Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Aktsiatesse investeerimise meistriklass

Kõik, mida on vaja teada aktsiate analüüsist

Aktsiad on ajalooliselt olnud kõige suurema tootlusega varaklass nii kinnisvara kui väärismetallide ees. Paljud planeedi rikkaimad inimesed võlgnevad oma edu just õnnestunud investeeringutele. Põhjalikud teadmised aktsiate analüüsimisest aitavad hoida kokku hulga raha ja suurendada märkimisväärselt tõenäosust teenida investeeringutelt suuremat tulu. Koolituse käigus antakse ülevaade enim levinud analüüsimeetoditest ning arendatakse oskusi fundamentaalanalüüsi iseseisvaks teostamiseks näidisettevõtte baasil.

Lisaks oskusele aktsiaid analüüsida, on oluline osata ka näha, kuidas finantsturul toimuv mõjutab inimeste käitumismustreid ja millised on erainvestori psühholoogilised ja käitumuslikud vead, millest investeerimisel hoiduda. Ajalugu on veenvalt näidanud, et edukaid investoreid eristab vähem edukatest suurepärane võime valitseda iseenda emotsioone. Just seesama võime on olnud üks maailma edukaima investori Warren Buffetti pikaajalise edu saladus ja hoidnud teda aastakümneid kindlalt maailma rikaste edetabelis liidrite seas.

Koolituse eesmärk
on anda osalejatele teadmisi ning praktilisi oskusi ettevõtete fundamentaalanalüüsist ja investeerimisotsuste tegemise protsessidest ning psühholoogilistest mõjuteguritest.

Koolitusele on oodatud
Juhid, ettevõtjad ja investeerimishuvilised, kellel on varasem kokkupuude investeerimisega või kellel puudub varasem investeerimise kogemus, kuid kellel on soov sellega algust teha. Koolitusel osalemise eelduseks on investeerimisalaste põhimõtete ja -mõistete tundmine.

Koolituse tulemusena
teeb osaleja analüüsitud ja läbimõeldud investeerimisotsuseid.

Koolituse läbinu oskab:

 • prognoosida ettevõtte finantsnäitajaid tulevikus ning neid prognoose tõlgendada;
 • hinnata aktsia õiglast väärtust kasutades selleks dividendide diskonteerimise, vaba rahavoo diskonteerimise ning suhtarvudel põhinevaid meetodeid;
 • arvestada muutuva majanduskeskkonna mõjuga hindamise ning prognooside teostamisel;
 • teha informeeritud investeerimisotsuseid, mis arvestavad ettevõtte fundamentaalnäitajaid.
 • mõistab investorite käitumist finantsturgude üle- ja alareageeringute, ettevõtte ülevõtu pakkumiste, aktsiate esmaste avalike pakkumiste (IPO) ja aktsiasplittide puhul;
 • oskab analüüsida investorite poolt tehtud investeerimisvigade tagajärgi erinevate investeerimisvigade puhul.

Koolituse tulemused saavutatakse loengute ning näidiskaasuste lahendamise käigus. Osalejatel on võimalus iseseisvalt lahendada teste koolitusmaterjalide põhjal.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitus toimub kaks korda nädalas esmaspäeva ja kolmapäeva õhtuti ühe kuu jooksul. Koolituse teoreetiline osa on üles ehitatud lühiloengutele. Praktilised ülesanded põhinevad Tallinna Börsil kaubeldava ettevõtte kaasuste lahendamisele. Koolitusel osalejatele antakse vabatahtliku kodutööna lahendada loengu kaasusega sarnase ettevõtte analüüs, millele võimalik saada koolitajapoolset tagasisidet.

Koolitusel osalejad saavad ligipääsu e-õppe keskkonda www.finantskoolitus.ee, kus on kättesaadavad koolituse materjalid (loenguslaidid, finantsmudelite näidised jms) koos lisamaterjalidega täiendavaks lugemiseks. Samuti on võimalik antud keskkonnas sooritada loengute teemadel enesekontrolliks teste (testid on inglise keeles) ning saada elektroonilise keskkonna kaudu tagasisidet iseseisvalt lahendatava kaasusettevõtte analüüsi puhul.

Koolituse sisu:

 • 1. päev. Sissejuhatus
  • Mis on fundamentaalanalüüs?
  • Mis on väärtuspõhine investeerimine?
  • Fundamentaalanalüüsil baseeruva lähenemise eelised ja puudused
 • 2. päev. Raha ajaväärtuse põhimõtted ning arvutused
  • Rahavoogude, varade ning kohustuste nüüdisväärtuse arvutused, lõpuväärtuse arvutus.
  • Investeeringu NPV arvutus.
  • Raha ajaväärtuse arvutuste probleemid.
 • 3. päev. Finantsaruannete liigid
  • Finantsaruannete liigid ning nendes sisalduv vajalik informatsioon.
  • Horisontaal- ja vertikaalanalüüs.
  • Olulisemad finantssuhtarvud investeerimisel.
 • 4. päev. Finantsaruannete koostamine ning prognoosimine
  • Rahavoogude tuletamine bilansi ja kasumiaruande põhjal.
  • Erinevad rahavoogude mõõdikud (sh CFO, EBITDA, FCFE, FCFF).
  • Käibekapitali prognoosimine.
  • Finantsaruannete korrigeerimine analüüsiks.
 • 5. päev. Kapitali hind
  • Kapitali hind – CAPM, riskivaba intressimäär.
  • Kapitali struktuuri mõju väärtuse hindamisele.
  • Võõrkapitali hind ja investeeringud.
 • 6. päev. Makromajanduslike tegurite mõju
  • Makromajanduslikud tegurid ja nende tõlgendamine
  • Tööstusharu ning majandustsükli mõju ettevõtetele ja nende finantsaruannete analüüsile ning ettevõtete hindamisele.
 • 7. päev. Suhtarvud
  • Suhtarvud ettevõtte väärtuse hindamisel: P/E, P/B, P/S, P/CF, EV/EBITDA jne.
  • Suhtarvude erinevad arvutusvõimalused ja nende mõju tulemusele.
  • Suhtarvude kasutuse võrdlus.
 • 8. päev. Diskonteeritud rahavoogude (DCF) meetodid
  • Ettevõtte väärtus diskonteeritud rahavoogude meetodil.
  • Dividendi diskonteerimise mudelid.
  • Erinevad rahavoogude diskonteerimise mudelid (sh FCFE, FCFF).
 • 9. päev. DCF ning väärtuspõhine investeerimine
  • Diskonteeritud rahavoogude meetodite võrdlus ja rakendamine.
  • Väärtuspõhise investeerimise (value investing) põhimõtted ning nende rakendamine fundamentaalanalüüsil.
 • 10. päev. Kokkuvõte ja abivahendid
  • Erinevate meetodite vahel valimine, tulemuste kaalumine ja väärtusvahemike leidmine.
  • Kokkuvõte ning erinevad abivahendid analüüsiks.

  Koolitaja:
  Tõnn Talpsepp. 
  Tõnn on aktiivne investor ja investeerimisfirma Etalon Varahaldus AS juhatuse liige. Ta omab doktorikraadi finantsökonoomikas ja CFA (Chartered Financial Analyst) kvalifikatsiooni. Tõnnil on üle 10 aastane kogemus finantsturgude ning investeeringutega seotud kursuste läbiviimisega Tallinna Tehnikaülikoolis. Aastatel 2013-2014 on Tõnn töötanud Zürichi Ülikoolis ning aastatel 2004-2006 Hansapangas riskijuhtimise analüütikuna. Ta on publitseerinud rahvusvaheliselt kõrgel tasemel teadusajakirjades, talle on omistatud Eesti Panga teaduspreemia, Šveitsi valitsuse poolt finantseeritud teadusstipendiume ning ta on valitud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna kõige inspireerivamaks õppejõuks.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Aktsiatesse investeerimise meistriklass