Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Efektiivne ajajuhtimine

Koolituse läbiviimisel toetutakse pikaajalisele koolituse kogemusele ja kaasaegsele arusaamisele, kuidas inimene ennas juhib. Kuidas teha endas ja oma tegemistes sügavamaid muutusi ning suuta olemasoleva ajaga vajalik ära teha.

Kuidas otstarbekamalt kasutada oma aega? Sellise küsimuse on endale püstitanud praktiliselt iga inimene. Ajast jääb ikka puudu, on samuti korduv kogemus. Süüvides aja parema kasutamise võimalustesse avaneb seal hoopis laiem pilt. Fookusesse tuleb inimene ise kõigega, mida ta oma elus oluliseks peab. Kuidas luua selgus oma vajadustes, huvides, eesmärkides? Mida eelistada, mida kõrvale lükata? Kuidas olemasoleva ajaga saavutada rohkem? Olukord läheb veelgi keerulisemaks, kui liikuda oma sisemaailma. Kuidas juhtida oma sisemist kindlust? Kuidas säilitada meelerahu nappides aja tingimustes? Küsimusi on palju, kuid samuti on olemas vastused ja lahendused.

Uute oskuste, uute käitumismustrite loomine, mida saab igapäevases elus kasutama hakata, on enesearengu seisukohalt päris keeruline. Seetõttu kasutame õppetöös spetsiaalseid harjutusi, kus osavõtjatel on võimalik töötada turvalises ja usaldusväärses õpikeskkonnas. Mõtestada teadmisi ja saada praktilist positiivset kogemust oma oskuste kujunemisel. Kauane kogemus on näidanud, et see annab õppijatele isiklikku sisemist kindlust ja julgust hakata õpitut ka oma igapäevases tegevuses kasutama.

Eesmärk:

 • teadvustada, kuidas inimene aega tajub ja iseennast juhib
 • õppida, kuidas omandada suuremaid aja- ja enesejuhtimise oskusi
 • saada selge arusaamine aja planeerimise võimalustest ja meetoditest
 • töötada läbi iseenda vajadused, eesmärgid ja piirangud
 • õppida praktilistes harjutustes oma tegevuste ja aja juhtimise võimalusi

Teemad:

 • Aja tajumine inimese meeles
  • Kuidas toimib inimese psüühika
  • Aja tajumise ja orientatsiooni tüübid
  • Mineviku, oleviku ja tuleviku juhttegevused
  • Motivatsiooni suunad
  • Uskumuste mõju
 • Aja planeerimise süsteemide erinevad põlvkonnad
  • Aja planeerimise erinevad võimalused
  • Mis määrab planeerimise süsteemi tõhususe
 • Aja planeerimise tegevuste maatriks
  • Kuidas jaotada tegevusi prioriteetidesse
  • Kuidas lahendada kiireid ja tähtsaid asju
  • Kuidas jõuda efektiivsete ja stabiilsete tegevusmudeliteni
 • Aja planeerimise olulised nõuded
  • Mida pidada aja planeerimisel oluliseks
  • Kuidas luua kooskõla ja tasakaalu
 • Aja planeerimise süsteemi loomine ja kasutamine
  • Kuidas määratleda rolle
  • Kuidas fikseerida eesmärke
  • Kuidas luua ajaplaan
  • Kuidas viia sisse korrektiive
  • Kuidas ajaplaani hallata
 • Iseenda tegevuste korrastamine ja iseenda juhtimine
  • Eesmärkide seadmine elus ja töö juures
  • Ajaraiskajate analüüs ja nende kõrvaldamine
  • Katkestuste mõju meie tööle ja tervisele
  • Iseenda meele juhtimine
  • Eneseväärtuse hoidmine ja suurendamine
  • Enesekindluse suurendamine
 • Praktiline aja planeerimise harjutus
  • Konkreetse isikliku aja ja tegevuse planeerimine
  • Iseenda juhtimine ajas
  • Vastuolude ja konfliktide lahendamine meeles
  • Teadvuse osakaalu suurendamine otsustusprotsessis
  • Tahte ja sihikindluse suurendamine

Õpiväljundid:
Õppija:

 • Tunnetab, kuidas inimene tajub aega
 • Tunneb inimese meelte toimimise mehhanisme
 • Tunneb aja planeerimise erinevaid süsteeme ja oskab neid rakenda iseenda igapäevaelus
 • Analüüsib iseenda seisundi juhtimist muudatuste tegemisel
 • Loob endale arenguülesande õpitu praktiliseks kasutamiseks

Meetodid:
Lühiloengud ja arutelud, aktiivmeetodid, mis baseeruvad täiskasvanute õpetamise alustel, käitumise treeningute, NLP ja psühhodraama meetoditel, praktiline aja planeerimise harjutamine.Toomas Osvet

Koolitaja:
Toomas Osvet
, MBA, NLP Trainer sertifikaat.
Toomas Osvet on lõpetanud Polütehnilise Instituudi pooljuhtide ja füüsika
erialal ning Tartu Riikliku Ülikooli psühholoogia erialal ja õppinud Tallinna Tehnikaülikooli magistrantuuris ärijuhtimist. Toomas on läbinud ka mitmekülgseid täiendkoolitusi, s.h. psühhoteraapia grupitreeneri ja suhtlemistreeneri kursused. Toomasel on üle 25 aasta töökogemust esmatasandijuhist tippjuhini tehnika-, humanitaar-, ja konsultatsiooni alal.
Ta on staažikas koolitaja, kes omab juhtimiskonsultandi, suhtlemistreeneri, psühhodraama rakendaja ja andragoogi tunnistusi.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS on üks vanemaid mitteriiklikke koolitusettevõtteid Eestis.
2014. aasta sügisel tähistab EMI EWT oma 25-ndat tegevusaastat. Esimesena Eestis alustati väliskaubanduse õpetamisega, lisandunud on juhtimipsühholoogia, finantsjuhtimise, riigihangete õppesuunad. Samuti korraldadakse rahvusvahelisi õppereise. Käidud on kõikidel kontinentidel, kaasa arvatud Antarktika. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Efektiivne ajajuhtimine

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.