Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Alushariduse suveseminar 2019

Alushariduse suveseminar toimub taas Harjumaal kauni looduse keskel
„Meie suurimad kogemused on meie kõige rahulikumad hetked“ F.W. Nietzsche. (1844-1900) Saksa Filosoof

Sihtgrupp:
Seminaril on oodatud osalema kõik õpetajad, lasteajaõpetajad ja ka kõik teised, kes teemade vastu huvi tunnevad.

Sisu ja ajakava:

 • Esmaspäev, 03. juuni
  • 09.30 – 10.00 Tervituslaud ja registreerimine
  • 10.00 – 10.30 Suveseminari avamine, Huvi OÜ Koolituskeskuse koolitajate tervitus.
  • 10.30 – 11.30 “Iga inimene kannab endas ainulaadsust“
  • 11.30 – 12.00 Kohvipaus
  • 12.00 – 13.30 „Projektiõppe kui õppetegevuste integreerimine“
  • 13.30 – 14.30 Lõuna. Õppevahendite väljapanek.
  • 14.30 – 15.00 „Et koolis oleks kerge“
  • 15.00 – 16.00 Juhtumianalüüs
  • 16.00 – 16.30 Kohvipaus
  • 16.30 – 17.15 Töötoad 45 min:
   • Küll Mõtsla, teema: „Koolivalmidus ja individuaalse arengu jälgimise kaart“ Töötoas räägime, millal algab lapse ettevalmistus kooliks. Lapsevanema rollist lapse koolivalmiduses. Räägime lastest, kes vajavad koolipikendust ning individuaalse arengu jälgimes kaardi ja koolivalmiduskaardi koostamisest.
   • Piret Kukk, teema: “Kõik algab tajudest“ Töötoas räägime kui tähtis on teadlikult ja igakülgselt arendada laste tunnetusprotsesse, sealhulgas tajusid. Arenenud tajud on tugevaks vundamendiks heale edasijõudmisele koolis. Teeme ajugümnastikat ning kuulmis-, nägemis- ja kompimismeelt arendavaid harjutusi.
   • Jelena Sepp, teema: „Keeruliste olukordade lahendamine“ Märksõnad: Grupitoetus, enesereflektsioon, kompetentsid, sõnastamisoskus, küsimusoskus, kuulamisoskus jne
   • Karin Zahharov: teema „Tegevusi toetavate esemete loomine taaskasutavatest materjalidest aastaringi“ Õpikeskkonna loomine taaskasutatavatest materjalidest, meisterdamine ja kaunistamine.
   • Jelizaveta Lauri: teema “Rahvajutud läbi lõimimise“ Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine ja eesmärgistamine, õppetegevuste lõimimise võimalused, praktiline tegevus.
  • 17.15 – 19.00 „Õppida võib igal pool“
  • 19.00 –19.30 Esimese päeva kokkuvõte
  • 19.30 – 20.30 Õhtusöök
  • 20.30 Päeva lõpetamine, saun 3h, suupisted ja vaba aeg
 • Teisipäev, 05. juuni
  • 8.00 – 9.00 Hommikusöök
  • 9.00 – 9.30. Kogunemine:
  • 9.30- 10.15 II töötuba:
   • „Koolivalmidus ja individuaalse arengu jälgimise kaart“
   • “Kõik algab tajudest“
   • „Keeruliste olukordade lahendamine“
   • „Tegevusi toetavate esemete loomine taaskasutavatest materjalidest aastaringi“
   • “Rahvajutud läbi lõimimise“
  • 10.15-10.30 Kohvipaus
  • 10.30 – 11.45 Kahe päeva kokkuvõtte
  • 12.00-13.00 Lõunasöök
  • 13.00-13.30 Õhkujäänud küsimused, Tort ja kohvi. Tõendite andmine

Koolitajad:
Karin Zahharov haridusteaduste magister. On eelnevalt töötanud lasteaias õpetajana erinevates vanuseastmetes ja olnud pikka aega asutuse juht. Oli 2010 „Eestimaa õpib ja tänab“ aasta õppeasutuse juht nominent. On omandanud „Personalijuhtimine haridusasutuses II taseme“ ja 2017 aastal lõpetas „Muutuste ja muudatuste juhtimine organisatsioonis“ I taseme. Südamelähedasteks valdkondadeks on meeskonnatöö ja organisatsioonis muutuste ja muudatuste juhtimine.

Külli Mõtsla haridusteaduste magister, alushariduse vanempedagoog-mentor. On osalenud kahes rahvusvahelises Comeniuse projektis: „Kui loovus ja väljendusoskus kohtuvad väikese lapse arengus” ja „Majandusharidus koolis ja lasteaias”. Raamatu „Portfoolio lapse arenguloost” kaasautor. Osalenud Järvamaa haridusteemaga seotud arengukava koostamise töögrupis. Töötanud koolis õpetajana viis aastat ning lasteaias kakskümmend kaheksa aastat.

Piret Kukk haridusteaduste magister. Alushariduse pedagoog-metoodik. On 25 aastat töökogemust alushariduse põllul, neist 14 aastat Hea Alguse metoodikat rakendades. Omab 2010 „Eestimaa õpib ja tänab“ Raplamaa õppija arengu toetaja tiitlit.Kaante vahele on jõudnud „Linnupojad ümber puu. Arendavaid tegevusi sõimelastele.“ ja „Käed aitavad kõnelda. Meeli ja tajusid arendavaid mänge igale eale“, mis ilmus 2014 ja koondab üle kümne aasta kogemusi, mis seotud sõna, rütmi, meelte ja tajudega. Kakskümmend aastat olen juhendanud jutuvestmise ja nukumängu töötubasid.

Jelizaveta Lauri omandas Tallinna Ülikoolis 2014. aastal alushariduse pedagoogika erialal bakalaureusekraadi, mille läbi sai loodud õpetajaid toetav metoodiline materjal „Laste päev täis rahvajutte: „Rahvajutud koolieelse lasteasutuse mitmekultuurilises rühmas“. Koostöös Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledžiga sai raamat avaldatud Tasku Tarkmees sarjas. 2017. aastal kaitsesin oma haridusteaduste magistrikraadi uurimistööga „Koolieelse lasteasutuse direktorite arvamused õpetajate professionaalse arengu toetamisest“, mis äratas minus huvi koolituste ja koolitamise vastu. Varasemalt olen töötanud koolieelses lasteasutuses sobitusrühmas kuid praegu töötan õppealajuhatajana.

Jelena Sepp haridusteaduste magister, Eesti Lugemisühingu juhatuse liige ja koolitusjuht, Huvi OÜ tegevjuht ja koolitaja, alushariduse vanempedagoog. Metoodilise kogumiku „Soovitusi ja nippe laste lugema õpetamisel“ üks koostajatest. Lugemismängude raamatu autor „Loe, mängi, võida!“

NB! Korraldajatel on õigus vajadusel läbiviimisesse viia sisse jooksvalt muudatusi.

Hind sisaldab toitlustamist, ööbimist, koolitusmaterjale ja sauna kasutamist.

 

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Huvi koolituskeskus pakub koolitusi, õppematerjale ja õppemänge lasteaiaõpetajatele, lapsevanematele ja kõikidele teistele, kes soovivad saada uusi teadmisi- oskusi, kuidas toetada ning õpetada last, arvestades tema ealisi oskusi ja individuaalseid võimeid. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Alushariduse suveseminar 2019

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.