Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Personaliekspert Koolitused

Personaliekspert OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Personaliekspert Koolituste õppekvaliteeti hindavad kõrgelt paljud eraisikud, asutused ja organisatsioonid kõikjal Eestis. Suuremad kliendid käesoleval aastal on olnud: Tallinna linnavalitsus, rahvusooper „Estonia“, Maksu- ja Tolliamet, Tartu KHK, Eesti Töötukassa jpt.

Personaliekspert Koolitused on hinnatud eelkõige järgmiste asjaolude tõttu:

 • Kliendikesksed koolitused
 • Suur osakaal praktilisel lähenemisel
 • Lektorid on hea akadeemilise taustaga ja samas ka praktikud valdkonnas, mida koolitavad
 • Lisaks tavapärasele õppematerjalile saavad õppijad soovi korral ka praktilisi töövahendeid (dokumendinäidiseid jm) edaspidiseks kasutamiseks
 • Väikesed õppegrupid – individuaalne lähenemine tagab paremad õpitulemused
 • Koolitused toimuvad kõikjal Eestis
 • Paljud õppekavad ka venekeelsed.

Personaliekspert OÜ kõikidele õppekavadele on väljastatud Haridus- ja Teadusministeerimi koolitusluba. Töökeskkonna koolitusi pakkuva ettevõttena on Personaliekspert OÜ registreeritud ka Sotsiaalministeeriumis.

Firma nimi: Personaliekspert OÜ
Aadress: Luha tn 2-11, Tartu 50703
Koduleht: www.personaliekspert.ee
Kontaktisik: Ülle Mugu
Telefon: 58 43 9917
E-post: info@personaliekspert.ee

Koolitused

 • Personalispetsialist

  Koolituse läbinud õppija oskab korraldada personalitööd vastavalt seaduse nõuetele ja heale tavale ning soovi korral on valmis asuma taotlema personalispetsialisti kutset.

  • 26.09.2017 (52 akt)    /    TALLINN, Endla 4
  • 09.10.2017 (52 akt)    /    TARTU, Betooni 9
  • 26.10.2017 (52 akt)    /    TALLINN, Endla 4
  • 01.11.2017 (52 akt)    /    TARTU, Betooni 9
  • 04.12.2017 (52 akt)    /    TARTU, Betooni 9
  • vaata veel ...
  Hind: 350€ (+km)
 • Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

  Koolituse eesmärk on anda teadmisi töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest ja töötervishoiu ja -ohutuse olulisematest nõuetest, mida peab teadma personalitöös.

  • 17.10.2017 (16 akt)    /    TALLINN, Endla 4
  • 25.10.2017 (16 akt)    /    TARTU, Betooni 9
  • 15.11.2017 (16 akt)    /    TALLINN, Endla 4
  • 04.12.2017 (16 akt)    /    TALLINN, Endla 4
  • 11.12.2017 (16 akt)    /    TARTU, Betooni 9
  • vaata veel ...
  Hind: 375€ (+km)
  Soodus: 375€ (+km)
 • Fotograafia alused

  Kursuse eesmärgiks on anda fotograafi alusoskused kasutamaks neid põhitöö täiendamiseks ja/või valmistada ette edasist fotograafi kutseoskuste omandamist.

  Hind: 1250€ (+km)
 • Arenguvestlus kui koostöövestlus

  Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade arenguvestluste/koostöövestluste protsessist kui tervikust ning praktiseerida efektiivset suhtlemist ja delegeerimist koostöövestlustel.

  • 05.10.2017 (8 akt)    /    TARTU, Betooni 9
  Hind: 115€ (+km)
 • Klienditeenindaja väljaõppekoolitus

  Õppetöö käigus omandab õppija teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks klienditeenindaja kutsealal, mis võimaldab pärast koolituse edukat läbimist suunduda tööturule ja leida rakendust kaubanduses.

  • 02.10.2017 (88 akt auditoorset õppetööd)    /    TARTU, Betooni 9
  • 02.11.2017 (88 akt auditoorset õppetööd)    /    TARTU, Betooni 9
  Hind: 1140€ (+km)
 • Töökeskkonna dokumentatsioon ettevõttes

  Praktilise laadiga koolitus, milles tutvustatakse seadusest tulenevaid nõudeid töökeskkonna dokumentatsiooni vormistamisele. Suhtlemine Tööinspektsiooniga.

  • 27.09.2017 (4 akt)    /    TARTU, Betooni 9
  Hind: 52€ (+km)
 • Riskianalüüsi õpituba

  Vastavalt töötervishoiu ja –ohutuse seadusele peab tööandja viima läbi oma ettevõtte töökeskkonnas esinevate riskide analüüsi. Õppe eesmärk on aidata õppijal aru saada riskianalüüsi olemusest ja vajalikkusest ettevõttes. Tutvustada riskianalüüsi tegemise erinevaid meetodeid ja selgitada ohutegureid. Anda praktilist nõu riskianalüüsi läbiviimisel ja dokumenteerimisel.

  • 19.10.2017 (4 akt)    /    TALLINN, Endla 4
  Hind: 52€ (+km)
 • Müügiesindaja koolitus

  Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks müügiesindaja kutsealal, mis võimaldab pärast koolituse edukat läbimist suunduda tööturule ja leida rakendust kaubanduses või müügitööga tegelevates ettevõtetes.

  • 25.09.2017 (168 akt)    /    TARTU, Betooni 9
  • 25.09.2017 (168 akt)    /    TARTU, Betooni 9
  • 01.11.2017 (168 akt)    /    TARTU, Betooni 9
  • 01.11.2017 (168 akt)    /    TARTU, Betooni 9
  • 02.11.2017 (168 akt)    /    TARTU, Betooni 9
  • 01.12.2017 (168 akt)    /    TARTU, Betooni 9
  • vaata veel ...
  Hind: 880€ (+km)
 • Töölepinguseadus praktikas

  Koolituse eesmärk on anda teadmisi uue töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest.

  • 19.10.2017 (1 päev)    /    TALLINN, Endla 4
  • 27.10.2017 (1 päev)    /    TARTU, Betooni 9
  • 16.11.2017 (1 päev)    /    TALLINN, Endla 4
  • 23.11.2017 (1 päev)    /    TARTU, Betooni 9
  • 05.12.2017 (1 päev)    /    TALLINN, Endla 4
  • 12.12.2017 (1 päev)    /    TARTU, Betooni 9
  • vaata veel ...
  Hind: 152€ (+km)
 • Sekretär-personalitöötaja

  Koolituse eesmärk on anda teadmisi asjaajamise  üldistest põhimõtetest ja tutvustada praktilisi lahendusi väikefirma dokumentide efektiivseks haldamiseks.

  • 03.11.2017 (64 akt)    /    TARTU, Betooni 9
  • 01.12.2017 (64 akt)    /    TARTU, Betooni 9
  • vaata veel ...
  Hind: € (+km)
  Soodus: 550€ (+km)
 • Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus 24 h – E-ÕPE

  Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

  • Tellimuskoolitus    /    E-ÕPE, Kõikjal Eestis, aastaringselt
  Hind: 100€ (+km)
 • Esmaabiandjate väljaõppekoolitus, 16 h

  Koolituse eesmärk on anda inimesele põhiteadmised sellest, kuidas päästa kannatanu elu õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite korral.

  • 09.10.2017 (2 päeva)    /    TARTU, Betooni 9
  Hind: 68€ (+km)
 • Töökeskkonna täiendkoolitus 8 h

  Koolituse eesmärk on anda sihtrühmale ülevaade valdkonna seadusemuudatustest ja töökeskkonna alase töö üldisest korraldamisest ettevõttes.

  • 27.09.2017 (8 akt)    /    TARTU, Betooni 9
  • 17.10.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Endla 4
  • 25.10.2017 (8 akt)    /    TARTU, Betooni 9
  • 15.11.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Endla 4
  • 22.11.2017 (8 akt)    /    TARTU, Betooni 9
  • 04.12.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Endla 4
  • 11.12.2017 (8 akt)    /    TARTU, Betooni 9
  • vaata veel ...
  Hind: 92€ (+km)
 • Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus 24 h

  Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

  • 27.09.2017 (24 akt)    /    TARTU, Betooni 9
  • 17.10.2017 (24 akt)    /    TALLINN, Endla 4
  • 25.10.2017 (24 akt)    /    TARTU, Betooni 9
  • 15.11.2017 (24 akt)    /    TALLINN, Endla 4
  • 22.11.2017 (24 akt)    /    TARTU, Betooni 9
  • 04.12.2017 (24 akt)    /    TALLINN, Endla 4
  • 11.12.2017 (24 akt)    /    TARTU, Betooni 9
  • vaata veel ...
  Hind: 152€ (+km)
 • Personalitöö väljaõppe intensiivkursus

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade personalijuhtimise põhifunktsioonidest ja tuua näiteid praktilistest lahendustest personalitöös (osalejad saavad ka personalitöö dokumentide näidised).

  Hind: 240€ (+km)

Meie sõbrad