Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Курс разговорного русского языка для начинающих (А0-А1.1)

Eesmärk: Omandada keeleoskuse tase A1, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades , mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel.

Целевая группа: желающие начать изучение русского языка (с нуля).

Teemad: 

 • Tähestik, vene keele hääldus, vene nimed,
 • lihtsam enesekohane informatsioon. Perekond
 • Isikuandmed ja ankeediandmed.
 • Haridus, elukutse, töö, tööpäeva kirjeldamine.
 • Teenindus ja kaubandus
 • Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus. Hobid.
 • Söök ja jook. Kohvikud, restoranid, menüü mõistmine, tellimine.
 • Kehaosad. Tervis.
 • Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine. Aastaaeg. Kuu. Kuupäev.
 • Reisimine, transport, puhkus

Grammatika:

 • Tähestik. Tähed ja häälikud.
 • Nimisõnade mitmus, sugu
 • Omadussõnad.
 • Tegusõnad.
 • Eessõnad.
 • Ühildumine.
 • Arvsõnad.
 • Küsisõnad. Кто? Что? Кому? Куда? Где? Сколько?

Õppemeetodid:
Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, lugemis- kuulamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

Iseseisev töö:
Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:

 • Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis kordama.
 • Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu
 • Rääkimine – oskab vastata enda kohta esitatud küsimustele, räägib lihtsate lausetega endast, oma perest, elukohast, toidust.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Companion koolitusfima korraldib koolitusi vene ja eesti keeles firmadele ja eraisikutele erinevatel teemadel, rohkem tähelepanu pöörates juriidilise taseme tõstmisele. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Курс разговорного русского языка для начинающих (А0-А1.1)

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.