Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ajaplaneerimise juhtimine ehitusprojektis

Ehitusprojektide realiseerimisel on määrava tähtsusega aeg. Pea alati ollakse tähtaegadest kinnipidamisega hädas. Tähtaegadega toimetulek nõuab enamasti ületundide tegemist ja lisa ressursside kasutamist. Viimased vähendavad kasumlikkust. Kuidas siis koostööd korraldada nii, et etappide ja kogu projekti lõpus ajadefitsiiti vähendada ja toime tulla väiksema stressiga. See on käesoleva koolituse fookus.

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 4,3 TP (inseneri täiendõppe punkti). Kava on hinnatud EELi kutsekomisjoni poolt.

Koolituse eesmärk on saavutada parem ajakasutus ehitusprojektide realiseerimisel.

Sihtrühm:
Ehituse projektijuhid, objektijuhid, tööjuhid, projekteerimise projektijuhid, tellijapoolsed projektijuhid.

Teemad:

 • kuhu kaob aeg ja raha
 • millised on peamised ajakaod ehitusprotsessis
 • milliseid ajakadusid saab objektijuht/projektijuht vähendada läbi töökorralduse
 • kuidas kindlustada kõikide tööde puhul ajaliselt läbimõeldud tegevus
 • millisel viisil on võimalik tööde teostajate vastutust suurendada
 • plaan, kui igapäevane töövahend
 • kuidas tulla toime muudatustega töökorralduses, aga samas olla endiselt ajaliselt tõhus
 • kuidas töökorralduslikku tõhusust kasvatada

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, kuidas töökorraldust tõhustada
 • teab, kuidas ajakadusid vähendada
 • oskab oma igapäevases töö korraldamises efektiivselt projektiplaani kasutada
 • teab, kuidas suurendada kasumlikkust

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine.
Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Meetodid: Loeng, arutelud, individuaalsed ülesanded.

Koolitaja:
Tiit Valm, vabakutseline koolitaja ja konsultant
Tiit Valm on vabakutseline koolitaja ja konsultant. Ta on projektijuhtimise ja juhtimise arendamisega tegelenud juba üle 25. aasta. Töötades nii väike- kui suurettevõtetes (sh. kuuludes erinevate ettevõtete nõukogusse ja juhatusse), omab ta pikaajalist ning praktilist protsesside ja inimeste juhtimise kogemust.
Ehituse projektijuhtimise koolituse ja konsultatsiooni kogemust on Tiidul üle 13 aasta. Käsitledes teemasid läbi oma isiklike kogemuste ja personaalse lähenemise, pakub ta oma koolitustel efektiivseid lahendusi projektide tulemuslikumaks juhtimiseks. Tiit Valm omab konsultandi kutset (6 tase) ja täiskasvanute koolitaja kutset (tase 7).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ajaplaneerimise juhtimine ehitusprojektis