Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Курс по гигиене и безопасности труда

Данная программа обучения соответствует установленной в приложении 1 постановления № 80 Министерства социальных дел «Порядок обучения и дополнительного обучения по гигиене и безопасности труда» от 14.12.2000 программе «24 часовая учебная программа для обучения по гигиене и безопасности труда уполномоченных по рабочей среде и членов Совета по рабочей среде».

Обратите вниманме! В Рийгикогу принято изменение Закона о гигиене и безопасности труда (ЗГБТ). Изменены порядок проведения медосмотров работникам, организация обучения и инструктажа работникам, а также оказание первой помощи. В закон введено понятие психо-социального фактора опасности, откорректирован порядок обучения и дополнительного обучения уполномоченных по рабочей среде и членов Совета по рабочей среде, уточнен порядок расследования несчастных случаев.

Целевая группа:
Специалисты по рабочей среде, уполномоченныхепо рабочей среде и члены Совета по рабочей среде, работодатели или его представители в случае, если они исполняют обязанности специалиста по рабочей среде.

Содержание обучения:

 1. Тема: Oбщие положения
  • Понятие производственной среды;
  • Опасности, встречающиеся в производственной среде;
  • Бытовые условия труда;
  • Права и обязанности работодателя и работника;
  • Несчастный случай и профзаболевание (регистрация, уведомление, расследование);
  • Опасность возникновения несчастного случая
  • Ответственность работодателя и работника;
  • Государственный надзор.
 2. Тема: Oрганизация гигиены и безопасности труда
  • На уровне государства: – структура в системе безопасности труда– правовые основания;
  • На уровне предприятия: – специалист по рабочей среде – уполномоченный по рабочей среде – Совет по рабочей среде;
  • Внутренний контроль рабочей среды, план действий в области гигиены и безопасности труда;
  • Обследование состояния здоровья работников (медосмотры);
  • Сотрудничество.
 3. Тема: Aнализ рисков.
  • Понятие анализа рисков;
  • Факторы опасности производственной среды, их влияние на здоровье: – физические факторы опасности – химические факторы опасности– биологические факторы опасности–физиологические факторы опасности и психологические факторы опасности;
  • Методы оценивания рисков;
  • Меры по обращению с рисками
  • Эргономика.

Прошедший обучение:

 • Знает права, обязанности и ответственность работника и работодателя;
 • Умеет составлять на предприятии план действий по гигиене и безопаснсости труда;
 • Знает факторы опасности производственной среды и умеет их избегать.

Знаем, что рабтодатель обязан организовать специалисту по рабочей среде, уполномоченному по рабочей среде и членам Совета по рабочей среде обучение по гигиене и безопасности труда в течение двух месяцем с мометна их выборов или назначения. Специалисты по рабочей среде должны проходить дополнительное обучение не реже, чем 1 раз в 5 лет. Курс составлен в соответствии с постановлением № 80 Министерства социальных дел «Порядок обучения и дополнительного обучения по гигиене и безопасности труда» от 14.12.2000г. В цену входят материалы и кофе-паузы. Прошедшим курсы выдается свидетельство об окончании!

Koolitaja:
Angela Melikhova omab PhD teaduskraadi, ta on Eesti ja EL töö- ja äriõiguse spetsialist. Töötab juristina ABConsult OÜ-s. Lisaks praktilisele tööle Angela aktiivselt tegeleb õpetamise ja teadustööga mitmetes Eesti kõrgkoolides. Üle 15 aasta viib läbi Eesti ja EL töö- ja äriõiguse teemalisi seminare. Omab pikaajalist täiskasvanute õpetamise kogemust erinevate (sh. rahvusvaheliste) haridusprogrammide ja täiendkoolituste raames. Publitseerib aktiivselt oma artikleid meedias. Angela Melikhova on üle 70 teadus- ja teadusmetoodiliste tööde autor, sehalhulgas 3 kollektiivset monograafiat ja asjaõigusseaduse õpik (kaasautorsus).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Курс по гигиене и безопасности труда

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.