Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Algaja keraamiku kursus

Keraamika kui iidne kunstivorm on taas jõudnud oma populaarsuse kõrgaega.
Pakume oma keraamikaõppe lühikursusega sissevaadet keraamika erialasse.
Kursuse fookuses on õpetada käelisi keraamikatehnikaid, mis on abiks keraamik – käsitöölise erialal valikul.

Õppe eesmärgid:

 • Saada ülevaade keraamikaajaloost.
 • Õppida algteadmisi keraamika erinevatest tehnikatest.

Kursusel osalemine annab aitab osalejatel areneda keraamik-käsitöölisena.
Osaleja omandab praktilisi oskusi keraamika käsitlemisel ning saab algteadmisi autoriõiguse valdkonnast, mis on vajalikud oma äritegevuse edasiseks arendamiseks.

Sihtgrupp:
Kursus on kõigile, kes soovivad kätt proovida loomingulises tegevuses ja omandada keraamikaeriala põhitõdesid, aga ka neile, kes soovivad täiendada oma erialaseid oskusi keraamikaga töötamisel. Oodatud on harrastuskeraamikud ja keraamika õppimisest huvitatud inimesed. Keraamikakursus sobib ka neile, kes soovivad omandada saviga töötamise ja keraamika dekoreerimise tehnikaid. Samuti ka ettevõtlusega alustavatele või juba aktiivsemalt tegelevatele inimestele, kes soovivad keraamikat luua ja turundada.

Koolituse sisu:

 • Teooria:
  • Sissejuhatav osa (keraamika mõiste, erinevate savide keemilised koostised, mis on fajanss, põletusliigid, keraamika jne);
  • Keraamika tekke- ja arengulugu;
  • Eesti keraamika (keraamika erimid Eesti territooriumil, esimesed manufaktuurid jne);
  • Kaasaegne keraamika;
  • Ekskursioon keraamikatehasesse või keraamikatöökodadesse;
  • Autoriõigus (mis on Eesti Vabariigi territooriumil autoriõigusega kaitstud, teose autori õigused ja kohustused, autoriõiguste kaitse meetodid, vastutus autoriõiguste rikkumise eest);
  • Kaubamärk kui intellektuaalomandi liik (kaubamärgi kasutamine elus ja ettevõtluses, registreeritud ja registreerimata kaubamärk, kaubamärgi registreerimise kord, kaubamärgiomaniku õigused ja kohustused, vastutus kaubamärgiomaniku õiguste rikkumise eest).
 • Praktika:
  • Materjali- ja töövahendite õpetus;
  • Toodete vormimise tehnikad (käsitsi vormimine ühest savitükist, žgutt, kiht);
  • Toodete dekoreerimine (looduslikud materjalid, tööriistad, angoob);
  • Savitoodete treimise alused;
  • Põletamine;
  • Toodete viimistlemine ja glasuuriga katmine;
  • Ehete valmistamine (prossid, kõrvarõngad);
  • Pottsepakeder (tsentreerimine, tõmbamine).

Koolituse läbides osaleja:

 • on kursis keraamika ajaloo, kaasaegse keraamikaga Eestis ja maailmas
 • on tutvunud kasutatavate saviliikide, glasuuride ja tööriistadega;
 • oskab kasutada erinevaid käelisi keraamikatehnikaid;
 • oskab toodete dekoreerimisel kasutada erinevaid tehnikaid;
 • tunneb kaubamärgi ja autoriõiguse mõistet;
 • on tutvunud kaubamärgi- ja autoriõiguse valdkonna seadusandliku baasiga ning oskab neid teadmisi rakendada oma loovuse arendamiseks õigusraamistikus.

Õppekeskkond

 • Teooria:
  • Õpe toimub Companion Koolituse auditooriumis (kuni 12 kohta) minigruppides (6-8 osalejat). Koolituse läbiviimiseks on olemas mööbel ja vajalikud tehnilised vahendid: sülearvutid litsenseeritud tarkvaraga, dataprojektor, tahvel.
 • Praktika:
  • Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks keraamikastuudios, mis vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassides on iga osaleja jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega. Koolitusruumis on täiskasvanutele sobilikud lauad ja tööriistad, mis võimaldavad koolitatavatel õppetööst osa võtta.

Lisainfo:

 • Õppematerjalide loend: Lektorite poolt koostatud materjalid.
 • Hindamismeetod: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt kursuse käigus praktiliste tööde põhjal.
 • Hindamiskriteeriumid: Kursus loetakse läbituks, kui koolitatav on osalenud vähemalt 75% kontakttundidest ja saavutanud kõigi kriteeriumide osas ettenähtud õpiväljundid.
 • Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimise kohta väljastatakse tunnistus. Tunnistus väljastatakse juhul, kui isik saavutas õppekava lõpetamiseks nõutud tingimused ja õpiväljundid.

Koolitajad:
Pille Kaleviste on stuudiokeraamik, kunstnik ja keraamikaõpetaja.
Pille Kaleviste on läbinud Eesti Kunstiakadeemias magistriõpingud keraamikakunsti erialal ja kunsti- ja kunstiajaloo õpetaja erialal.
Hetkel annab ta keraamika- ja maalimistunde Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumis ning samuti õpetab Olustvere Teenindus- ja Majanduskooli keraamikakojas keraamikat meistriõppe tasemel.
Lisaks õppejõu tööle on Pille Kaleviste tegevkunstnik ja kuraator. Ta on juhtinud Eesti Keraamikute Liitu ning osalenud erinevates näituseprojektides nii kuraatori, žüriiliikme kui ka kunstnikuna.

Tatjana Vorozhun – kaubamärgi NUUNUU ja keraamikastuudio asutaja, praktiseeriv keraamik.

Yana Zhgun – keraamikakunstnik. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia magistrantuuri. Õppis Taani Disainikoolis. Keraamikute seltsi liige. Osaleb näitustel ja loob keraamikatooteid disaini poodide jaoks.

Aleksei Smelov – 20-aastase kogemusega praktiseeriv jurist, õigusteaduste magister, ettevõtja ja konsultant.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Companion koolitusfima korraldib koolitusi vene ja eesti keeles firmadele ja eraisikutele erinevatel teemadel, rohkem tähelepanu pöörates juriidilise taseme tõstmisele. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Algaja keraamiku kursus