tootmine ja töötlemine (üldine), turundus ja reklaam, töökaitse, töökorraldus, ärindus ja haldus (üldine), õigus, õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (üldine)

Koolitusasutus on registreeritud Sotsiaalministeeriumis “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” alusel ja on õigus läbi viia järgmiseid kursuseid:

 • esmaabiandjate välja- ja täiendõppekursused, registreerimise number 20/2010
 • töökeskkonnavolinike, -spetsialistide ja töökeskkonnanõukogu liikmete välja- ja täiendõppekursused, registreerimise number 3/2012

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiate töötukassa lehelt.

 

 

Firma nimi: Juunika Koolitus OÜ
Aadress: Kastani 42, 50410 Tartu
Koduleht: www.juunika.ee
Kontaktisik: Monika Mägi
Telefon: 744 9600, 5304 8424
E-post: registreeru@juunika.ee

Koolitused

 • Воспитание ценностей и методика Хранения Мудрости

  Целевая aудитория: Учителя детских садов и учителя начальных классов.

  • 02.11.2017 (8 академических часов)    /    NARVA, Puškini 6 (hotell Narva)
  Hind: 103€ (+km)
 • Töökeskkonna dokumendihaldus

  Sihtrühmaks on väikeettevõtete juhid, töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma põhitöö kõrvalt täitvad töötajad ja teised töökeskkonna parandamisest huvitatud isikud.

  • 15.11.2017 (8 akt)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 04.12.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • 12.03.2018 (8 akt)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 20.04.2018 (8 akt)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • vaata veel ...
  Hind: 129€ (+km)
 • Формирующее оценивание

  Цели курса: Поддержать и придать учителям уверенности при внедрении/ использовании формирующего оценивания и формировании мотивирующей учебной среды на своих уроках. Дать учителям возможность апробировать и проанализировать разные методы для дальнейшего использования на практике.

  • 23.10.2017 (6 академических часов)    /    NARVA, Raekoja plats 2 (Tartu Ülikooli Narva Kolledž)
  • 24.10.2017 (6 академических часов)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  Hind: 133€ (+km)
 • Kujundav hindamine

  Koolituse eesmärgiks on toetada ja julgustada õpetajat õppimist toetava hindamise juurutamisel/rakendamisel ning õppimiskeskse keskkonna kujundamisel oma ainetundides. Pakkuda õpetajatele võimalusi kogeda ja analüüsida erinevaid meetodeid, mida hiljem kasutada igapäevatöös.

  • 23.10.2017 (8 akt)    /    NARVA, Raekoja plats 2 (Tartu Ülikooli Narva Kolledž)
  • 24.10.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  Hind: 103€ (+km)
 • Suhtlemise tuumkompetentsid arenguvestluse edukaks läbiviimiseks (2. moodul)

  Inimeste juhtimise tulemuslikkus sõltub väga oluliselt sellest, kuidas juht kuulab, kõneleb, küsib, kritiseerib või julgustab. Suhtlemistreeningu tüüpi koolitus annab osalejatele hea võimaluse omandada ja täiustada peamisi igapäevase juhendamise ja arenguvestluse jaoks vajalikke suhtlemiskompetentse.

  • 08.11.2017 (7 akt)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • 10.11.2017 (7 akt)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  Hind: 189€ (+km)
 • Kiirgusohutuse täiendkoolitus väikeloomakliinikutele

  Vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 57 (24.11.2016) „Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded“ peavad perioodilistel täienduskoolitustel osalema kõik kiirgustöötajad. Praktilise suunitlusega täiendkoolitus pakub vajalikke kiirguskaitsealaseid teadmisi ja oskusi, mida saab rakendada igapäevatöös.

  • 02.10.2017 (4 akt)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • 07.11.2017 (4 akt)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  Hind: 116€ (+km)
 • Kiirgusohutuse täiendkoolitus hambaraviasutustele

  Vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 57 (24.11.2016) „Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded“ peavad perioodilistel täienduskoolitustel osalema kõik kiirgustöötajad. Praktilise suunitlusega täiendkoolitus pakub vajalikke kiirguskaitsealaseid teadmisi ja oskusi, mida saab rakendada igapäevatöös.

  • 04.10.2017 (4 akt)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • 07.11.2017 (4 akt)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  Hind: 116€ (+km)
 • Enese juhtimine ajas

  Koolituse eesmärk on teadvustada ajakasutusoskusi ja õppida paremini korraldama ja tasakaalustama oma isiklikku ja töö elu.

  • 02.10.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  Hind: 159€ (+km)
 • Praktiline ettevõtluse alustamise ja klienditeeninduse koolitus koos äriplaani koostamisega

  Koolituse eesmärk on anda vajalikud baasteadmised ja oskused loomaks oma ettevõtet; anda ülevaade erinevatest kaubandussektori töölõikudest ning värskendavaid teadmisi ja praktilisi oskusi kaubandussektoris töötamiseks. 

  • 03.10.2017 (74 akt)    /    VÕRU, Räpina mnt 1A (Võrumaa Autokool)
  Hind: 1358€ (+km)
 • Эффективное использование времени

  Обучение предназначено для тех, кто хочет научиться более эффективно планировать своё время. Обучение имеет прикладной характер.

  • 23.10.2017 (8 академических часов)    /    NARVA, Puškini 6 (hotell Narva)
  • 10.11.2017 (8 академических часов)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  Hind: 159€ (+km)
 • Обслуживание клиентов (от А до Я)

  Обучение предназначено для начинающих и уже работающих в сфере обслуживания людей, секретарей, ассистентов и всех тех, кто желает повысить профессионализм в этой области.

  • 24.10.2017 (1 päev)    /    NARVA, Puškini 6 (hotell Narva)
  • 01.12.2017 (1 päev)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  Hind: 139€ (+km)
 • Eduka juhtimise parimad praktikad

  Arenguprogramm on mõeldud ettevõtete ja meeskondade juhtidele, kes ootavad koolituselt eelkõige praktilisi lahendusi ja juhtimisvõtteid. Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele teadmised ja isiklik kogemus “töötavatest lahendustest” iga juhi jaoks olulistel teemadel – enesejuhtimine, suhtlemine, muudatused ja läbirääkimised.

  • 19.10.2017 (24 akt)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 15.11.2017 (24 akt)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  Hind: 675€ (+km)
 • Autismispektri häirega laps haridusasutuses

  Koolituse eesmärgiks on anda juhised ära tundmaks autismispektri häiretele omaseid jooni lapse käitumises ning rakendada lapse arendamisel sobivaid võtteid ning alternatiivkommunikatsiooni vahendeid lapse vajadustest lähtuvalt.

  • 23.10.2017 (16 akt)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 16.11.2017 (16 akt)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  Hind: 122€ (+km)
 • Laste positiivse käitumise toetamine rühmas

  Koolituse eesmärgiks on kujundada arusaama lapse käitumisraskuste põhjustest ning laste käitumise suunamise võimalustest.

  • 05.10.2017 (6 akt)    /    PÄRNU, Roheline 1b (Nooruse Maja)
  • 31.10.2017 (6 akt)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 13.11.2017 (6 akt)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • vaata veel ...
  Hind: 86€ (+km)
 • MS Excel koolitus edasijõudnutele

  Koolituse eesmärk on anda osalejatele baasteadmised MS Exceli kasutamise oskused nii, et koolituse tulemusena oskab osaleja luua lihtsamaid arvutustabeleid, neid kujundada, sisestada lihtsamaid valemeid ja funktsioone ning kasutada lihtsamaid analüüsivahendeid.

  • 25.09.2017 (16 akt)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 17.10.2017 (16 akt)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  Hind: 189€ (+km)
 • Ettevõtluse alustamise koolitus äriplaani koostamisega

  Koolituse eesmärk on anda vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet.

  • 26.09.2017 (56 akt)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika koolitusklass)
  • 06.11.2017 (56 akt)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • vaata veel ...
  Hind: 910€ (+km)
 • Maksuseaduste muudatused 2017-2018

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade 2017-2018 jõustunud/jõustuvatest maksumuudatustest ning sellest, kuidas need mõjutavad äriühinguid ja tööandjaid.

  • 12.10.2017 (4 akt)    /    TARTU, Riia 181a (Tartu Teaduspark, II korruse koolitusklass)
  • vaata veel ...
  Hind: 189€ (+km)
 • Praktiline klienditeeninduse koolitus

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade erinevatest kaubandussektori töölõikudest ning värskendavaid teadmisi ja praktilisi oskusi kaubandussektoris töötamiseks.

  • 25.09.2017 (18 akt)    /    RAKVERE,
  • 02.10.2017 (18 akt)    /    SAAREMAA, Kuressaare
  • 11.10.2017 (18 akt)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • 16.10.2017 (18 akt)    /    VÕRU,
  • vaata veel ...
  Hind: 477€ (+km)
 • Vaimne vägivald – varjatud ja otsene (Dubai)

  Vägivald – juba see sõna mõjub õõvastavalt. Vägi ja valdamine – mis oma olemuselt tähendab, et keegi valdab/anastab oma väega/jõuga teist. Vägivalda meie ümber nii sõnas kui pildis on pidevalt – ilmselt ei möödu päevagi, kui inimene ei kuule midagi vägivallast ja terrorismist. Ka selline info jagamine on teatud määral vägivald, mis negatiivselt mõjub. Kuid seda, kui palju valitseb vägivalda inimestevahelistes igapäevasuhetes, käsitletakse märksa vähem.

  • 22.10.2017 (20 akt)    /    VÄLISMAA,
  Hind: 1719€ (+km)
 • Õppimist toetav hindamine

  Koolituse eesmärgiks on toetada kooli meeskonna motivatsiooni hoiakute muutmisel seoses õppijakeskse kooli ja õppimist toetava hindamisega. Julgustada kooli meeskonda rakendama õppimist toetava hindamise põhimõtteid õppeprotsessi tõhusa kavandamise ja juhtimise kaudu.

  • 04.01.2018 (8 akt)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 05.01.2018 (8 akt)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  Hind: 83€ (+km)
 • Internetiturunduse ABC

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade kaasaegse internetiturunduse üldistest põhimõtetest. Koolitusel tutvustatakse võimalusi, kuidas erinevate veebikanalite abil kasvatada ettevõtte püsiklientide arvu, parandada müügitulemusi ja suurendada kasumit.

  • 05.10.2017 (8 akt)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 24.11.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • vaata veel ...
  Hind: 123€ (+km)
 • E-poe loomine

  Koolituse eesmärk on õpetada tundma e-poe paigaldamist ja seadistamist ning tutvustada e-poe loomisega kaasnevaid nõudeid.

  • 04.10.2017 (16 akt)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 02.11.2017 (16 akt)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • vaata veel ...
  Hind: 345€ (+km)
 • Kiirgusohutuse koolitus hambaraviasutustele

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade kiirgusohutuse teoreetilistest alustest ja kiirguskaitse põhimõtete praktilisest elluviimisest.

  • 04.10.2017 ()    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • 07.11.2017 ()    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • vaata veel ...
  Hind: 116€ (+km)
 • Põhivarade arvestus kohaliku omavalitsuse finantsspetsialistile

  Põhivara moodustab kohaliku omavalitsusüksuse ja tema konsolideerimisgrupi varadest olulisema osa, üldjuhul on see üle 90% varadest, koosnedes peamiselt materiaalsest põhivarast. Vead selles arvestuslõigus võivad märkimisväärset mõju avaldada nii üksuse finantstulemustele kui selle põhjal tehtud otsustele. Seetõttu on oluline aeg-ajalt meelde tuletada põhivara arvestuse põhialused ja eesmärgid ning saada kasulikku praktilist nõu. Värskendatud teadmised vähendavad edaspidiseid suurte vigade tekkimise riske.

  • 26.03.2018 (6 akt)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  Hind: 149€ (+km)
  Soodus: 149€ (+km)
 • Tulemuslikud ja motiveerivad arenguvestlused (1. moodul)

  Koolitusel õpime kasutama arenguvestlust kui tulemuslikku ja motiveerivat juhtimisinstrumenti, mis annab juhile hea ülevaate oma meeskonnast ja parema kontakti alluvatega.

  • 03.10.2017 (8 akt)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 11.10.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • vaata veel ...
  Hind: 189€ (+km)
 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias

  Koolituse eesmärgiks on tõsta lastega töötavate spetsialistide teadlikkust aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemuse, äratundmise, sagedamini kaasnevate probleemide ning toetamise, abistamise võimaluste osas.

  • 21.03.2018 (8 akt)    /    TARTU, Riia 181a (Tartu Teaduspark, II korruse koolitusklass)
  • 22.03.2018 (8 akt)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  Hind: 96€ (+km)
 • Töökeskkonna riskianalüüs

  Koolituse eesmärk on õpetada hindama ja haldama ettevõtte töökeskkonnaga seotud riske. Anda põhjalikud teadmised, et osata ise oma ettevõttes töökohtade riskianalüüsiprotsessi läbi viia.

  • 30.10.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • 02.11.2017 (8 akt)    /    JÕHVI, Rakvere tn 7 (hotell Wironia)
  • vaata veel ...
  Hind: 99€ (+km)
 • Tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi põhikoolitus

  Koolituse eesmärk on anda teadmisi tööks erinevate tõstukitega. Koolitus tugineb rahvusvahelistele standarditele ning on suunatud tõstukijuhi arendamisele tajumaks ja ennetamaks riske ja ohtusid ning vastutustunde arendamisele.

  • 26.09.2017 (16 akt)    /    NARVA, Puškini 28 (hotell Inger)
  • 28.09.2017 (16 akt)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • 25.10.2017 (16 akt)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 07.11.2017 (16 akt)    /    NARVA, Puškini 28 (hotell Inger)
  • 09.11.2017 (16 akt)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • 15.11.2017 (16 akt)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • 21.11.2017 (16 akt)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • vaata veel ...
  Hind: 169€ (+km)
 • Tuletöö tegemise koolitus

  Antakse teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras. Koolituse läbinu oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske, tunneb erinevaid liike tulekustuteid, oskab kasutada tulekustutit, orienteerub seotud õigusaktides.

  • 29.09.2017 (1 päev)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 14.11.2017 (1 päev)    /    JÕHVI, Rakvere tn 7 (hotell Wironia)
  • 16.11.2017 (1 päev)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • 05.12.2017 (1 päev)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • vaata veel ...
  Hind: 93€ (+km)
 • Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ

  Yглубить знания пожарной безопасности, также требования к пожарной безопасности и навыки действий при пожаре или несчастном случае.

  • 28.09.2017 (1 päev)    /    NARVA, Puškini 28 (hotell Inger)
  • 05.10.2017 (1 päev)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • 26.10.2017 (1 päev)    /    JÕHVI, Rakvere tn 7 (hotell Wironia)
  • vaata veel ...
  Hind: 83€ (+km)
 • Suhtlemine “raske” patsiendiga

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade sellest, kuidas toime tulla „raske“ patsiendiga.

  • 06.11.2017 (8 akt)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Õppekeskuse koolitusklass)
  • 28.11.2017 (8 akt)    /    TALLINN, hotell Dzingel (Männiku tee 89)
  Hind: 115€ (+km)
 • Курсы по теме – Гигиена труда и безопасность труда (24 часа)

  В соответствии с Постановлением Министерства Социальных дел № 80 от 14 декабря 2000 г. «Порядок проведения курсов по обучению и совершенствованию знаний в области гигиены труда и безопасности труда» в обязанности работодателей входит организация курсов по гигиене труда и безопасности труда для уполномоченных по рабочей среде и членов советов по рабочей среде не позднее двух месяцев со времени их выборов или их назначения!

  • 17.10.2017 (3 päeva)    /    JÕHVI, Rakvere tn 7 (hotell Wironia)
  • 14.11.2017 (3 päeva)    /    NARVA, Puškini 28 (hotell Inger)
  • 21.11.2017 (3 päeva)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • vaata veel ...
  Hind: 170€ (+km)
 • Курсы для лиц, ответственных за написание самоотчета по пожарной безопасности и проведение общей эвакуации на объекте

  Обязанностью руководства предприятия и учреждения является ознакомление работников с требованиями по пожаробезопасности и контроль за их исполнением. Для лучшего проведения/применения контроля целесообразно назначить ответственное лицо за пожаробезопасность. То же самое действует в отношении арендованных помещений, где арендатор должен организовать надзор за пожаробезопасностью.

  • 26.09.2017 (8 академических часов)    /    NARVA, Puškini 28 (hotell Inger)
  • vaata veel ...
  Hind: 93€ (+km)
 • Дополнительный курс повышения квалификации по гигиене и безопасности труда

  В соответствии с указом Министерства Социальных дел ЭР № 80 от 14.12.2000, работодатель обязан организовывать для уполномоченных и членов совета по охране труда, занимающихся охраной и организацией труда, соотвествующее обучение в течении 2-х месяцев после их избрания на должность.

  • 19.10.2017 (1 päev)    /    JÕHVI, Rakvere tn 7 (hotell Wironia)
  • 16.11.2017 (1 päev)    /    NARVA, Puškini 28 (hotell Inger)
  • vaata veel ...
  Hind: 90€ (+km)
 • Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии (16-часовые)

  Получение основных знаний и практических навыков по спасению жизни постарадавших при несчастных случаях и при болезненных состояниях, опасных для жизни человека, а также для оказания первой медицинской помощи.

  • 28.09.2017 (16 tundi)    /    JÕHVI, Rakvere tn 7 (hotell Wironia)
  • 03.10.2017 (16 tundi)    /    JÕHVI, Rakvere tn 7 (hotell Wironia)
  • 09.10.2017 (16 tundi)    /    NARVA, Puškini 28 (hotell Inger)
  • 05.12.2017 (16 tundi)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • vaata veel ...
  Hind: 75€ (+km)
 • Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori väljaõpe

  Koolituse eesmärk on anda teadmisi kuidas ennetada ohte ehitusobjektidel ning mida selleks teha tuleb. Ohutuse tagamiseks ja terviseriskide ennetamiseks ehitusplatsil peavad tööandjad, kelle töötajad seal töötavad ja FIE-d määrama töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori.

  • 10.10.2017 (1 päev)    /    TALLINN, hotell Dzingel (Männiku tee 89)
  • 30.10.2017 (1 päev)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 07.12.2017 (1 päev)    /    TALLINN, hotell Dzingel (Männiku tee 89)
  • 12.12.2017 (1 päev)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • vaata veel ...
  Hind: 96€ (+km)
 • Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

  Работодатель направляет на курсы усовершенствования специалиста по оказанию первой помощи через каждые 3 года. Цель курсов усовершенствования- повторять и углублять, приобретенные раннее, знания и умения.

  • 28.09.2017 (1 päev)    /    JÕHVI, Rakvere tn 7 (hotell Wironia)
  • 03.10.2017 (1 päev)    /    JÕHVI, Rakvere tn 7 (hotell Wironia)
  • 09.10.2017 (1 päev)    /    NARVA, Puškini 6 (hotell Narva)
  • 05.12.2017 (1 päev)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • vaata veel ...
  Hind: 55€ (+km)
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)

  Koolitus töötervishoiu- ja tööohutusest annab vajalikud teadmised, mida teha, et tagada ohutu ja seaduse nõudeid järgiv töökeskkond.

  • 27.09.2017 (3 päeva)    /    VILJANDI, Tallinna 24 (hotell Centrum)
  • 11.10.2017 (3 päeva)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 11.10.2017 (3 päeva)    /    TALLINN, hotell Dzingel (Männiku tee 89)
  • 16.10.2017 (3 päeva)    /    SAAREMAA, Kuressaare, Tallinna 19 (TTÜ Eesti Mereakadeemia Kuressaare keskus)
  • 23.10.2017 (3 päeva)    /    RAPLA, Lasteaia 5 (Raplamaa Keskraamatukogu)
  • 06.11.2017 (3 päeva)    /    TALLINN, hotell Dzingel (Männiku tee 89)
  • 20.11.2017 (3 päeva)    /    PAIDE, Pärnu 6 (hotell Neli Kuningat)
  • 22.11.2017 (3 päeva)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 27.11.2017 (3 päeva)    /    HAAPSALU, Lai 7 (Päeva Villa)
  • 06.12.2017 (3 päeva)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 12.12.2017 (3 päeva)    /    TALLINN, hotell Dzingel (Männiku tee 89)
  • 13.12.2017 (3 päeva)    /    PÄRNU, Roheline 1b (Nooruse Maja)
  • vaata veel ...
  Hind: 154€ (+km)
 • Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)

  Koolituse eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks.

  • 26.09.2017 (2 päeva)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • 12.10.2017 (2 päeva)    /    RAKVERE, Tallinna 25 (hotell Wesenbergh)
  • 17.10.2017 (2 päeva)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 17.10.2017 (2 päeva)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • 18.10.2017 (2 päeva)    /    PÄRNU, Roheline 1b (Nooruse Maja)
  • 19.10.2017 (2 päeva)    /    VÕRU, Räpina mnt.1a (Võrumaa Autokool, I korrus)
  • 01.11.2017 (2 päeva)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • 07.11.2017 (2 päeva)    /    SAAREMAA, Kuressaare, Tallinna 19 (TTÜ Eesti Mereakadeemia Kuressaare keskus)
  • 08.11.2017 (2 päeva)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 15.11.2017 (2 päeva)    /    RAPLA, Lasteaia 5 (Rapla Keskraamatukogu)
  • 21.11.2017 (2 päeva)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • 21.11.2017 (2 päeva)    /    VILJANDI, Tallinna 24 (hotell Centrum)
  • 05.12.2017 (2 päeva)    /    PAIDE, Pärnu 6 (hotell Neli Kuningat)
  • 12.12.2017 (2 päeva)    /    HAAPSALU, Lai 7 (Päeva Villa)
  • 12.12.2017 (2 päeva)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • 13.12.2017 (2 päeva)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • vaata veel ...
  Hind: 75€ (+km)
 • Esmaabi täiendõppe koolitus

  Esmaabi täiendkoolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga kolme aasta järel.

  • 29.09.2017 (1 päev)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • 10.10.2017 (1 päev)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 13.10.2017 (1 päev)    /    RAKVERE, Tallinna 25 (hotell Wesenbergh)
  • 19.10.2017 (1 päev)    /    PÄRNU, Roheline 1b (Nooruse Maja)
  • 20.10.2017 (1 päev)    /    VÕRU, Räpina mnt.1a (Võrumaa Autokool, I korrus)
  • 20.10.2017 (1 päev)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • 07.11.2017 (1 päev)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • 08.11.2017 (1 päev)    /    SAAREMAA, Kuressaare, Tallinna 19 (TTÜ Eesti Mereakadeemia Kuressaare keskus)
  • 14.11.2017 (1 päev)    /    RAKVERE, Tallinna 25 (hotell Wesenbergh)
  • 15.11.2017 (1 päev)    /    RAPLA, Lasteaia 5 (Rapla Keskraamatukogu)
  • 16.11.2017 (1 päev)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 22.11.2017 (1 päev)    /    VILJANDI, Tallinna 24 (hotell Centrum)
  • 28.11.2017 (1 päev)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • 06.12.2017 (1 päev)    /    PAIDE, Pärnu 6 (hotell Neli Kuningat)
  • 11.12.2017 (1 päev)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 12.12.2017 (1 päev)    /    HAAPSALU, Lai 7 (Päeva Villa)
  • 19.12.2017 (1 päev)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • vaata veel ...
  Hind: 55€ (+km)
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus

  Täiendkoolitus on mõeldud nendele kes on eelnevalt läbinud töötervishoiu- ja tööohutusalase koolituse ohutu töökeskkonna tagamiseks.

  • 27.09.2017 (1 päev)    /    VILJANDI, Tallinna 24 (hotell Centrum)
  • 03.10.2017 (1 päev)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • 16.10.2017 (1 päev)    /    SAAREMAA, Kuressaare, Tallinna 19 (TTÜ Eesti Mereakadeemia Kuressaare keskus)
  • 20.10.2017 (1 päev)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 23.10.2017 (1 päev)    /    RAPLA, Lasteaia 5 (Raplamaa Keskraamatukogu)
  • 14.11.2017 (1 päev)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • 20.11.2017 (1 päev)    /    PAIDE, Pärnu 6 (hotell Neli Kuningat)
  • 27.11.2017 (1 päev)    /    HAAPSALU, Lai 7 (Päeva Villa)
  • 29.11.2017 (1 päev)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 08.12.2017 (1 päev)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • 13.12.2017 (1 päev)    /    PÄRNU, Roheline 1b (Nooruse Maja)
  • 15.12.2017 (1 päev)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • vaata veel ...
  Hind: 99€ (+km)
 • Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus

  Koolituse eesmärk on anda vajalikud teadmised ja oskused tuleohutuse eest vastutavatele isikutele tuleohutuse paremaks korraldamiseks ning enesekontrolli läbiviimiseks ettevõttes, et vältida erinevaid õnnetusriske ning osata tegutseda tulekahju või õnnetuse korral, läbi viia evakuatsioon.

  • 04.10.2017 (1 päev)    /    HAAPSALU, Kalda 19 (hotell Kongo)
  • 11.10.2017 (1 päev)    /    VÕRU, Jüri 19a (MTÜ Võluvõru koolituskeskuse seminariruum, IV korrus)
  • 11.10.2017 (1 päev)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • 24.11.2017 (1 päev)    /    RAKVERE, Tallinna 25 (hotell Wesenbergh)
  • 04.12.2017 (1 päev)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • vaata veel ...
  Hind: 93€ (+km)
 • Курсы усовершенствования по охране и безопасности труда

  В соответствии с указом Министерства Социальных дел ЭР № 80 от 14.12.2000, работодатель обязан организовывать для уполномоченных и членов совета по охране труда, занимающихся охраной и организацией труда, соотвествующее обучение в течении 2-х месяцев после их избрания на должность. Специалисты по охране труда должны проходить курс усовершенствования не реже одного раза в течении 5 лет. Охрану и безопасность труда на предприятии организовывают в соответствии с законом Об охране и безопасности труда.

  • 23.11.2017 (1 päev)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  Hind: 99€ (+km)

Meie sõbrad