Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

5 sammu meeskonnas ühtsustunde loomiseks

Kuidas kujundada meeskonnas motiveeriv sisekultuur, mis aitab töötajatel meeskonna ühistele eesmärkidele pühenduda?
Koolitaja Kaido Pajumaa õpetab juhtidele eestvedamise tehnikaid, mis aitavad tekitada inimeste vahel rohkem usaldust, panevad meeskonna ühiste eesmärkide nimel pingutama ja üksteist kokkulepete eest vastutavana hoidma.

Koolitus on osa kahepäevasest koolitusest Juhist motivaatoriks.

Paljud juhid seisavad sarnase väljakutse ees: nad näevad, kuidas töötajad isiklikul tasandil oma eesmärgid saavutavad, aga ühiste (meeskondlike) eesmärkide saavutamise nimel peab pingutama juht üksinda. Sellist olukorda võib nimetada individualistlikuks töökultuuriks, kus igaüks vastutab oma isikliku heaolu ning saavutuste eest.

Meeskonnana töötamine on tulemuslikum, sest meeskond saavutab koos palju rohkem kui üksinda tegutsedes. Seepärast on juhi üheks olulisemaks ülesandeks luua kollektiivist meeskond, kes ühise eesmärgi omaks võtaksid ja selle nimel koos töötaksid.

Koolituse eesmärk
on anda tehnikad, mis aitavad juhil muuta kollektiiv meeskonnaks.

Koolitusele on oodatud
Koolitus sobib hästi kõikide tasemete juhtidele, kelle alluvuses on üks või enam töötajat. Eriti hästi sobib koolitus juhtidele, kes on eelnevalt läbinud koolituse “Mitterahaline motiveerimine”, mille fookus on töötajate individuaalsel tasandil motiveerimisel.

Koolituse tulemusena:

 • teavad juhid,
  • mis eristab meeskonda kollektiivist ja kuidas kollektiivi meeskonnaks muuta;
  • missugused on peamised põhjused, mis takistavad võimekatel inimestel üksteisega koostööd teha;
  • miks ei aita meeskonnasiseste probleemide lahendamisel koostöö ja suhtlemise õpetamine;
  • mis on juhi roll meeskonnatunde tekitamisel ja ühistele eesmärkidele suunatud sisekultuuri loomisel;
  • missugused on võiduka meeskonna kolm teaduslikult kinnitatud omadust;
 • oskavad juhid,
  • teadusmeetodil tõestatud eduka meeskonna tunnuseid oma meeskonnas juurutada;
  • isiklikul eeskujul meeskonnas müüre kaotada ja inimeste vahelist usaldust suurendada;
  • tähele panna 5 kriitilist sammu eduka meeskonna loomisel ja ellu kutsumisel;
  • oma meeskonda ühiste eesmärkide nimel pingutama saada ja neid selle eest vastutavana hoida;
  • eestvedamise tehnikate abil oma meeskonda ühtse ja eesmärgipärasena hoida.

Koolituse ülesehitus 
Koolitus on interaktiivne ja kaasava loeng-arutelu formaadis, mida saadavad regulaarsed individuaalsed ülesanded õpitu harjutamiseks ja enesehindamiseks. Päeva jooksul omandavad osalejad konkreetsed juhtimisvõtted õpitu praktiseerimiseks igapäevatöös ja kodused ülesanded õpitu elluviimiseks järgnevate kuude vältel.

Koolituse sisu:

 • Meeskond vs kollektiiv
  • Primaarsed meeskonnad vs Sekundaarsed meeskonnad
  • Primaarne töö vs Sekundaarne töö
  • Mis muudab kollektiivi meeskonnaks?
 • Juhi roll meeskonnatunde tekkimisel (ja selle kadumisel)
  • Juhtimise 3 põlvkonda: boss – juht – eestvedaja
  • Reaktiivne vs proaktiivne juhtimine
  • Juht kui meeskonna peegel
 • Sisekultuur kui meeskonnatunde nurgakivi
  • Kaootiline vs teadlikult kujundatud sisekultuur
  • Tiimiraamat – lihtne viis hetkega meeskonnatunnet suurendada
  • Punane, hall ja roheline sisekultuur ja selle mõju meeskonnatundele
 • 5 sammu meeskonnatunde suurendamiseks
  • Miks paljud tippspetsialistidest meeskonnad koostööd teha ei suuda?
  • Haavatavus juhtimises ja meeskonnatöös
  • Teekond koostööst individualismi (ja tagasi koostöösse)

Koolituse ajakava:

 • 09:45 -10:00 Kogunemine
 • 10:00 -11:30 Koolitus
 • 11:30 -11:45 Kohvipaus
 • 11:45 -13:15 Koolitus
 • 13:15 -14:00 Lõuna
 • 14:00 -15:30 Koolitus
 • 15:30 -15:45 Kohvipaus
 • 15:45 -17:00 Koolitus

Koolitaja:
Kaido Pajumaa
on lõpetanud Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse eriala, töötanud peaaegu 5 aastat Hansapangas ja alates 2004. aastast ettevõtja olnud. Peale oma esimese ettevõtte pankrotistumist 2006. aastal hakkas Kaido otsima vastust küsimustele, kuidas leida elus tasakaal ambitsioonide ja tähenduse vahel, ning missugused tegurid aitavad inimesel oma igapäevasest elust juba täna rohkem rõõmu tunda? Nendele küsimustele vastuseid otsides käivitas ta populaarse enesearengublogi Sisekosmos.ee, millest sai alguse ka Kaido koolitajakarjäär. “Kuidas luua eduteadvust?” koolitustel, mis näitas osalejatele, et igas läbikukkumises on peidus uus võimalus, osales 2 aasta jooksul enam kui 300 inimest, kellest paljud koolitusele järgnevate kuude jooksul oma elus märkimisväärseid muutusi läbi viisid. Alates 2011. aastast tegeleb Kaido Motivaator.ee kaudu meeskondade koolitamisega. Tema peamine fookus on suunatud inimeste sisemise motivatsiooni arendamisele töö mõtestamise ja juhtide poolse motiveeriva tunnustamise kaudu. Kaido Pajumaa on aasta koolitaja 2016 ja 2017. Võitja selgus Koolituskonverentsil konverentsid.ee ja personaliuudised.ee lugejate seas läbi viidud uuringu tulemusena.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

5 sammu meeskonnas ühtsustunde loomiseks