Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

Цель: Работодатель направляет на курсы усовершенствования специалиста по оказанию первой помощи через каждые 3 года. Цель курсов усовершенствования- повторять и углублять, приобретенные раннее, знания и умения.

Целевая aудитория:
курсы усовершенствования по оказанию первой помощи предусматриваются указом № 80 (14.12.200) Министерства Социальных дел ЭР. На рабочем месте всегда должно быть, по меньшей мере, одно обученное лицо, оказывающее первую помощь. Назначенное лицо, оказывающее первую помощь, должно в течение 1 месяца со дня назначения пройти 16-часовое обучение в учебном заведении, зарегистрированном в Министерстве социальных дел.

Рассматриваемые темы:

 • Введение
  • Понятие первой помощи
  • Оценка состояния пострадавшего
  • Тактика оказания первой помощи
 • Оживление
  • Оживление утонувшего
  • Оживление при несчастных случаях, связанного с электричеством, а также в случае сердечного инфаркта
  • Удаление постороннего тела из дыхательных путей
  • Оказание первой помощи при повреждениях мозга
 • Внешние кровотечения и шок
  • Приемы остановки кровотечений
  • Наличае и признаки шока
 • Раны
  • Происхождение ран
  • Правила и техника перевязки
  • Использование косынки
  • Обретение практических навыков при перевязке
 • Травмы и переломы
  • Характеристика открытых и закрытых переломов
  • Опасности, связанные с переломами
  • Травмы суставов (вывих, растяжение, ушиб)
  • Способы наложения шины
 • Отравления, ожоги, обморожения
 • Проверка полученных знаний тестированием

Контроль тестированием полученных теоретических знаний и практических умений. По окончанию курсов участникам будет выдан сертификат.

NB! Чтобы удобнее было выполнять практическую часть (в том числе и оживление), просим участников соответственно одеться.

Koolitajad:
Natalja Metelitsa
On Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu (ETK) nõukogu Ida- ja Lääne-Virumaa koordinaator, Narva Haigla SA ETK peausaldusisik. 2009. aasta koolitajaks tunnistatud SA Narva Haigla juhtiv infektsioonispetsialist ja nakkustõrjeõde Natalja Metelitsa on lektoriks Narva kutseõppekeskuses korraldatavatel esmaabi, töökeskkonna ja toiduhügieeni valdkonna täiskasvanute täienduskoolitusel. Metelitsa puhul on toodud välja, et tagasiside tema koolitustele on alati väga hea. Õppijad hindavad tema avatust, positiivset hoiakut ja oskust neid motiveerida, samuti huvitavalt koostatud õppematerjale. Ta annab ka ise head eeskuju end pidevalt täiendades.

Kristel Viire
Arst-hügieenik, epidemioloog. Kogemus töötervishoiu ja tööohutuse lektorina 16 aastat

Tatjana Jušinski
On lõpetanud Tartu Meditsiinikooli ning Tartu Ülikooli, omades terviseteaduse magistri kraadi (õendusteadus). Tatjana töötab SA TÜ Kliinikumi südamekliiniku erakorralise kardioloogia osakonnas intensiivraviõena ning õppejõuna Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, lisaks esmaabikoolitajana erinevates koolitusasutustes. 2012 aastal omistati Tatjanale ka aasta õe tiitel (erakorralise kardioloogia osakond, õde).

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koostööpartnerLisainfot koolituskaardi kohta leiate töötukassa lehelt

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи