Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Reiting Koolituskeskus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga.

Reiting tegutseb alates 1993. aastast. Omal ajal arvutikoolitusega alustanud ettevõttest on tänaseks kujunenud ligi 20 töötajaga edukas väikefirma, kellel on koostöö 200 kogenud lektoriga ja kursuste läbiviimise kogemus kõigis Eesti maakondades. Reitingu koolitatavate arv on aasta-aastalt kasvanud, 2013. aastal osales kursustel juba ligi 2300 õppijat. Reitingu koolitustest on kõige populaarsemad ettevõtluse ja raamatupidamise kursused, kuid nõutavad on ka paljud teised ametikoolitused (sekretär-juhiabidele, personalispetsialistidele, lapsehoidjatele, kinnisvaramaakleritele, firmajuhtidele ja haridustöötajatele).

Reiting osutab ka raamatupidamisteenust, tema klientideks on ligi 200 väikeettevõtet. Reitingu kogenud raamatupidajad tunnevad hästi nii seadusi kui ka klientide vajadusi ning tipptasemel raamatupidamise lektorid on neil alati käepärast.

Tänaseks on Reitingul esindused nii Tallinnas kui Tartus ja ettevõte on arvestatav koolitusteenuse pakkuja Eesti turul. Meie eriline prioriteet on koolituste kvaliteet – iga meie koolitus saab kliendipoolse tagasiside programmile, lektorile ja ruumidele. Tagasiside tulemusi analüüsime hoolikalt ja vajadusel korraldame lektoritele fookusgruppe, et lahendada ilmnenud kitsaskohti. Meil on olemas kõik vajalikud koolitusload ja need on kehtivad.

2012. aasta Eesti Ettevõtete Konkurentsivõime Edetabeli põhjal tunnistati Reiting 8. teenindusettevõtteks Eestis. Äripäeva koostatud koolitusfirmade edetabelis oli ta 2010. aasta tulemuste põhjal 3. kohal, 2012. aasta tulemuste põhjal 6. kohal. 2014. aastal tunnistati Reiting Äripäeva gasellettevõtteks.

Krediidiinfo on väljastanud Reitingule eduka Eesti ettevõtja tunnistuse selle kohta, et ta on saavutanud 2012. aasta majandusandmete põhjal reitingu suurepärane (AAA).

Alates aastast 2009 on Reiting Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.

Firma nimi: OÜ Reiting PR
Aadress: Kastani 39-12 Tartu 50410
Koduleht: www.reiting.ee
Telefon: 733 3690, 742 0438
E-post: koolitus@reiting.ee

Koolitused

 • Ettevalmistus raamatupidaja kutseeksamiks: finantsarvestus

  Koolituse tulemusena on õppijal Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami finantsarvestuse mooduli sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Kompetentsid: B.2.1 Finantsarvestus B.2.2 Maksuarvestus.

  • 26.10.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 96€ (+km)
 • Tuleviku töökoht 4.0

  Koolituse fookuses on tööturu generatsioonide ootustega kohanemine ja õnnelikuks tegeva töökultuuri loomise filosoofia.

  • 19.10.2017 (6 akt)    /    TARTU,
  Hind: 159€ (+km)
 • Äriplaani koostamine alustava ettevõtja toetamiseks

  Koolituse eesmärgiks on toetada õppijat, et tema äriideede vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik väikeettevõtlusega alustada või siis esitada see investoritele toetuse saamiseks.

  • 01.11.2017 (32 akt (18 tundi auditoorset ja 18 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39
  Hind: 220€ (+km)
 • Muutuv majandusaasta aruanne

  Koolitus aitab aru saada seaduse muudatuste vajalikkusest ning selle mõjust raamatupidamise arvestusele.

  • 25.10.2017 (6 akt)    /    TARTU, Turu 2 Dorpati konverentsikeskus
  Hind: 179€ (+km)
 • Raamatupidaja maksumuudatuste keskel. Maksukobar 2017 -2018

  Koolitus annab ülevaate olulisematest maksumuudatustest 2017-2018 aastal ja nende rakendamisest.

  • 12.10.2017 (6 akt)    /    TARTU, Turu 2 Dorpati konverentsikeskus
  • 25.10.2017 (6 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 179€ (+km)
 • Raamatupidamise tööprotsesside lihtsustamine

  Koolituse eesmärgiks on teadmiste omandamine kaasaegsetest info-ja kommunikatsiooni tehnoloogilistest lahendustest ja nende kasutamise võimalustest raamatupidamises.

  • 11.10.2017 (6 akt)    /    TARTU, Turu 2 Dorpati konverentsikeskus
  • 01.11.2017 (6 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 179€ (+km)
 • Muudatused korteriühistute juhtimises

  Koolitus annab ülevaate kehtiva õiguse ja uue, alates 1. jaanuarist 2018 jõustuva korteriomandi-ja korteriühistuseadusest. Koolituspäeva teisel poolel toimub seminar korteriühistute raamatupidamise teemadel.

  • 26.10.2017 (6 akt)    /    TARTU,
  • 31.10.2017 (6 akt)    /    TALLINN,
  Hind: 170€ (+km)
 • Hinna kujundamine ja esitamine kliendile

  Koolituse tulemusel mõistab osaleja toote hinna tähtsust, selle mõju ulatust ettevõtte kasumlikusse suurendamisel ning oskab hinda arvutada ja kujundada.

  • 24.10.2017 (15 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: € (+km)
  Soodus: 180€ (+km)
 • Erivajadustega töötaja tööturul

  Koolituse tulemusel suureneb tööandajatel valmisolek võtta tööle erivajadustega töötajaid ning arvestada nende seisundit töö sooritamiseks.

  • 09.11.2017 (8 akt)    /    TARTU, Kastani 39, Turu 2 Dorpati konverentsikeskus
  • 30.11.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 114€ (+km)
 • Mõjus suhtlemine

  Koolituse fookus on suhtlemisolukordadel, kus on vajalik oma ideele või ettepanekule saavutada poolehoid.

  • 31.10.2017 (8 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • 14.11.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 175€ (+km)
 • Tarbetekstide kontekst ja koostamine

  Koolituse tulemusel oskad mõista meid ümbritsevat keeleruumi ja paremini koostada toimivat teksti meedia, reklaami, poliitika, partnersuhtluse jm tarvis. Koolitusel jagatakse näpunäiteid, kuidas koostada tarbeteksti, mille sõnum on selge, loetav ja ühemõtteline.

  • 03.10.2017 (6 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 96€ (+km)
 • Tulemuslik turundamine sotsiaalmeedia kanalites

  Koolituse tulemusena on õppija saanud ülevaate ettevõtte seire ja maine hoidmisest sotsiaalmeedia kanalites.

  • 20.10.2017 (6 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • 30.11.2017 (6 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 96€ (+km)
 • Raamatupidaja uuenduste lainel

  Kursuse eesmärgiks on raamatupidamisalaste teadmiste ja oskuste täiendamine.

  • 11.10.2017 (32 akt)    /    TARTU, Turu 2 Dorpati konverentsikeskus
  • 25.10.2017 (32 akt)    /    TALLINN,
  Hind: 496€ (+km)
 • Müügi suurendamine psühholoogilise hinnakujunduse abil

  Ühepäevasel koolitusel antakse ülevaade hindade mõjust kliendi alateadvusele. Käsitletakse erinevaid psühholoogilisi aspekte , kuidas hindasid kujundada ja hinnasilte vormistada nii, et hinnad tunduksid kliendile soodsana, tänu millele toote tajutav väärtus suureneb.

  • 28.09.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • 02.11.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 109€ (+km)
 • Dokumendihaldussüsteemi loomine väikeettevõttes

  Koolitus annab ülevaate ettevõtte süsteemidokumentidest ja selle loomiseks vajalikest toimingutest.

  • 26.09.2017 (8 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • 06.11.2017 (8 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • 14.11.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 96€ (+km)
 • Kasumi suurendamine hinnakujunduse abil

  Ühepäevasel koolitusel antakse ülevaade hinnakujundamise protsessist ja selle mõjust ettevõtte kasumile. Käsitletakse erinevaid hinnakujundamise meetodeid, et leida tootele/teenusele optimaalne hind. Praktiliste näidete abil leitakse hinna, kasumi ja kulude seosed ning seosed hinnamuutuse ja müügikoguse muutumise vahel.

  • 24.10.2017 (7 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 93€ (+km)
 • Raamatupidamine algajatele koos personalitöö õppega

  Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise ja personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused vastavalt kutsestandardite:Raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B2.1 ja B2.2 ning Personalispetsialist, tase 5 kompetentsidele (annab võimaluse Personalispetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks).

  • 26.09.2017 (120 akt (100 tundi auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 768€ (+km)
 • Ettevõtluskoolitus koos töötervishoiu ja tööohutusega

  Koolitusel omandab õppija ettevõtlusega alustamiseks vajalikud teadmised, lisaks tööohutuse ja töötervishoiu alased teadmised ning koostab äriplaani.

  • 11.10.2017 (284 akt (184 tundi auditoorset ja 100 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 1249€ (+km)
 • Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga

  Kursuse eesmärgiks on kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5, loetletud kompetentside omandamine ja kinnistamine praktiliste ülesannetega raamatupidamiseprogrammis.

  • 26.09.2017 (220 akt (180 tundi auditoorset ja 40 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 1407€ (+km)
 • Personalitöö koos raamatupidamise algõppega

  Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise ja personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused vastavalt kutsestandardite:Raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B2.1 ja B2.2 ning Personalispetsialist, tase 5 kompetentsidele (annab võimaluse Personalispetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks).

  • 26.09.2017 (120 akt (100 tundi auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 768€ (+km)
 • Raamatupidamine algajatele

  Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised vastavalt kutsestandardi raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B2.1 Finantsarvestus ja B2.2 Maksuarvestus.

  • 26.09.2017 (80 akt (60 auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 455€ (+km)
 • Arvutiõpe algajatele

  Arvuti algõppe koolitus annab algteadmised tekstitöötlusest, tabelarvutustest ning interneti võimalustest ja e-maili kasutamisest.

  • 06.10.2017 (54 akt (48 tundi auditoorset ja 6 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39
  Hind: 441€ (+km)
 • Raamatupidamine edasijõudnutele koos juhendatud praktikaga

  Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Raamatupidamise juhendatud praktika eesmärk on kinnistada eelnevalt omandatud teoreetilised teadmised ja anda praktilised oskused raamatupidajana töötamiseks.

  • 10.10.2017 (140 akt (120 tundi auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39, Sõpruse pst 2
  • 06.11.2017 (140 akt (120 tundi auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • 15.11.2017 (140 akt (120 tundi auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39
  • vaata veel ...
  Hind: 1140€ (+km)
 • Suhtlemis- ja koostööoskused (Bürootöötaja täienduskoolitus)

  Koolituse eesmärgiks on anda vajalikud teadmised ja oskused käitumiseks ning toimetulekuks erinevates suhtlussituatsioonides.

  • 30.10.2017 (8 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • 14.12.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 96€ (+km)
 • Ettevalmistus raamatupidaja kutseeksamiks: juhtimisarvestus

  Ootame kõiki huvilisi, kes soovivad kutseeksami eduka sooritamise eel oma teadmisi värskendada ja kinnistada! Koolituse tulemusena on õppijal Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Kompetentsid B.2.3 Juhtimisarvestus.

  • 27.10.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • 01.11.2017 (8 akt)    /    TARTU, Turu 2 Dorpati konverentsikeskus
  Hind: 96€ (+km)
 • Kaubaveologistika

  Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade vedude korraldamisese põhimõtetest ja nende tulemuslikust juhtimisest, ekspedeerimisest, veondusega kaasnevatest õiguslikest aktidest.

  • 26.10.2017 (16 akt)    /    TALLINN,
  • 28.11.2017 (16 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  Hind: 125€ (+km)
 • Personalitöö koos töötervishoiu ja –ohutuse koolitusega

  Kursus annab õppijale personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused ning lisaks annab ülevaate tööohutusest, töötervishoiust, riskianalüüsist.

  • 20.10.2017 (64 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • 08.11.2017 (64 akt)    /    TARTU, Kastani 39, Turu 2 Dorpati konverentsikeskus
  Hind: 485€ (+km)
 • Pilvelahendused ja -teenused kontoritöös

  Koolituse tulemusel teab õppija, kuidas käituda turvaliselt internetis ning kasutada kasutada kontoritöös vajalike internetiteenuseid ja sotsiaalset tarkvara.

  • 10.10.2017 (6 akt)    /    TARTU, Turu 2 Dorpati konverentsikeskus
  • 31.10.2017 (6 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 96€ (+km)
 • IT-tugiisik

  Kursusel antakse ülevaade arvuti turvalisusest, erinevate operatsioonisüsteemide häälestamisest, arvutivõrkudest, kodulehe valmistamisest ja riistvarast. Eesmärgiks on, et osalejad täiendavad oma teadmisi kutsestandardi IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4, kohta.

  • 26.09.2017 (40 akt (36 tundi auditoorset ja 4 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 531€ (+km)
 • Бухгалтерский учёт для продолжающих

  Это прикладное обучение, в ходе которого рассматриваются основы бухгалтерского учёта, решаются практические задачи, исследуются наиболее распространённые проблемы и детально говорится о бухгалтерской программе Merit Aktiva ja Standard Books.

  • 18.10.2017 (60 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • 23.10.2017 (60 akt)    /    TARTU,
  • vaata veel ...
  Hind: 591€ (+km)
 • Etikett ja protokolli järgimine

  Koolituse eesmärk on täiendada teadmisi väljakujunenud käitumisnormidest ja suhtlemis- ja etiketialaseid teadmisi ning oskusi ametkondlikus suhtluses.

  • 04.12.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 96€ (+km)
 • Laotöö kursus laohoidjale

  Kursusel käsitletakse klassikalisi laotöö toiminguid ja tegevusi, mille edukas täitmine on vajalik igas ettevõttes.

  • 21.11.2017 (16 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  Hind: 125€ (+km)
 • Sekretär-juhiabi kursus koos raamatupidamise algõppega

  Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ning raamatupidaja, tase 5 kutsestandardis sätestatud maksu- ja finantsarvestuse kompetentsidele tööks vajalikud teadmised ja oskused.

  • 25.09.2017 (274 akt (224 tundi auditoorset ja 50 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 1747€ (+km)
 • Предпринимательство. Основы и составление бизнес-плана

  В процессе обучения на курсах каждым участником вырабатывается бизнес-план, на реализацию которого можно ходатайствовать о пособии как в Кассе по безработице, в фондах EAS и PRIA, так и в банке.

  • 10.10.2017 (240 akt (160 auditoorset ja 80 tundi iseseisevat tööd))    /    TARTU,
  • 10.10.2017 (240 akt (160 auditoorset ja 80 tundi iseseisevat tööd))    /    TALLINN,
  Hind: 989€ (+km)
 • Töötervishoiu ja -ohutuse täiendkoolitus

  Kursus annab ülevaate töökeskkonna ohuteguritest ja nende mõjust tervisele.

  • 03.11.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • 10.11.2017 (8 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • vaata veel ...
  Hind: 96€ (+km)
 • Projektide kirjutamine ja juhtimine e-õppena

  Projektijuhtimise e-õpe on hea võimalus õppida kirjutama rahataotlusi ja haldama projekte igapäevatöö kõrvalt. E-õpe on individuaalne ja soovi korral lähtutakse kursuse kodutööde planeerimisel konkreetsest projektist, mida osaleja soovib vormistada.

  • 12.10.2017 (100 akt)    /    E-ÕPE, Moodle keskkond
  Hind: 195€ (+km)
 • Korrektne eesti keel ja ärikirjade koostamine

  Eesmärgiks on tutvuda kirjakeelenormide muudatustega ning täiustada oma emakeeleoskust, et tunda end kindlalt ametikirjade ja ametlike tekstide koostamisel.

  • 05.10.2017 (18 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 162€ (+km)
 • Personalitöö

  Koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest baasteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5).

  • 25.10.2017 (40 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 368€ (+km)
 • Raamatupidamise juhendatud praktika

  Koolituse eesmärgiks on kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5, loetletud kompetentside kordamine ja kinnistamine praktiliste ülesannetega raamatupidamisprogrammis.

  • 06.11.2017 (60 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • 11.12.2017 (60 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 554€ (+km)
 • Esmaabiandjate täiendõppekursus

  Elementaarsete esmaabi- ja elustamisvõtete tundmine peaks olema sama loomulik kui kirjaoskus – kunagi ei tea, millal peame olema abiks võõrale või lähedasele.

  • 11.10.2017 (8 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  Hind: 48€ (+km)
 • Internetiturunduse põhialused

  Ühepäevasel koolitusel antakse ülevaade kaasaegse internetiturunduse üldistest põhimõtetest ja tutvustatakse võimalusi, kuidas erinevate veebikanalite abil kasvatada ettevõtte püsiklientide arvu, parandada müügitulemusi ja suurendada kasumit.

  • 13.10.2017 (8 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • 16.11.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 96€ (+km)
 • Dokumendihaldus arvutil ja ettevõtte arhiivihaldus

  Kursusel tutvustatakse kaasaegse dokumendihalduse ja arhiivinduse esmaseid põhimõtteid, seda nii paber- kui digidokumentide menetlemisel.

  • 11.12.2017 (25 akt (22 tundi auditoorset ja 3 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN,
  • vaata veel ...
  Hind: 286€ (+km)
 • Raamatupidamiskursus koos personalitöö õppega

  Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise ja personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused vastavalt kutsestandardite Raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B 2.1 ja B 2.2, B 2.3 ning Personalispetsialist, tase 5 kompetentsidele. Koolituse lõppedes on võimalik minna taotlema kutsetunnistusi Raamatupidaja, tase 5 ning Personalispetsialist, tase 5.

  • 26.09.2017 (200 akt (160 tundi auditoorset ja 40 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 1169€ (+km)
 • Täiskasvanute koolitaja kutseeksamiks valmistumine

  Koolituse tulemusel on täiskasvanute koolitaja kogunud enesekindlust kutseeksamiks ja koostab e-portfoolio kavandi.

  • 23.09.2017 (6 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  Hind: 72€ (+km)
 • Dokumendihaldus arvutil

  Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest dokumendihaldusest, nii paber- kui digidokumentide kohta.

  • 25.10.2017 (19 akt (16 tundi auditoorset ja 3 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39, Turu 2 Dorpati konverentsikeskus
  • 15.12.2017 (19 akt (16 tundi auditoorset ja 3 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 190€ (+km)
 • Soome majandusaasta aruanne ja aastadeklaratsioonid

  Koolitus annab ülevaate Soome raamatupidamise majanduseaasta aruandest ja selle nõutavatest lisadest ning esmased oskused selle iseseisvaks koostamiseks.

  • 15.12.2017 (1 päev)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 198€ (+km)
 • Ettevalmistus raamatupidaja kutseeksamiks (tase 5)

  Tegemist on konsulteeriva ettevalmistusega kutseeksamiks, mille esimesel päeval keskendutakse üldtõdedele ja teisel päeval on põhirõhk juhtimisarvestusel.

  • 26.10.2017 (16 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • 30.10.2017 (16 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  Hind: 192€ (+km)
 • Soome raamatupidamine algajatele

  Kahepäevane koolitus on praktiline sissejuhatus Soome raamatupidamisse. Kursuse käigus käsitletakse erinevaid raamatupidaja töös ette tulevaid olukordi, mis seotud ettevôtte äritegevusega Soomes.

  • 12.10.2017 (16 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 378€ (+km)
 • Bürootöötajate arvutiõpe

  Bürootöötajate arvutiõpe on kursus, mille käigus tehakse lähemalt tutvust programmidega MS Word, MS Excel ja MS PowerPoint ning tutvutakse ka veebilehe administreerimisega. Uuritakse erinevaid töökeskkondi ja õpitakse selgeks enamlevinud tekstitöötluse funktsioonid, andmeseeriate kasutamine ning esitluse loomine ja läbiviimine.

  • 26.09.2017 (30 akt (24 auditoorset ja 6 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39
  • 12.10.2017 (30 akt (24 auditoorset ja 6 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 218€ (+km)
 • Täiskasvanute koolitaja koolitus

  Koolituse eesmärgiks on koolitajate ja koolituse korraldajate tööalase kompetentsuse tõstmine.

  • 06.10.2017 (160 akt (80 tundi auditoorset ja 80 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39, Turu 2 Dorpati konverentsikeskus
  • 16.10.2017 (160 akt (80 tundi auditoorset ja 80 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 976€ (+km)
 • Ettevõtluse intensiivkursus

  Tegemist on praktilise koolitusega, kus kõik osalejad kasutavad äriplaneerimise tarkvara iPlanner, mis võimaldab lektoritel-konsultantidel jälgida äriplaani täitmise käiku reaalajas ja vajadusel samas keskkonnas kohe tööd ka kommenteerida ja õpilasi nõustada.

  • 28.09.2017 (112 akt)    /    TARTU, Kastani 39, Turu 2 Dorpati konverentsikeskus
  Hind: 734€ (+km)
 • Raamatupidamine edasijõudnutele

  Tegemist on väga praktilise koolitusega, mille käigus käsitletakse raamatupidamise põhitõdesid, lahendatakse praktilisi ülesandeid, lahatakse levinumaid probleeme ja räägitakse lähemalt ka raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva ja Standard Books.

  • 10.10.2017 (80 akt (60 tundi auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39, Sõpruse pst 2
  • 06.11.2017 (80 akt (60 tundi auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • 15.11.2017 (80 akt (60 tundi auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39, Sõpruse pst 2
  • vaata veel ...
  Hind: 598€ (+km)
 • Sekretär-juhiabi kursus koos personalitöö õppega

  Kursuse eesmärgiks on anda sekretär-juhiabi tööks vajalikud teadmised ja oskused, et soovi korral saaks taotleda sekretär, tase 5 või juhiabi, tase 6 kutsetunnistust.

  • 25.09.2017 (234 akt (204 tundi auditoorset ja 30 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • 08.11.2017 (234 akt (204 tundi auditoorset ja 30 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39, Turu 2 Dorpati konverentsikeskus
  Hind: 1547€ (+km)
 • Sekretär-juhiabi kursus

  Kursuse eesmärgiks on anda sekretär-juhiabi tööks vajalikud teadmised ja oskused, et soovi korral saaks taotleda sekretär, tase 5 või juhiabi, tase 6 kutsetunnistust.

  • 25.09.2017 (194 akt (164 tundi auditoorset ja 30 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • 08.11.2017 (194 akt (164 tundi auditoorset ja 30 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39, Turu 2 Dorpati konverentsikeskus
  Hind: 1375€ (+km)
 • Raamatupidamiskursus

  Tegemist on väga praktilise koolitusega, mille käigus käsitletakse raamatupidamise põhitõdesid, lahendatakse praktilisi ülesandeid, lahatakse levinumaid probleeme ja räägitakse lähemalt ka raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva ja Standard Books.

  • 26.09.2017 (160 akt (120 auditoorset ja 40 tundi iseseisvat tööd) )    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • 07.11.2017 (160 akt (120 auditoorset ja 40 tundi iseseisvat tööd) )    /    TARTU, Kastani 39
  • vaata veel ...
  Hind: 885€ (+km)
 • Ettevõtluskoolitus koos raamatupidamisega

  Ettevõtluskoolitus koos äriplaani koostamise ja raamatupidamise õppega.
  Kogenud praktikute juhendamisel valmib igal osalejal äriplaan, mis annab ka võimaluse taotleda Töötukassast ettevõtlustoetust. Raamatupidamise osas käsitletakse finantsarvestuse põhitõdesid, milledega kursis olemine on üks ettevõtja edu alus.

  • 26.09.2017 (340 akt (220 tundi auditoorset ja 120 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN,
  Hind: 1494€ (+km)
 • MTÜ raamatupidamine

  Ootame koolitusele mittetulundusühingute ja sihtasutuse asutajaid, raamatupidajad, juhatuse liikmeid ja teisi raamatupidamise kogemusega huvilisi!

  • 25.09.2017 (1 päev)    /    NARVA,
  Hind: 80€ (+km)
 • Koosolekute korraldamine ja protokollimine

  Koosoleku korraldamine ei tundu esmapilgul keeruline. Kel aga vähene kogemus olemas, teab, et sünergilise ja efektiivse õhkkonna loomine ei pruugi õnnestuda alati. Kursusel vaadeldakse, kuidas valmistada ette koosolek, mille fookus püsiks seatud eesmärgil, osalejad oleks avatud ja aktiivsed ning hilisem tulemuste hindamine ja professionaalselt vormistatud tagasiside aitaks firmajuhti strateegiliste otsuste tegemisel.

  • 06.12.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 96€ (+km)
 • Esmaabiandjate väljaõppekursus

  Koolituspäeval keskendutakse sellistele esmaabivõtetele, mida me kõik teadma peaksime – kuidas käituda, kui käepärast pole abivahendeid (äärmisel juhul ehk autoapteek) ja millised ootused on kiirabitöötajatel abiandja poolt tehtu suhtes.

  Hind: 80€ (+km)
 • Ettevõtluskoolitus koos äriplaani koostamise ja kaitsmisega

  Koolituse eesmärgiks on anda koolitatavatele ülevaade Eesti ettevõtluse- ja majanduskeskkonnast, tõsta koolitatavate ettevõtlusaktiivsust, pakkuda ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajalikke teadmisi.

  • 10.10.2017 (260 akt (160 auditoorset ja 100 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN,
  • 10.10.2017 (260 akt (160 auditoorset ja 100 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU,
  • 11.10.2017 (260 akt (160 auditoorset ja 100 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 1105€ (+km)
 • E-poe loomine

  Kursusel õpitakse tundma e-poe paigaldamist ja seadistamist ning tutvutakse e-poe loomisega kaasnevate nõuetega. 20% Eesti inimesi ostab e-poest!

  • 19.10.2017 (40 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 395€ (+km)
 • Ettevõtte arhiivihaldus

  Kursusel antakse ülevaade, kuidas hoida ja säilitada nii paber- kui digitaalseid dokumente. Korratakse üle kõik dokumentide arhiveerimisega seotud põhitõed ja nõuded.

  • 27.10.2017 (6 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • 11.12.2017 (6 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 95€ (+km)
 • Töötervishoiu ja -ohutuse koolitus

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade tööohutusest, töötervishoiust, riskianalüüsist.
  Koolituse kava vastab Sotsiaalministeeriumi 14.12.2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord”

  • 20.10.2017 (24 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • 08.11.2017 (24 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • vaata veel ...
  Hind: 185€ (+km)

Meie sõbrad