Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Reiting Koolituskeskus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga.

Reiting tegutseb alates 1993. aastast. Omal ajal arvutikoolitusega alustanud ettevõttest on tänaseks kujunenud ligi 20 töötajaga edukas väikefirma, kellel on koostöö 200 kogenud lektoriga ja kursuste läbiviimise kogemus kõigis Eesti maakondades. Reitingu koolitatavate arv on aasta-aastalt kasvanud, 2013. aastal osales kursustel juba ligi 2300 õppijat. Reitingu koolitustest on kõige populaarsemad ettevõtluse ja raamatupidamise kursused, kuid nõutavad on ka paljud teised ametikoolitused (sekretär-juhiabidele, personalispetsialistidele, lapsehoidjatele, kinnisvaramaakleritele, firmajuhtidele ja haridustöötajatele).

Reiting osutab ka raamatupidamisteenust, tema klientideks on ligi 200 väikeettevõtet. Reitingu kogenud raamatupidajad tunnevad hästi nii seadusi kui ka klientide vajadusi ning tipptasemel raamatupidamise lektorid on neil alati käepärast.

Tänaseks on Reitingul esindused nii Tallinnas kui Tartus ja ettevõte on arvestatav koolitusteenuse pakkuja Eesti turul. Meie eriline prioriteet on koolituste kvaliteet – iga meie koolitus saab kliendipoolse tagasiside programmile, lektorile ja ruumidele. Tagasiside tulemusi analüüsime hoolikalt ja vajadusel korraldame lektoritele fookusgruppe, et lahendada ilmnenud kitsaskohti. Meil on olemas kõik vajalikud koolitusload ja need on kehtivad.

2012. aasta Eesti Ettevõtete Konkurentsivõime Edetabeli põhjal tunnistati Reiting 8. teenindusettevõtteks Eestis. Äripäeva koostatud koolitusfirmade edetabelis oli ta 2010. aasta tulemuste põhjal 3. kohal, 2012. aasta tulemuste põhjal 6. kohal. 2014. aastal tunnistati Reiting Äripäeva gasellettevõtteks.

Krediidiinfo on väljastanud Reitingule eduka Eesti ettevõtja tunnistuse selle kohta, et ta on saavutanud 2012. aasta majandusandmete põhjal reitingu suurepärane (AAA).

Alates aastast 2009 on Reiting Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.

Firma nimi: OÜ Reiting PR
Aadress: Kastani 39-12 Tartu 50410
Koduleht: www.reiting.ee
Telefon: 733 3690, 742 0438
E-post: koolitus@reiting.ee

Koolitused

 • Hinna kujundamine ja esitamine kliendile

  Koolituse tulemusel mõistab osaleja toote hinna tähtsust, selle mõju ulatust ettevõtte kasumlikusse suurendamisel ning oskab hinda arvutada ja kujundada.

  • 19.09.2017 (15 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 180€ (+km)
 • Erivajadustega töötaja tööturul

  Koolituse tulemusel suureneb tööandajatel valmisolek võtta tööle erivajadustega töötajaid ning arvestada nende seisundit töö sooritamiseks.

  • 09.11.2017 (8 akt)    /    TARTU, Kastani 39, Turu 2 Dorpati konverentsikeskus
  Hind: 114€ (+km)
 • Sissejuhatus investeerimisse

  Koolituse tulemusel teab õppija, kuidas teha investeerimisotsuseid.

  • 17.09.2017 (6 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  Hind: 96€ (+km)
 • Mõjus suhtlemine

  Koolituse fookus on suhtlemisolukordadel, kus on vajalik oma ideele või ettepanekule saavutada poolehoid.

  • 31.10.2017 (8 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • 14.11.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 175€ (+km)
 • Tarbetekstide kontekst ja koostamine

  Koolituse tulemusel oskad mõista meid ümbritsevat keeleruumi ja paremini koostada toimivat teksti meedia, reklaami, poliitika, partnersuhtluse jm tarvis. Koolitusel jagatakse näpunäiteid, kuidas koostada tarbeteksti, mille sõnum on selge, loetav ja ühemõtteline.

  • 03.10.2017 (6 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 96€ (+km)
 • Raamatupidamine algajatele e-õppena

  Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised.

  • 01.08.2017 (30 akt)    /    E-ÕPE,
  Hind: 170€ (+km)
 • Tööalane suhtlemine vene keeles

  Koolituse eesmärgiks on tööks vajaliku vene keele sõnavara laiendamine ja kõnekeele rääkimisjulguse arendamine.

  • 18.09.2017 (60 akt (48 tundi auditoorset ja 12 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39
  Hind: 264€ (+km)
 • Raamatupidamise kursus. Intensiiv.

  Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased algteadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Kursuse lõppedes on võimalik minna taotlema raamatupidaja kutsetunnistust (raamatupidaja, tase 5).

  • 15.08.2017 (120 akt (80 tundi on auditoorset tööd ja 40 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39
  Hind: 853€ (+km)
 • Raamatupidamiskursus e-õppena

  Raamatupidamise alaste teadmiste omandamine, mis vastab kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele.

  • 01.08.2017 (60 akt)    /    E-ÕPE,
  Hind: 312€ (+km)
 • Raamatupidamine edasijõudnutele e-õppena

  Koolituse tulemusena on õppijal Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused.

  • 01.08.2017 (30 akt)    /    E-ÕPE,
  • 05.09.2017 (30 akt)    /    E-ÕPE,
  Hind: 182€ (+km)
 • Tulemuslik turundamine sotsiaalmeedia kanalites

  Koolituse tulemusena on õppija saanud ülevaate ettevõtte seire ja maine hoidmisest sotsiaalmeedia kanalites.

  • 20.10.2017 (6 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • 30.11.2017 (6 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 96€ (+km)
 • Raamatupidamise täiendkoolitus

  Kursuse eesmärgiks on raamatupidamisalaste teadmiste ja oskuste täiendamine.

  • 10.10.2017 (32 akt)    /    TARTU, Turu 2 Dorpati konverentsikeskus
  • 16.10.2017 (32 akt)    /    TALLINN,
  Hind: 496€ (+km)
 • Müügi suurendamine psühholoogilise hinnakujunduse abil

  Ühepäevasel koolitusel antakse ülevaade hindade mõjust kliendi alateadvusele. Käsitletakse erinevaid psühholoogilisi aspekte , kuidas hindasid kujundada ja hinnasilte vormistada nii, et hinnad tunduksid kliendile soodsana, tänu millele toote tajutav väärtus suureneb.

  • 25.09.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 109€ (+km)
 • Dokumendihaldussüsteemi loomine väikeettevõttes

  Koolitus annab ülevaate ettevõtte süsteemidokumentidest ja selle loomiseks vajalikest toimingutest.

  • 19.09.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • 26.09.2017 (8 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • 06.11.2017 (8 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • 14.11.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 96€ (+km)
 • Kasumi suurendamine hinnakujunduse abil

  Ühepäevasel koolitusel antakse ülevaade hinnakujundamise protsessist ja selle mõjust ettevõtte kasumile. Käsitletakse erinevaid hinnakujundamise meetodeid, et leida tootele/teenusele optimaalne hind. Praktiliste näidete abil leitakse hinna, kasumi ja kulude seosed ning seosed hinnamuutuse ja müügikoguse muutumise vahel.

  • 19.09.2017 (7 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 93€ (+km)
 • Raamatupidamine algajatele koos personalitöö õppega

  Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise ja personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused vastavalt kutsestandardite:Raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B2.1 ja B2.2 ning Personalispetsialist, tase 5 kompetentsidele (annab võimaluse Personalispetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks).

  • 09.08.2017 (120 akt (100 tundi auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39
  • 26.09.2017 (120 akt (100 tundi auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 768€ (+km)
 • Ettevõtluskoolitus koos töötervishoiu ja tööohutusega

  Koolitusel omandab õppija ettevõtlusega alustamiseks vajalikud teadmised, lisaks tööohutuse ja töötervishoiu alased teadmised ning koostab äriplaani.

  • 15.08.2017 (284 akt (184 tundi auditoorset ja 100 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 1249€ (+km)
 • Aktiivõppemeetodid täiskasvanute koolitamisel

  Õppetöö tulemusena laieneb õppijate metoodiline pagas, avardub enesetaju ja areneb eneserefleksiooni oskus

  • 14.08.2017 (6 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 156€ (+km)
 • Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga

  Kursuse eesmärgiks on kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5, loetletud kompetentside omandamine ja kinnistamine praktiliste ülesannetega raamatupidamiseprogrammis.

  • 09.08.2017 (220 akt (180 tundi auditoorset ja 40 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39
  • 26.09.2017 (220 akt (180 tundi auditoorset ja 40 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 1407€ (+km)
 • Personalitöö koos raamatupidamise algõppega

  Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise ja personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused vastavalt kutsestandardite:Raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B2.1 ja B2.2 ning Personalispetsialist, tase 5 kompetentsidele (annab võimaluse Personalispetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks).

  • 09.08.2017 (100 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • 26.09.2017 (100 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 768€ (+km)
 • Raamatupidamine algajatele

  Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised vastavalt kutsestandardi raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B2.1 Finantsarvestus ja B2.2 Maksuarvestus.

  • 09.08.2017 (80 akt (60 auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39
  • 26.09.2017 (80 akt (60 auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • 08.11.2017 (80 akt (60 auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39
  • vaata veel ...
  Hind: 455€ (+km)
 • Arvutiõpe algajatele

  Arvuti algõppe koolitus annab algteadmised tekstitöötlusest, tabelarvutustest ning interneti võimalustest ja e-maili kasutamisest.

  • 22.08.2017 (48 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • 12.09.2017 (48 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 441€ (+km)
 • Raamatupidamine edasijõudnutele koos juhendatud praktikaga

  Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Raamatupidamise juhendatud praktika eesmärk on kinnistada eelnevalt omandatud teoreetilised teadmised ja anda praktilised oskused raamatupidajana töötamiseks.

  • 06.11.2017 (140 akt (120 tundi auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 1140€ (+km)
 • Suhtlemis- ja koostööoskused (Bürootöötaja täienduskoolitus)

  Koolituse eesmärgiks on anda vajalikud teadmised ja oskused käitumiseks ning toimetulekuks erinevates suhtlussituatsioonides.

  • 30.10.2017 (8 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • 14.12.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 96€ (+km)
 • Kaubaveologistika

  Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade vedude korraldamisese põhimõtetest ja nende tulemuslikust juhtimisest, ekspedeerimisest, veondusega kaasnevatest õiguslikest aktidest.

  • 30.10.2017 (16 akt)    /    TALLINN,
  • 28.11.2017 (16 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  Hind: 125€ (+km)
 • Personalitöö koos töötervishoiu ja –ohutuse koolitusega

  Kursus annab õppijale personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused ning lisaks annab ülevaate tööohutusest, töötervishoiust, riskianalüüsist.

  • 06.09.2017 (64 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • 20.10.2017 (64 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 485€ (+km)
 • Pilvelahendused ja -teenused kontoritöös

  Koolituse tulemusel teab õppija, kuidas käituda turvaliselt internetis ning kasutada kasutada kontoritöös vajalike internetiteenuseid ja sotsiaalset tarkvara.

  • 31.10.2017 (6 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 96€ (+km)
 • Ettevõtluse intensiivkursus koos tööohutuse kursusega

  Kursuse tulemusel omandab õppija ettevõtlusega alustamiseks vajalikud teadmised, tööohutuse, töötervishoiu alased teadmised ning koostab äriplaani.

  • 07.09.2017 (136 akt (96 tundi on auditoorset tööd ja 40 tundi on iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39
  Hind: 919€ (+km)
 • IT-tugiisik

  Kursusel antakse ülevaade arvuti turvalisusest, erinevate operatsioonisüsteemide häälestamisest, arvutivõrkudest, kodulehe valmistamisest ja riistvarast. Eesmärgiks on, et osalejad täiendavad oma teadmisi kutsestandardi IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4, kohta.

  • 26.09.2017 (40 akt (36 tundi auditoorset ja 4 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 531€ (+km)
 • Бухгалтерский учёт для продолжающих

  Это прикладное обучение, в ходе которого рассматриваются основы бухгалтерского учёта, решаются практические задачи, исследуются наиболее распространённые проблемы и детально говорится о бухгалтерской программе Merit Aktiva ja Standard Books.

  • 18.10.2017 (60 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • 23.10.2017 (60 akt)    /    TARTU,
  • vaata veel ...
  Hind: 591€ (+km)
 • Etikett ja protokolli järgimine

  Koolituse eesmärk on täiendada teadmisi väljakujunenud käitumisnormidest ja suhtlemis- ja etiketialaseid teadmisi ning oskusi ametkondlikus suhtluses.

  • 14.09.2017 (8 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • 04.12.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 96€ (+km)
 • Laotöö kursus laohoidjale

  Kursusel käsitletakse klassikalisi laotöö toiminguid ja tegevusi, mille edukas täitmine on vajalik igas ettevõttes.

  • 21.11.2017 (16 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  Hind: 125€ (+km)
 • Sekretär-juhiabi kursus koos raamatupidamise algõppega

  Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ning raamatupidaja, tase 5 kutsestandardis sätestatud maksu- ja finantsarvestuse kompetentsidele tööks vajalikud teadmised ja oskused.

  • 09.08.2017 (274 akt (224 tundi auditoorset ja 50 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39, Sõpruse pst 2, Sõpruse 3 Tamsalu Kultuurimaja, Turu 2 Dorpati konverentsikeskus
  • 21.09.2017 (274 akt (224 tundi auditoorset ja 50 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 1747€ (+km)
 • Бухгалтерский учёт, длинный курс

  За время обучения участники курса получат обзор бухгалтерских понятий, познакомятся с соответствующим законодательством, овладеют навыками заполнения и проведения бухгалтерских документов и операций, приобретут все необходимые знания для самостоятельного ведения бухгалтерского учета небольших предприятий.

  • 13.09.2017 (120 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • 18.09.2017 (120 akt)    /    TARTU,
  • vaata veel ...
  Hind: 853€ (+km)
 • Предпринимательство. Основы и составление бизнес-плана

  В процессе обучения на курсах каждым участником вырабатывается бизнес-план, на реализацию которого можно ходатайствовать о пособии как в Кассе по безработице, в фондах EAS и PRIA, так и в банке.

  • 06.10.2017 (160 akt)    /    TARTU,
  • 10.10.2017 (160 akt)    /    TALLINN,
  • vaata veel ...
  Hind: 989€ (+km)
 • Korrektne eesti keel ja ametikirjade koostamine

  Koolituse eesmärgiks on saavutada kutsestandardi Sekretär, tase 5, kohustusliku kompetentsi B2.5 (Sisekommunikatsioon) järgmised oskused: koostab vormiliselt ja grammatiliselt korrektseid ametitekste.

  • 05.10.2017 (18 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 162€ (+km)
 • Töötervishoiu ja -ohutuse täiendkoolitus

  Kursus annab ülevaate töökeskkonna ohuteguritest ja nende mõjust tervisele.

  • 29.08.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • 08.09.2017 (8 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • 02.11.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • 10.11.2017 (8 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • vaata veel ...
  Hind: 96€ (+km)
 • Võlanõustajate baaskoolitus

  Kursuse eesmärgiks on valmistada ette spetsialistid võlanõustamise teenuse osutamiseks vastavalt kutsestandardis toodud nõuetele.

  • 25.08.2017 (160 akt (104 tundi auditoorset ja 56 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN,
  • 07.09.2017 (160 akt (104 tundi auditoorset ja 56 tundi iseseisvat tööd))    /    PÄRNU,
  • 21.09.2017 (160 akt (104 tundi auditoorset ja 56 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39
  • vaata veel ...
  Hind: 990€ (+km)
 • Korrektne eesti keel ja ärikirjade koostamine

  Eesmärgiks on tutvuda kirjakeelenormide muudatustega ning täiustada oma emakeeleoskust, et tunda end kindlalt ametikirjade ja ametlike tekstide koostamisel.

  • 08.09.2017 (18 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  Hind: 162€ (+km)
 • Personalitöö

  Koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest baasteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5).

  • 06.09.2017 (40 akt)    /    TARTU,
  • 25.10.2017 (40 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 368€ (+km)
 • Raamatupidamise juhendatud praktika

  Koolituse eesmärgiks on kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5, loetletud kompetentside kordamine ja kinnistamine praktiliste ülesannetega raamatupidamisprogrammis.

  • 05.09.2017 (60 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • 11.09.2017 (60 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • 18.09.2017 (60 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • 11.12.2017 (60 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 554€ (+km)
 • Tolliprotseduuride tõhus korraldamine

  Kursus annab ülevaate tollivormistuse menetlusest kaupade sisse- ja väljaveol Euroopa Liidust kolmandatesse riikidesse (nt. Aasia, Põhja – Ameerika, Ukraina, Venemaa, Gruusia, Norra, Šveits jne.).

  • 12.09.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 96€ (+km)
 • Esmaabiandjate täiendõppekursus

  Elementaarsete esmaabi- ja elustamisvõtete tundmine peaks olema sama loomulik kui kirjaoskus – kunagi ei tea, millal peame olema abiks võõrale või lähedasele.
  Esmaabi täiendõppekursuse eesmärgiks on korrata ja süvendada esmaabi baaskursusel saadud teadmisi.

  • 03.08.2017 (1 päev)    /    TARTU, Kastani 39
  • 29.08.2017 (1 päev)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 48€ (+km)
 • Internetiturunduse põhialused

  Ühepäevasel koolitusel antakse ülevaade kaasaegse internetiturunduse üldistest põhimõtetest ja tutvustatakse võimalusi, kuidas erinevate veebikanalite abil kasvatada ettevõtte püsiklientide arvu, parandada müügitulemusi ja suurendada kasumit.

  • 13.10.2017 (8 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • 16.11.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 96€ (+km)
 • Dokumendihaldus arvutil ja ettevõtte arhiivihaldus

  Kursusel tutvustatakse kaasaegse dokumendihalduse ja arhiivinduse esmaseid põhimõtteid, seda nii paber- kui digidokumentide menetlemisel.

  • 11.12.2017 (25 akt (22 tundi auditoorset ja 3 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN,
  • vaata veel ...
  Hind: 286€ (+km)
 • Raamatupidamiskursus koos personalitöö õppega

  Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise ja personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused vastavalt kutsestandardite Raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B 2.1 ja B 2.2, B 2.3 ning Personalispetsialist, tase 5 kompetentsidele. Koolituse lõppedes on võimalik minna taotlema kutsetunnistusi Raamatupidaja, tase 5 ning Personalispetsialist, tase 5.

  • 26.09.2017 (200 akt (160 tundi auditoorset ja 40 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 1169€ (+km)
 • Dokumendihaldus arvutil

  Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest dokumendihaldusest, nii paber- kui digidokumentide kohta.

  • 25.10.2017 (19 akt (16 tundi auditoorset ja 3 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39, Turu 2 Dorpati konverentsikeskus
  • 15.12.2017 (19 akt (16 tundi auditoorset ja 3 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 190€ (+km)
 • Soome majandusaasta aruanne ja aastadeklaratsioonid

  Koolitus annab ülevaate Soome raamatupidamise majanduseaasta aruandest ja selle nõutavatest lisadest ning esmased oskused selle iseseisvaks koostamiseks.

  • 15.12.2017 (1 päev)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 198€ (+km)
 • Soome raamatupidamine algajatele

  Kahepäevane koolitus on praktiline sissejuhatus Soome raamatupidamisse. Kursuse käigus käsitletakse erinevaid raamatupidaja töös ette tulevaid olukordi, mis seotud ettevôtte äritegevusega Soomes.

  • 12.10.2017 (16 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 378€ (+km)
 • Bürootöötajate arvutiõpe

  Bürootöötajate arvutiõpe on kursus, mille käigus tehakse lähemalt tutvust programmidega MS Word, MS Excel ja MS PowerPoint ning tutvutakse ka veebilehe administreerimisega. Uuritakse erinevaid töökeskkondi ja õpitakse selgeks enamlevinud tekstitöötluse funktsioonid, andmeseeriate kasutamine ning esitluse loomine ja läbiviimine.

  • 26.09.2017 (30 akt (24 auditoorset ja 6 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39
  • 12.10.2017 (30 akt (24 auditoorset ja 6 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 218€ (+km)
 • Täiskasvanute koolitaja koolitus

  Koolituse eesmärgiks on koolitajate ja koolituse korraldajate tööalase kompetentsuse tõstmine.

  • 06.10.2017 (160 akt (80 tundi auditoorset ja 80 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39, Turu 2 Dorpati konverentsikeskus
  • 16.10.2017 (160 akt (80 tundi auditoorset ja 80 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 976€ (+km)
 • Ettevõtluse intensiivkursus

  Tegemist on praktilise koolitusega, kus kõik osalejad kasutavad äriplaneerimise tarkvara iPlanner, mis võimaldab lektoritel-konsultantidel jälgida äriplaani täitmise käiku reaalajas ja vajadusel samas keskkonnas kohe tööd ka kommenteerida ja õpilasi nõustada.

  • 12.09.2017 (112 akt)    /    TARTU, Kastani 39, Turu 2 Dorpati konverentsikeskus
  Hind: 654€ (+km)
 • Raamatupidamine edasijõudnutele

  Tegemist on väga praktilise koolitusega, mille käigus käsitletakse raamatupidamise põhitõdesid, lahendatakse praktilisi ülesandeid, lahatakse levinumaid probleeme ja räägitakse lähemalt ka raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva ja Standard Books.

  • 20.09.2017 (80 akt (60 tundi auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39
  • 06.11.2017 (80 akt (60 tundi auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 598€ (+km)
 • Sekretär-juhiabi kursus koos personalitöö õppega

  Kursuse eesmärgiks on anda sekretär-juhiabi tööks vajalikud teadmised ja oskused, et soovi korral saaks taotleda sekretär, tase 5 või juhiabi, tase 6 kutsetunnistust.

  • 05.09.2017 (234 akt (204 tundi auditoorset ja 30 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39, Turu 2 Dorpati konverentsikeskus
  • 21.09.2017 (234 akt (204 tundi auditoorset ja 30 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 1547€ (+km)
 • Sekretär-juhiabi kursus

  Kursuse eesmärgiks on anda sekretär-juhiabi tööks vajalikud teadmised ja oskused, et soovi korral saaks taotleda sekretär, tase 5 või juhiabi, tase 6 kutsetunnistust.

  • 05.09.2017 (194 akt (164 tundi auditoorset ja 30 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39
  • 21.09.2017 (194 akt (164 tundi auditoorset ja 30 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 1375€ (+km)
 • Õhtune! Raamatupidamise kursus. Intensiiv.

  Tegemist on väga praktilise koolitusega, mille käigus käsitletakse raamatupidamise põhitõdesid, lahendatakse praktilisi ülesandeid, lahatakse levinumaid probleeme ja räägitakse lähemalt ka raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva ja Standard Books.

  • 15.08.2017 (80 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  Hind: 853€ (+km)
 • Raamatupidamiskursus

  Tegemist on väga praktilise koolitusega, mille käigus käsitletakse raamatupidamise põhitõdesid, lahendatakse praktilisi ülesandeid, lahatakse levinumaid probleeme ja räägitakse lähemalt ka raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva ja Standard Books.

  • 09.08.2017 (160 akt (120 auditoorset ja 40 tundi iseseisvat tööd) )    /    TARTU, Kastani 39
  • 06.09.2017 (160 akt (120 auditoorset ja 40 tundi iseseisvat tööd) )    /    TARTU, Kastani 39
  • 26.09.2017 (160 akt (120 auditoorset ja 40 tundi iseseisvat tööd) )    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • 08.11.2017 (160 akt (120 auditoorset ja 40 tundi iseseisvat tööd) )    /    TARTU, Kastani 39
  • vaata veel ...
  Hind: 885€ (+km)
 • Paberivaba raamatupidamine Merit Aktiva baasil

  Teadmiste omandamine paberivabast raamatupidamisest Merit Aktiva pilveversiooni baasil.

  • 07.09.2017 (12 akt)    /    TARTU, Kastani 39, Turu 2 Dorpati konverentsikeskus
  Hind: 122€ (+km)
 • Ettevõtluskoolitus koos raamatupidamisega

  Ettevõtluskoolitus koos äriplaani koostamise ja raamatupidamise õppega.
  Kogenud praktikute juhendamisel valmib igal osalejal äriplaan, mis annab ka võimaluse taotleda Töötukassast ettevõtlustoetust. Raamatupidamise osas käsitletakse finantsarvestuse põhitõdesid, milledega kursis olemine on üks ettevõtja edu alus.

  • 15.08.2017 (220 akt)    /    TALLINN,
  Hind: 1494€ (+km)
 • Raamatupidamine algajatele

  Kursus sobib inimestele, kel huvi ja vajadus tegeleda raamatupidamisega, kuid puudub selleks eelnev kogemus.

  • 09.08.2017 (80 akt (60 tundi auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU, Kastani 39
  • vaata veel ...
  Hind: 455€ (+km)
 • MTÜ raamatupidamine

  Ootame koolitusele mittetulundusühingute ja sihtasutuse asutajaid, raamatupidajad, juhatuse liikmeid ja teisi raamatupidamise kogemusega huvilisi!

  • 25.09.2017 (1 päev)    /    NARVA,
  Hind: 80€ (+km)
 • Koosolekute korraldamine ja protokollimine

  Koosoleku korraldamine ei tundu esmapilgul keeruline. Kel aga vähene kogemus olemas, teab, et sünergilise ja efektiivse õhkkonna loomine ei pruugi õnnestuda alati. Kursusel vaadeldakse, kuidas valmistada ette koosolek, mille fookus püsiks seatud eesmärgil, osalejad oleks avatud ja aktiivsed ning hilisem tulemuste hindamine ja professionaalselt vormistatud tagasiside aitaks firmajuhti strateegiliste otsuste tegemisel.

  • 06.12.2017 (8 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 96€ (+km)
 • Esmaabiandjate väljaõppekursus

  Koolituspäeval keskendutakse sellistele esmaabivõtetele, mida me kõik teadma peaksime – kuidas käituda, kui käepärast pole abivahendeid (äärmisel juhul ehk autoapteek) ja millised ootused on kiirabitöötajatel abiandja poolt tehtu suhtes.

  • 02.08.2017 (16 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • 29.08.2017 (16 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 80€ (+km)
 • Ettevõtluskoolitus koos äriplaani koostamise ja kaitsmisega

  Koolituse eesmärgiks on anda koolitatavatele ülevaade Eesti ettevõtluse- ja majanduskeskkonnast, tõsta koolitatavate ettevõtlusaktiivsust, pakkuda ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajalikke teadmisi.

  • 15.08.2017 (260 akt (160 auditoorset ja 100 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • 12.09.2017 (260 akt (160 auditoorset ja 100 tundi iseseisvat tööd))    /    VILJANDI,
  • 10.10.2017 (260 akt (160 auditoorset ja 100 tundi iseseisvat tööd))    /    TALLINN,
  • 10.10.2017 (260 akt (160 auditoorset ja 100 tundi iseseisvat tööd))    /    TARTU,
  • vaata veel ...
  Hind: 989€ (+km)
 • E-poe loomine

  Kursusel õpitakse tundma e-poe paigaldamist ja seadistamist ning tutvutakse e-poe loomisega kaasnevate nõuetega. 20% Eesti inimesi ostab e-poest!

  • 19.10.2017 (40 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  Hind: 395€ (+km)
 • Ettevõtte arhiivihaldus

  Kursusel antakse ülevaade, kuidas hoida ja säilitada nii paber- kui digitaalseid dokumente. Korratakse üle kõik dokumentide arhiveerimisega seotud põhitõed ja nõuded.

  • 27.10.2017 (6 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • 11.12.2017 (6 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 95€ (+km)
 • Töötervishoiu ja -ohutuse koolitus 24-tundi

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade tööohutusest, töötervishoiust, riskianalüüsist.
  Koolituse kava vastab Sotsiaalministeeriumi 14.12.2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord”

  • 24.08.2017 (24 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • 07.09.2017 (24 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • 20.10.2017 (24 akt)    /    TALLINN, Pärnu mnt 67A
  • 08.11.2017 (24 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • vaata veel ...
  Hind: 185€ (+km)

Meie sõbrad