Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Alustava juhi ja projektijuhi juhtimisoskuste stardipakett

Koolituse eesmärk on käsitleda heaks juhiks olemise ja arenemise teemat. Uurime, mida tähendab juhi roll organisatsioonis ja meeskonnas, kuidas luua ja hoida tulemuslikke, konstruktiivseid suhteid teiste organisatsiooni liikmetega ning kuidas tulla toime tänapäevaste juhtimist puudutavate väljakutsetega.

Vaadeldakse kaasaegseid juhtimise põhitõdesid ning inimeste käitumise psühholoogilisi tagamaid. Analüüsitakse enda juhtimisstiili ning pööratakse tähelepanu suhtlemisoskuste arendamisele, sealhulgas enese kehtestamisele juhina ja tagasiside andmisele.

Sihtgrupp:
Alustavad juhid, projektijuhid ning kõik teised huvilised, kes soovivad oma juhtimisoskusi täiendada

Programm:

 • 9.30 – 10.00 Registreerimine ja tervituskohv
 • 10.00 – 12.00 Juhtimisoskuste koolitus alustavatele juhtidele ja projektijuhtidele
  • Juhi rolli olemus ja peamised juhtimistegevused
  • Juhile olulised kompetentsid, enesejuhtimine ja suhete juhtimine
  • Juhtimisstiil ning selle mõju töötajate motivatsioonile ja tulemustele
  • Juhi tööriistad, sh arenguvestlused, coaching
  • Enesekehtestamine juhina ning tagasiside andmine
  • Juhi eneseareng ja iseenda arendamise võimalused
 • 12.00 – 12.45 Lõunapaus
 • 12.45 – 14.00 Õppepäev jätkub
 • 14.00 – 14.15 Kohvipaus
 • 14.15 – 15.45 Õppepäev jätkub

Koolituse tulemusena osaleja:

 • saab ülevaate juhi rollist, juhile vajalikest oskustest ja kompetentsidest ning nende arendamise võimalustest
 • oskab valida kohast juhtimisstiili ehk käitumist
 • suudab täpsemalt märgata ja analüüsida enese ja oma suhtluspartnerite käitumise detaile ning valida mõjusamaid inimeste kaasamise viise

Koolitaja:
Jaana Susanna Liigand-Juhkam
 on õppinud Rotary stipendiumiga militaarkallakuga North Georgia College & State University’s USA-s, kaitsnud magistrikraadi ärijuhtimises Estonian Business School´is aastal 2003 ning psühholoogias Tartu Ülikoolis 2012. aastal. Ajavahemikus 2013-2014 täiendas Jaana end Erickson College lahenduskeskse coaching’u programmis.
Jaana on töötanud lepingulise õppejõuna erinevates ülikoolides ning teinud koolitajana koostööd paljude ettevõtetega nii avalikust- kui ka erasektorist. Tema valdkonda kuuluvateks teemadeks on juhtimine, meeskonnatöö, kommunikatsioon, emotsionaalne andekus, enesemotivatsioon, toimetulek stressiga, konfliktide lahendamine, läbirääkimisoskused ja avalik esinemine.
Jaana on töötanud Välisministeeriumis, täiendanud ennast Reporterikoolis ajakirjanduse valdkonnas ning teinud erialast kaastööd ajalehele Äripäev ning ajakirjale Director. Koostanud Äripäeva raamatu “Ettevõtte riskid” ning koos A.Virovere ja R.Alasega käsiraamatu ”Organisatsioonikäitumine” (2005, 2008). Samuti on Jaana PARE Personalijuhtimise käsiraamatu (2007) koolituse peatüki koostaja ning kaasautor. Meie lektorile omistati 2008. aastal täiskasvanute koolitaja Andragoog IV (alates 2013 EKR täiskasvanute koolitaja, tase 7) kutsekvalifikatsioon, samuti on ta valitud Tallinna Ülikooli Täiendkoolituskeskuse Aasta Koolitajaks 2008. Jaana on koostöös erinevate partneritega läbi viinud nii avalikke koolitusi kui sisekoolitusi organisatsioonidele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Ootame teid meie avatud õppepäevadele või küsige sisekoolitusi. Koolitused toimuvad sõbralike hindadega! Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Alustava juhi ja projektijuhi juhtimisoskuste stardipakett