Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ajajuhtimine Outlookis baastasemele

Ajajuhtimise ja MS Outlooki kasutamise baaskoolitus. Kolm koolitust ühes:
– ajajuhtimise teoreetilised teadmised (lihtsad ja töökindlad mõttemudelid)
– MS Outlooki tehnilised oskused (sh serverlahenduse, kaugtöö ja mobiilse töö võimalused)
– enda e-töökorralduse praktiline korraldamine (fookus: enda efektiivsus)

Hea koostööoskus eeldab koostöögrupi liikmete oskust oma tegevusi prioritiseerida ja ajas juhtida.

Sihtrühm:

 • Töötajad, kes soovivad oluliselt arendada oma isiklikku ajakasutust, saada süsteemset ülevaadet ajajuhtimise põhitõdedest, luua oma ajajuhtimise süsteem MS Outlookis
 • MS Outlooki kasutajad, kes tunnevad, et e-kirjade töötlemine, ajahaldus, tööülesannete planeerimine, kontaktide haldus või infohaldus võtavad palju aega ja „segavad“ põhitöö tegemist
 • Juhid, osakonna, projekti töörühma jt. koostöögrupi liikmed, kes soovivad oluliselt efektiivsemalt koostööd korraldada läbi individuaalse meisterlikkuse tõstmise arvuti ja mobiili kasutamisel tegevuste juhtimiseks ajas
 • Ettevõtted, kes on juurutamas MS Outlooki ja MS Exchange serverilahendust ja soovivad juurutada e-koostöö häid tavasid ning serverlahenduse võimalusi – viia organisatsioon uuele koostöötasemele
 • Töötajad, kes hakkavad kasutama MS Outlooki ettevõtte grupitöölahendust (MS Exchange) või lähevad üle uuele tarkvaraversioonile

Koolituse eesmärgid:

 • saada selgeks ajajuhtimise põhitõed ja töötavad praktilised lahendused, oskus neid rakendada MS Outlooki vahendite ning võimalustega
 • arendada juhtide ja töötajate isiklikku ajakasutust ning töökorralduse efektiivsust
 • töötada välja oma ajakasutuse süsteem MS Outlookis, e-posti kaustasüsteemi, kalendri, tööülesannete ja kontaktihalduse põhimõtted, arvestades e-töökorralduse „Heade tavadega“
 • leida endale sobivad tööd kiirendavad nipid, lihtsamad võimalused kaugtöö, mobiilse töö ja infotöötluse automatiseerimise korraldamiseks

Eelteadmised:
hea arvutikasutamise oskus (Windows, e-post, tekstitöötlus, failihaldus)

Koolituse sisu:

 • Sissejuhatus:
  • Ajajuhtimise ja e-töökorralduse põhitõed
  • Elektroonse töökorralduse nn. „Head tavad“ ehk etikett
  • Outlooki kasutajavaate seaded – kuidas on mugavam töötada?
 • Töö e-kirjadega (E-mail):
  • e-kirja loomine ja saadud e-posti efektiivne töötlemine
  • Infootsing, info tagasiside jälgimine
  • e-kirja standard, ametkiri, pealkiri, allkirjad, õigekiri
  • e-kirja lisade e. manuste loomine ja õige kasutamine saatmisel
  • Järeltegevuslipu kasutamine
  • Kaustasüsteem, personaalsed kaustad, lihtsamad automatiseerimise võimalused (reeglid, Out of office)
  • Turvalisus. Rämpspost. Kuidas märgata viirust?
  • e-posti kasutamise enamlevinud vigade vältimine
 • Kontaktide (Contacts) haldus ja kasutamisvõimalused, vead kontaktiväljade täitmisel, aadressraamat
 • Töö kalendritega (Calendar):
  • Ajaplaneerimise põhitõed
  • Enda aja planeerimine
  • Korduvate sündmuste planeerimine
  • Koosolekute korraldamine, koosolekukutsetele vastamine
  • Kolleegide kalendrikannete jälgimise võimalused
 • Tööülesannete (Tasks) planeerimine ajas:
  • Tööde planeerimise põhitõed
  • Endale tööülesande loomine ja selle täitmise jälgimine
  • Töökaaslasele töö delegeerimine ja selle täitmise jälgimine
 • Kokkuvõte ja praktikum:
  • MS Outlooki lihtsamad seaded ja muud olulised võimalused
  • Enda ajajuhtimise arendamine, lihtsad võimalused kaugtöö, mobiilse töö ja infotöötluse automatiseerimise korraldamiseks (võimalusel oma reaalselt töötava konto baasil)

Tulemus. Koolituse läbinu oskab:

 • kasutada ja jälgida ajajuhtimise põhitõdesid ning e- töökorralduse „Häid tavasid“
 • säästa aega e-kirjade töötlemisel, organiseerimisel, infootsingul, luua ja kasutada kaustasüsteemi MS Outlookis
 • enda ajajuhtimisega toime tulla, planeerida enda ja koosolekute aega, jälgida ja prioritiseerida tööülesannete täitmist ajas
 • õigesti kasutada kontaktihaldust
 • teadvustada grupitöö, kaug- ning mobiilse töö võimalusi
 • leida endale sobivaid MS Outlooki info sünkroniseerimiseks

Koolitajad:
Arvo Saat
Tallinna Arvutikooli, Eesti esimese arvutikooli asutaja, tegevjuht, juhatuse liige.

 • Tegevjuhi, personalidirektori, IT-juhi kogemusega koolitaja-konsultant
 • IT- ja juhtimisalaste koolitus-, arendus- ja koostööprojektide väljatöötamine ja juhtimine; koolitusvajaduste kaardistamine
 • Outlook-Exchange serverlahenduse juurutamine
 • Ajajuhtimise mõttemallide ja E-koostöö hea tava juurutamine
 • MS Office koolitused (MS Excel, MS Word juhtidele, büroojuhtidele, raamatupidajatele)
 • Haridusasutuste IKT arengukava loomine; IKT-juhtimise välishindamine
 • Pedagoogiline kõrgharidus. Arvutikoolitaja alates 1985, e-töökorralduse koolitaja-ekspert alates 1994.
 • Täiskasvanute koolitaja (andragoogi) kutse 7. tase.

Mari Käis
Tallinna Arvutikooli koolitaja-spetsialist.

 • Microsoft Office kasutajakoolitused
 • MS Project koolitus
 • On töötanud projektijuhi ja analüütikuna suurtes IKT arendusprojektides.
 • Kõrgharidus Tartu Ülikoolist. Arvutikoolitaja alates 1987.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tallinna Arvutikool on Eestis üks suurematest arvuti- ja juhtimiskoolitusfirmadest, kus koolitab üle 20 koolitaja-eksperdi, lisaks on projektidesse kaasatud erinevate valdkondade tunnustatud eksperdid. Äripäeva koolitusfirmade TOP-is oleme olnud aastaid edukamate koolitusfirmade hulgas. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ajajuhtimine Outlookis baastasemele