Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ajajuhtimine Outlookis baastasemele

Ajajuhtimise ja MS Outlooki kasutamise baaskoolitus. Kolm koolitust ühes:
– ajajuhtimise teoreetilised teadmised (lihtsad ja töökindlad mõttemudelid)
– MS Outlooki tehnilised oskused (sh serverlahenduse, kaugtöö ja mobiilse töö võimalused)
– enda e-töökorralduse praktiline korraldamine (fookus: enda efektiivsus)

Hea koostööoskus eeldab koostöögrupi liikmete oskust oma tegevusi prioritiseerida ja ajas juhtida.

Sihtrühm:

 • Töötajad, kes soovivad oluliselt arendada oma isiklikku ajakasutust, saada süsteemset ülevaadet ajajuhtimise põhitõdedest, luua oma ajajuhtimise süsteem MS Outlookis
 • MS Outlooki kasutajad, kes tunnevad, et e-kirjade töötlemine, ajahaldus, tööülesannete planeerimine, kontaktide haldus või infohaldus võtavad palju aega ja „segavad“ põhitöö tegemist
 • Juhid, osakonna, projekti töörühma jt. koostöögrupi liikmed, kes soovivad oluliselt efektiivsemalt koostööd korraldada läbi individuaalse meisterlikkuse tõstmise arvuti ja mobiili kasutamisel tegevuste juhtimiseks ajas
 • Ettevõtted, kes on juurutamas MS Outlooki ja MS Exchange serverilahendust ja soovivad juurutada e-koostöö häid tavasid ning serverlahenduse võimalusi – viia organisatsioon uuele koostöötasemele
 • Töötajad, kes hakkavad kasutama MS Outlooki ettevõtte grupitöölahendust (MS Exchange) või lähevad üle uuele tarkvaraversioonile

Koolituse eesmärgid:

 • saada selgeks ajajuhtimise põhitõed ja töötavad praktilised lahendused, oskus neid rakendada MS Outlooki vahendite ning võimalustega
 • arendada juhtide ja töötajate isiklikku ajakasutust ning töökorralduse efektiivsust
 • töötada välja oma ajakasutuse süsteem MS Outlookis, e-posti kaustasüsteemi, kalendri, tööülesannete ja kontaktihalduse põhimõtted, arvestades e-töökorralduse „Heade tavadega“
 • leida endale sobivad tööd kiirendavad nipid, lihtsamad võimalused kaugtöö, mobiilse töö ja infotöötluse automatiseerimise korraldamiseks

Eelteadmised:
hea arvutikasutamise oskus (Windows, e-post, tekstitöötlus, failihaldus)

Koolituse sisu:

 • Sissejuhatus:
  • Ajajuhtimise ja e-töökorralduse põhitõed
  • Elektroonse töökorralduse nn. „Head tavad“ ehk etikett
  • Outlooki kasutajavaate seaded – kuidas on mugavam töötada?
 • Töö e-kirjadega (E-mail):
  • e-kirja loomine ja saadud e-posti efektiivne töötlemine
  • Infootsing, info tagasiside jälgimine
  • e-kirja standard, ametkiri, pealkiri, allkirjad, õigekiri
  • e-kirja lisade e. manuste loomine ja õige kasutamine saatmisel
  • Järeltegevuslipu kasutamine
  • Kaustasüsteem, personaalsed kaustad, lihtsamad automatiseerimise võimalused (reeglid, Out of office)
  • Turvalisus. Rämpspost. Kuidas märgata viirust?
  • e-posti kasutamise enamlevinud vigade vältimine
 • Kontaktide (Contacts) haldus ja kasutamisvõimalused, vead kontaktiväljade täitmisel, aadressraamat
 • Töö kalendritega (Calendar):
  • Ajaplaneerimise põhitõed
  • Enda aja planeerimine
  • Korduvate sündmuste planeerimine
  • Koosolekute korraldamine, koosolekukutsetele vastamine
  • Kolleegide kalendrikannete jälgimise võimalused
 • Tööülesannete (Tasks) planeerimine ajas:
  • Tööde planeerimise põhitõed
  • Endale tööülesande loomine ja selle täitmise jälgimine
  • Töökaaslasele töö delegeerimine ja selle täitmise jälgimine
 • Kokkuvõte ja praktikum:
  • MS Outlooki lihtsamad seaded ja muud olulised võimalused
  • Enda ajajuhtimise arendamine, lihtsad võimalused kaugtöö, mobiilse töö ja infotöötluse automatiseerimise korraldamiseks (võimalusel oma reaalselt töötava konto baasil)

Tulemus. Koolituse läbinu oskab:

 • kasutada ja jälgida ajajuhtimise põhitõdesid ning e- töökorralduse „Häid tavasid“
 • säästa aega e-kirjade töötlemisel, organiseerimisel, infootsingul, luua ja kasutada kaustasüsteemi MS Outlookis
 • enda ajajuhtimisega toime tulla, planeerida enda ja koosolekute aega, jälgida ja prioritiseerida tööülesannete täitmist ajas
 • õigesti kasutada kontaktihaldust
 • teadvustada grupitöö, kaug- ning mobiilse töö võimalusi
 • leida endale sobivaid MS Outlooki info sünkroniseerimiseks

Koolitaja:
Arvo Saat, Arvo SaatTallinna Arvutikool OÜ direktor, juhatuse liige. IT-alaste koolitus-, arendus- ja koostööprojektide juhtimine. E-töökorralduse juurutamine Outlook-Exchange serverilahenduse baasil. Koolitusvajaduste kaardistamine, infosüsteemi kasutamise reeglite, juhendite ning “Heade tavade” väljatöötamine; IT-juhtide ja IT personali värbamine ning kompetentside hindamine. Juhtimiskogemus alates 1979. a. (tippjuht, ka personalidirektor, IT-juht, koolitusdirektor, arendusdirektor, haldusdirektor), arvutikoolitaja alates 1985. a., e-töökorralduse koolitaja-ekspert alates 1994. a.

või

Mari Käis
Tallinna Arvutikooli koolitaja-spetsialist.
On töötanud projektijuhi ja analüütikuna suurtes IKT arendusprojektides.
Kõrgharidus Tartu Ülikoolist. Arvutikoolitaja alates 1987.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tallinna Arvutikool on Eestis üks suurematest arvuti- ja juhtimiskoolitusfirmadest, kus koolitab üle 20 koolitaja-eksperdi, lisaks on projektidesse kaasatud erinevate valdkondade tunnustatud eksperdid. Äripäeva koolitusfirmade TOP-is oleme olnud aastaid edukamate koolitusfirmade hulgas. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ajajuhtimine Outlookis baastasemele

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.