Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии (16-часовые)

Цель: Получение основных знаний и практических навыков по спасению жизни постарадавших при несчастных случаях и при болезненных состояниях, опасных для жизни человека, а также для оказания первой медицинской помощи.

Целевая aудитория:
16-часовые курсы оказания первой медицинской помощи предусмотрены постановлением Министерства Социальных дел Эстонской Республики № 80

Рассматриваемые темы:

 • Введение
  • Сущность первой медицинской помощи
  • Оценка состояния пострадавшего
  • Тактика оказания первой медицинской помощи
 •  Оживление
  • Оживление утонувшего
  • Оживление пострадавших при несчастных случаях, связанных с электричеством, а также с инфарктом сердца
  • Удаление посторонних тел из дыхательных путей
  • Оказание первой медицинской помощи при повреждениях мозга
 • Внешние кровотечения и шок
  • Приемы остановки кровотечения
  • Наличие шока и его признаки
 • Раны
  • Происхождение ран
  • Техника и правила наложения повязок
  • Использование треугольной косынки
  • Приобретение практических навыков при наложении повязок
 • Травмы и переломы костей
  • Характеристика открытых и закрытых переломов
  • Опасности, связанные с переломами
  • Травмы суставов (вывихи, растяжения, сотрясения)
  • Способы наложения шин
 • Отравления, протравы, ожоги, переохлаждения
 • Проверка усвоения пройденного курса при помощи тестов

Контроль тестированием полученных теоретических знаний и практических умений. По окончанию курсов участникам будет выдан сертификат.

NB! Чтобы удобнее было выполнять практическую часть (в том числе и оживление), просим участников соответственно одеться.

Lektorid:
Kristel Viire
Arst-hügieenik, epidemioloog. Kogemus töötervishoiu ja tööohutuse lektorina 16 aastat

Natalja Metelitsa
On Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu (ETK) nõukogu Ida- ja Lääne-Virumaa koordinaator, Narva Haigla SA ETK peausaldusisik. 2009. aasta koolitajaks tunnistatud SA Narva Haigla juhtiv infektsioonispetsialist ja nakkustõrjeõde Natalja Metelitsa on lektoriks Narva kutseõppekeskuses korraldatavatel esmaabi, töökeskkonna ja toiduhügieeni valdkonna täiskasvanute täienduskoolitusel. Metelitsa puhul on toodud välja, et tagasiside tema koolitustele on alati väga hea. Õppijad hindavad tema avatust, positiivset hoiakut ja oskust neid motiveerida, samuti huvitavalt koostatud õppematerjale. Ta annab ka ise head eeskuju end pidevalt täiendades.

Tatjana Jušinski
On lõpetanud Tartu Meditsiinikooli ning Tartu Ülikooli, omades terviseteaduse magistri kraadi (õendusteadus). Tatjana töötab SA TÜ Kliinikumi südamekliiniku erakorralise kardioloogia osakonnas intensiivraviõena ning õppejõuna Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, lisaks esmaabikoolitajana erinevates koolitusasutustes. 2012 aastal omistati Tatjanale ka aasta õe tiitel (erakorralise kardioloogia osakond, õde).

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии (16-часовые)