Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Reiting Koolituskeskus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga.

Reiting tegutseb alates 1993. aastast. Omal ajal arvutikoolitusega alustanud ettevõttest on tänaseks kujunenud ligi 20 töötajaga edukas väikefirma, kellel on koostöö 200 kogenud lektoriga ja kursuste läbiviimise kogemus kõigis Eesti maakondades. Reitingu koolitatavate arv on aasta-aastalt kasvanud, 2013. aastal osales kursustel juba ligi 2300 õppijat. Reitingu koolitustest on kõige populaarsemad ettevõtluse ja raamatupidamise kursused, kuid nõutavad on ka paljud teised ametikoolitused (sekretär-juhiabidele, personalispetsialistidele, lapsehoidjatele, kinnisvaramaakleritele, firmajuhtidele ja haridustöötajatele).

Reiting osutab ka raamatupidamisteenust, tema klientideks on ligi 200 väikeettevõtet. Reitingu kogenud raamatupidajad tunnevad hästi nii seadusi kui ka klientide vajadusi ning tipptasemel raamatupidamise lektorid on neil alati käepärast.

Tänaseks on Reitingul esindused nii Tallinnas kui Tartus ja ettevõte on arvestatav koolitusteenuse pakkuja Eesti turul. Meie eriline prioriteet on koolituste kvaliteet – iga meie koolitus saab kliendipoolse tagasiside programmile, lektorile ja ruumidele. Tagasiside tulemusi analüüsime hoolikalt ja vajadusel korraldame lektoritele fookusgruppe, et lahendada ilmnenud kitsaskohti. Meil on olemas kõik vajalikud koolitusload ja need on kehtivad.

2012. aasta Eesti Ettevõtete Konkurentsivõime Edetabeli põhjal tunnistati Reiting 8. teenindusettevõtteks Eestis. Äripäeva koostatud koolitusfirmade edetabelis oli ta 2010. aasta tulemuste põhjal 3. kohal, 2012. aasta tulemuste põhjal 6. kohal. 2014. aastal tunnistati Reiting Äripäeva gasellettevõtteks.

Krediidiinfo on väljastanud Reitingule eduka Eesti ettevõtja tunnistuse selle kohta, et ta on saavutanud 2012. aasta majandusandmete põhjal reitingu suurepärane (AAA).

Alates aastast 2009 on Reiting Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.

Firma nimi: OÜ Reiting PR
Aadress: Kastani 39-12 Tartu 50410
Koduleht: www.reiting.ee
Telefon: 733 3690, 742 0438
E-post: koolitus@reiting.ee

Koolitused

 • Organisatsiooni kultuur ja suhtekorraldus sekretäritöös, kommunikatsiooni alused

  Koolituse eesmärk on kujundada arusaamu sekretär-juhiabi tööst organisatsioonikultuuri ja suhtekorralduse vaatest lähtuvalt.

  • 21.12.2017 (6 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 96€ (+km)
 • Электронное использование ID-карты

  Kursuse läbinu teab e-riigi võimalusi ja ohutult kasutab e-teenusi ID-kardi abil.

  • 29.11.2017 (4 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  Hind: 60€ (+km)
 • Tööõnnevalem ja elukestev karjäär

  Koolituse fookuses on tööturu generatsioonide ootustega kohanemine ja õnnelikuks tegeva töökultuuri loomise filosoofia.

  • 25.01.2018 (6 akt)    /    TARTU,
  Hind: 159€ (+km)
 • Äriplaani koostamine alustava ettevõtja toetamiseks

  Koolituse eesmärgiks on toetada õppijat, et tema äriideede vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik väikeettevõtlusega alustada või siis esitada see investoritele toetuse saamiseks.

  • 06.12.2017 (32 akt (18 tundi auditoorset ja 18 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39
  Hind: 220€ (+km)
 • Erivajadustega töötaja tööturul

  Koolituse tulemusel suureneb tööandajatel valmisolek võtta tööle erivajadustega töötajaid ning arvestada nende seisundit töö sooritamiseks.

  • 18.01.2018 (8 akt)    /    TARTU, Kastani 39, Turu 2 Dorpati konverentsikeskus
  Hind: 114€ (+km)
 • Tarbetekstide kontekst ja koostamine

  Koolituse tulemusel oskad mõista meid ümbritsevat keeleruumi ja paremini koostada toimivat teksti meedia, reklaami, poliitika, partnersuhtluse jm tarvis. Koolitusel jagatakse näpunäiteid, kuidas koostada tarbeteksti, mille sõnum on selge, loetav ja ühemõtteline.

  • 05.12.2017 (6 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 96€ (+km)
 • Tööalane suhtlemine vene keeles

  Koolituse eesmärgiks on tööks vajaliku vene keele sõnavara laiendamine ja kõnekeele rääkimisjulguse arendamine.

  • 05.12.2017 (60 akt (48 tundi auditoorset ja 12 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39
  Hind: 264€ (+km)
 • Tulemuslik turundamine sotsiaalmeedia kanalites

  Koolituse tulemusena on õppija saanud ülevaate ettevõtte seire ja maine hoidmisest sotsiaalmeedia kanalites.

  • 30.11.2017 (6 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • 26.01.2018 (6 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  Hind: 96€ (+km)
 • Ettevõtluskoolitus koos töötervishoiu ja tööohutusega

  Koolitusel omandab õppija ettevõtlusega alustamiseks vajalikud teadmised, lisaks tööohutuse ja töötervishoiu alased teadmised ning koostab äriplaani.

  • 09.01.2018 (284 akt (184 tundi auditoorset ja 100 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU,
  Hind: 1249€ (+km)
 • Raamatupidamine algajatele

  Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised vastavalt kutsestandardi raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B2.1 Finantsarvestus ja B2.2 Maksuarvestus.

  • 06.12.2017 (80 akt (60 auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Sõpruse pst 2
  • 12.12.2017 (80 akt (60 auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • 08.01.2018 (80 akt (60 auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    VÕRU,
  • 10.01.2018 (80 akt (60 auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39, Sõpruse pst 2
  • vaata veel ...
  Hind: 455€ (+km)
 • Raamatupidamine edasijõudnutele koos juhendatud praktikaga

  Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Raamatupidamise juhendatud praktika eesmärk on kinnistada eelnevalt omandatud teoreetilised teadmised ja anda praktilised oskused raamatupidajana töötamiseks.

  • 17.01.2018 (140 akt (120 tundi auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39
  Hind: 1140€ (+km)
 • Kaubaveologistika

  Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade vedude korraldamisese põhimõtetest ja nende tulemuslikust juhtimisest, ekspedeerimisest, veondusega kaasnevatest õiguslikest aktidest.

  • 16.01.2018 (16 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  Hind: 125€ (+km)
 • Etikett ja protokolli järgimine

  Koolituse eesmärk on täiendada teadmisi väljakujunenud käitumisnormidest ja suhtlemis- ja etiketialaseid teadmisi ning oskusi ametkondlikus suhtluses.

  • 04.12.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • 06.12.2017 (8 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  Hind: 96€ (+km)
 • Tööõigus sekretäridele

  Kursuse eesmärgiks on anda sekretär-juhiabi tööks vajalikud teadmised tööõigusest oma pädevuse tõstmiseks.

  • 04.12.2017 (8 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • 04.01.2018 (8 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 96€ (+km)
 • Korrektne eesti keel ja ärikirjade koostamine

  Eesmärgiks on tutvuda kirjakeelenormide muudatustega ning täiustada oma emakeeleoskust, et tunda end kindlalt ametikirjade ja ametlike tekstide koostamisel.

  • 24.11.2017 (18 akt)    /    TARTU, Kastani 39, Turu 2 Dorpati konverentsikeskus
  Hind: 162€ (+km)
 • Raamatupidamise juhendatud praktika

  Koolituse eesmärgiks on kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5, loetletud kompetentside kordamine ja kinnistamine praktiliste ülesannetega raamatupidamisprogrammis.

  • 11.12.2017 (60 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • 15.02.2018 (60 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  Hind: 554€ (+km)
 • Tolliprotseduuride tõhus korraldamine

  Koolitus annab ülevaate tollivormistuse menetlusest kaupade sisse- ja väljaveol Euroopa Liidust kolmandatesse riikidesse (nt. Aasia, Põhja – Ameerika, Ukraina, Venemaa, Gruusia, Norra, Šveits jne).

  • 16.01.2018 (8 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • 13.02.2018 (8 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 96€ (+km)
 • Internetiturunduse põhialused

  Ühepäevasel koolitusel antakse ülevaade kaasaegse internetiturunduse üldistest põhimõtetest ja tutvustatakse võimalusi, kuidas erinevate veebikanalite abil kasvatada ettevõtte püsiklientide arvu, parandada müügitulemusi ja suurendada kasumit.

  • 19.01.2018 (8 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  Hind: 83€ (+km)
 • Dokumendihaldus arvutil ja ettevõtte arhiivihaldus

  Kursusel tutvustatakse kaasaegse dokumendihalduse ja arhiivinduse esmaseid põhimõtteid, seda nii paber- kui digidokumentide menetlemisel.

  • 11.12.2017 (25 akt (22 tundi auditoorset ja 3 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN,
  • vaata veel ...
  Hind: 286€ (+km)
 • Dokumendihaldus arvutil

  Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest dokumendihaldusest, nii paber- kui digidokumentide kohta.

  • 15.12.2017 (19 akt (16 tundi auditoorset ja 3 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 190€ (+km)
 • Soome majandusaasta aruanne ja aastadeklaratsioonid

  Koolitus annab ülevaate Soome raamatupidamise majanduseaasta aruandest ja selle nõutavatest lisadest ning esmased oskused selle iseseisvaks koostamiseks.

  • 15.12.2017 (1 päev)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 198€ (+km)
 • Bürootöötajate arvutiõpe

  Bürootöötajate arvutiõpe on kursus, mille käigus tehakse lähemalt tutvust programmidega MS Word, MS Excel ja MS PowerPoint ning tutvutakse ka veebilehe administreerimisega. Uuritakse erinevaid töökeskkondi ja õpitakse selgeks enamlevinud tekstitöötluse funktsioonid, andmeseeriate kasutamine ning esitluse loomine ja läbiviimine.

  • 08.01.2018 (30 akt (24 auditoorset ja 6 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39
  • vaata veel ...
  Hind: 218€ (+km)
 • Täiskasvanute koolitaja koolitus

  Koolituse eesmärgiks on koolitajate ja koolituse korraldajate tööalase kompetentsuse tõstmine.

  • 08.12.2017 (160 akt (80 tundi auditoorset ja 80 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39, Turu 2 Dorpati konverentsikeskus
  • 11.12.2017 (160 akt (80 tundi auditoorset ja 80 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 1200€ (+km)
 • Ettevõtluse intensiivkursus

  Tegemist on praktilise koolitusega, kus kõik osalejad kasutavad äriplaneerimise tarkvara iPlanner, mis võimaldab lektoritel-konsultantidel jälgida äriplaani täitmise käiku reaalajas ja vajadusel samas keskkonnas kohe tööd ka kommenteerida ja õpilasi nõustada.

  • 29.01.2018 (112 akt (72 tundi auditoorset tööd ja 40 tundi iseseisevat tööd))    /    TARTU,
  Hind: 655€ (+km)
 • Sekretär-juhiabi kursus

  Kursuse eesmärgiks on anda sekretär-juhiabi tööks vajalikud teadmised ja oskused, et soovi korral saaks taotleda sekretär, tase 5 või juhiabi, tase 6 kutsetunnistust.

  • 08.12.2017 (194 akt (164 tundi auditoorset ja 30 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39, Turu 2 Dorpati konverentsikeskus
  Hind: 1375€ (+km)
 • Raamatupidamiskursus

  Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Kursuse lõppedes on võimalik minna taotlema raamatupidaja kutsetunnistust (raamatupidaja tase 5).

  • 06.12.2017 (160 akt (120 auditoorset ja 40 tundi iseseisvat tööd) )    /    TARTU, Kastani 39
  • 12.12.2017 (160 akt (120 auditoorset ja 40 tundi iseseisvat tööd) )    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 885€ (+km)
 • MTÜ raamatupidamine

  Koolitusel antakse ülevaade mittetulundusühingute raamatupidamise korraldamisest, maksustamisest, seadusandlusest.

  • 29.01.2018 (8 akt)    /    NARVA, Puškini 28 Hotell Ingeri
  Hind: 75€ (+km)
 • Koosolekute korraldamine ja protokollimine

  Kursusel vaadeldakse, kuidas valmistada ette koosolek, mille fookus püsiks seatud eesmärgil, osalejad oleks avatud ja aktiivsed ning hilisem tulemuste hindamine ja professionaalselt vormistatud tagasiside aitaks firmajuhti strateegiliste otsuste tegemisel.

  • 06.12.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 96€ (+km)
 • FIE maksud ja raamatupidamine

  Kursusel käsitletakse mitmekülgselt FIE raamatupidamise ja maksudega seotud probleeme.

  • 04.12.2017 (6 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • 11.12.2017 (6 akt)    /    TARTU, Sõpruse pst 2
  • vaata veel ...
  Hind: 96€ (+km)
 • Ettevõtluskoolitus koos äriplaani koostamise ja kaitsmisega

  Koolituse eesmärgiks on anda koolitatavatele ülevaade Eesti ettevõtluse- ja majanduskeskkonnast, tõsta koolitatavate ettevõtlusaktiivsust, pakkuda ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajalikke teadmisi.

  • 27.11.2017 (260 akt (160 auditoorset ja 100 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • 09.01.2018 (260 akt (160 auditoorset ja 100 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU,
  • 16.01.2018 (260 akt (160 auditoorset ja 100 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU,
  • 16.01.2018 (260 akt (160 auditoorset ja 100 tundi iseseisvat tööd))    /    VÕRU,
  • vaata veel ...
  Hind: 1105€ (+km)
 • E-poe loomine

  Kursusel õpitakse tundma e-poe paigaldamist ja seadistamist ning tutvutakse e-poe loomisega kaasnevate nõuetega. 20% Eesti inimesi ostab e-poest!

  • 13.12.2017 (40 akt (30 tundi auditoorset ja 10 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 395€ (+km)
 • Avalik esinemine – kuidas mõjuda veenvalt ja enesekindalt?

  Pole saladus, et hea kõne- ja esinemisoskus on võti, mis avab nii mõnegi ukse. Koolitusel jagatakse teadmisi ja praktilisi näpunäiteid, kuidas oma esinemisoskust arendada ja kasutada ära oma tugevaid külgi.

  • 12.12.2017 (6 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • 05.01.2018 (6 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 96€ (+km)
 • Ettevõtte arhiivihaldus

  Kursusel antakse ülevaade, kuidas hoida ja säilitada nii paber- kui digitaalseid dokumente. Korratakse üle kõik dokumentide arhiveerimisega seotud põhitõed ja nõuded.

  • 11.12.2017 (6 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 95€ (+km)

Meie sõbrad