Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Курсы усовершенствования для работников по уходу

Koolituse eesmärk on anda õppijale tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks vastava plaani (nt rehabilitatsiooniplaan, hooldusplaan vm) alusel.

Sihtgrupp:
Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega või kes soovivad täiendada oma teadmisi hooldustöö vallas.

Käsitletavad teemad:

 • Anatoomia -füsioloogia-patoloogia
 • Majapidamistööd
 • Hügieeni ja ilutoimingute juhendamine
 • Toitlustamise ja rohuteaduse alused
 • Haigused, häired ja puudused. Nende põhjused. Kliendi/patsiendi abivajaduse hinnang nende toimingute ja käitumise põhjal elus ja olustiku tingimustes
 • Patsiendi igapäevane tegevus ja tema tervis. Surija hooldus. Töö meeskonnas. Suhtlemine. Klienditeenindus
 • Hoolduse alused. Hooldustoimingud.
 • Ergonoomika ja hooldusabivahendid
 • Hooldustöötaja kutse-eetika ja kutse taotlemine
 • Eneseanalüüs praktilise töökogemuse kohta
 • Esmaabi

Koolituse lõpuks õppija:

 • Juurutab oma töös kutse-eetikat ja eneseanalüüsi
 • Seostab anatoomia-füsioloogia-pataloogia erisusi
 • Mõistab hügieeni ja majapidamistööde tähtsust
 • Saab ülevaate toitlustamise ja rohuteaduse alustest
 • Kinnistab patsiendi põhihooldustoimingud
 • Saab esmased teadmised esmaabist hädasolija abistamiseks

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 80% auditoorsetes tundides. Sooritama peab koolitaja poolt antud praktilised ülesanded ning kirjaliku 10 valikvastuste/avatud küsimusega testi. Test on positiivse tulemusega, kui õigeid vastuseid on 75%

Koolitaja:
Irina Soldatova
On lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ning Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika eriala. Omab täiskasvanute koolitaja 6 taset. Töötab Ida-Tallinna Keskhaiglas. Tervishoiutöötajate registri number N02348.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Курсы усовершенствования для работников по уходу