Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

24-tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe. Veebikursus

Teil on võimalus kuulata/vaadata varem salvestatud veebiseminari täpselt siis, kui Teile see sobib!
Tegemist on seminariga, kus on välja toodud antud teemal kõige olulisem. Peale registreerimist saadame Teile arve ning kinnituskirja, kust leiate ligipääsu veebiseminari keskkonda. Materjalid saate alla laadida ning seminari salvestust kuulata/vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite.

Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Töökeskkonnaspetsialistid peavad läbima täiendõppe mitte harvem kui kord viie aasta jooksul. Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib “Töötervishoiu ja tööohutuse seadus”.

Addenda OÜ on registreeritud EV Sotsiaalministeeriumis “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” alusel töötervishoiu ja tööohutusalase välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks.
Reg.nr 22/2014

Sihtrühm:
Organisatsioonide töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed, juhid.

Koolituse sisu:

 • töötervishoiust ja tööohutusest üldiselt
  • mõisted
  • töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riiklikul tasandil ja ettevõtte tasandil, sh vajalik dokumentatsioon
  • tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
  • oluliste õigusaktide tutvustus
  • oluliste infoallikate tutvustus
 • tööõnnetus ja kutsehaigused
  • statistika
  • tööõnnetusest ja kutsehaigusest teatamine, uurimine ja dokumenteerimine
 • ohutegurid töökeskkonnas
  • üüsikalised ohutegurid
  • bioloogilised ohutegurid
  • keemilised ohutegurid
  • füsioloogilised ohutegurid
  • psühholoogilised ohutegurid
  • isikukaitsevahendid
 • riskianalüüs, tegevuskava ja sisekontroll
  • riskianalüüsi koostamine
  • tegevuskava koostamine
  • sisekontrolli vajadus ja läbiviimine
 • töötajate tervisekontroll
  • ervisekontrolli suunamine, läbiviimine ja dokumenteerimine

Meetodid: Interaktiivsed videod, praktilised näited, testid.

Koolitajad:
Jaanika Jelistratov. Jaanika on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tervisekaitse spetsialisti eriala. Peale kooli lõpetamist spetsialiseerus ta töötervishoiu ja tööohutuse peale. Suundus tööle Riskianalüüs OÜsse. Sealtkaudu on pidanud mitmetes ettevõtetes töökeskkonnaspetsialisti ametit, koostanud hulgaliselt riskianalüüse ning täiendanud ennast pidevalt töötervishoiu ja tööohutuse temaatikal. Koolitaja ametit hakkas Jaanika pidama juba 6 aastat tagasi, kui sai esmalt koolitatud erinevaid noorteorganisatsioone meeskonnatöö, konflikitide lahendamise ning projektijuhtimise alal. Viimased kaks aastat on Jaanika keskendunud põhiliselt töötervishoiu- ja tööohutusalastele koolitustele.

Kristi Jõeorg on Riskianalüüs OÜ omanik, tööohutuse- ja töötervishoiu spetsialist ning koolitaja.
Ta omab Tallinna Tehnikaülikoolis omandatud magistrikraadi Tööhügieeniku erialal. Aastatel 2007-2010 oli Kristi töökeskkonnaspetsialist Saku Metall AS-s. Ta on omandanud palju praktilisi kogemusi töökeskkonnaalaste teenuste pakkumise raames (korraldanud tööohutusalast tööd väga paljudes erineva spetsiifikaga ettevõtetes). Kristi oli lektor Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja Tööinspektsiooni koolitustel, koolitab käesoleval ajal nii Personali Arenduskeskuses kui ka koolitusfirmas Addenda. Korraldab Eestis populaarset iga-aastast Töötervishoiu ja Tööohutuse Treffi. Läbinud palju erialaseid lisakoolitusi ning osalenud Euroopas erinevatel tööohutusalastel konverentsidel.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

24-tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe. Veebikursus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.