Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Химическая безопасность на предприятии

Целевая группа: лица, организующие работу по безопасности труда (специалисты по рабочей среде, руководители производственных структур), лица, обращающиеся с химикатами.

Темы для обсуждения:

  • Введение: REACH, CLP, Закон о Химикатах – законодательство по химикатам;
  • Классификация, упаковка и маркировка химикатов;
  • Как читать паспорт (карту) по безопасности химикатов?
  • Требование по безопасности: воздействие химикатов на здоровье и окружающую среду;
  • Обязанности работодателя и работника и их права.

Все темы по обучению сопровождаются практическими примерами.

По окончанию обучения, слушатель:

  • знает основы законодательных актов по химикатам;
  • знает основные понятия, как классифицируются химикаты, как они должны быть правильно упакованы и обозначены, чтобы обеспечить безопасность в рабочей среде;
  • знает, где найти и как распознать риски исходящие от химикатов;
  • умеет использовать необходимые средства индивидуальной защиты при работе с химикатами;
  • знает свои обязанности и права при работе с опасными химикатами.

Koolitaja:
Mari-Liis Štrik-Ott
On töötanud üle kümne aasta erinevates Eesti suurimates keemiatööstusettevõtetes kvaliteedi- ning tööohutusjuhina. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis keskkonnatehnoloogia eriala. Omandas 2019. a ergonoomi magistrikraadi Maaülikoolis. On läbi viinud töötervishoiu ja -ohutuse alaseid koolitusi nii ülikoolides, põllumajandus-, tootmis- ja keemiatööstusettevõtetes, sh laborites. Omab väga suurt praktilist töökogemust koostades erinevate valdkondade tööohutuse dokumentatsiooni, sh riskianalüüs.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Химическая безопасность на предприятии