Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Andmeanalüüs ja visualiseerimine Excelis

Microsoft Excel on tabeli arvutuse programm, mis on väga laialt kasutuses pea igas valdkonnas. Exceliga saab talletada informatsiooni, teostada andmeanalüüsi kui ka visualiseerida tulemusi. Koolitusel osaleja õpib Exceli kasutamist, mis keskendub andmeanalüüsile tuginedes erinevatele praktilistele harjutustele igapäeva elust.

Sihtgrupp:
Kõik Exceli kasutajad, kes analüüsivad ja visualiseerivad andmeid igapäeva töös. Soovitatavalt eelnev kogemus Exceli kasutamises.

Mõned näited, millist lisandväärtust Exceli koolitus annab:

 • Juht saab luua endale põhjaliku ülevaate äris toimuvast. Erinevad võtted ja lahendused võimaldavad koguda andmeid mitmetest allikatest ja panna nad koos rääkima lugu suurest pildist.
 • Finantsvaldkonna töötajate puhul – tagab korduvate protseduuride ja finantsalaste raportite harmoniseerimine ja automatiseerimine efektiivse ajakasutuse ning hoiab kõik detailid täpsed.
 • Analüütikutel avaneb võimalus luua omale põhjalikke mudeleid, et tagada parem ülevaade ja võime süveneda kõige pisematesse detailidesse.
 • Exceli kasutajad – omandavad teadmised, mis võimaldavad kasutada suures hulgas andmeid läbi lihtsate võtete ja seal hulgas saavad praktilise kogemuse, kuidas luua andmete baasil tabavaid visuaale.

Kursuse sisu: 

 • Exceli programmi ülevaade
 • Andmete käsitlemine ja mudeldamine.
  • Andmemudelite koostamiseks kasutame Power Pivot rakendust Excelis. See rakendus aitab määrata tabelite vahelised seosed ning luua erinevaid mõõdikuid, mida saab hiljem kasutada Pivot tabelites.
 • Andmeanalüüs valemite ja tabelitega.
  • Kasutame Vlookup, Index, Match, If ja muid tingimusvalemeid. Eesmärk on harjutada läbi erinevad võtted, kuidas omavahel siduda mitmed erinevad andmeallikad / tabelid.
 • Dünaamiliste raportite koostamine.
  • Visuaalsete raportite teemas loome dünaamilisi raporteid, mis hangivad info erinevatest allikatest ja kasutavad andmemudelit Pivot tabelites ja joonistel koos filtrinuppudega.
 • Andmete visualiseerimine

Koolitus on üles ehitatud praktilistele harjutustele, mis sarnanevad igapäevatöös lahendatavate ülesannetega. Lisaks sisaldab koolitus ka kodutööd, millele õpilased saavad individuaalset tagasisidet.

Koolituse tulemusena kasutaja:

 • Oskab määrata lahtrite kujundust ja andmetüüpi
 • Tuvastab ära andmetüüpidest tulenevad vead
 • Mõistab andmete mudeldamise põhimõtteid ja nende rakendust
 • Loob erinevaid visuaalseid raporteid
 • Lahendab iseseisvalt andmeanalüüsi ülesandeid
 • Oskab rakendada Exceli valemeid andmeanalüüsiks
 • Oskab kasutada Power Pivot rakendust Excelis

Koolitaja:
Valdek Kangert

Koolitushind sisaldab:

 • digitaalseid õppematerjale (osaliselt inglise keeles)
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust (tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus)

Lisaväärtusena pakume:

 • sooje jooke koos küpsistega;
 • lõunasööki igal koolituspäeval;
 • tasuta parkimist

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

IT Koolitus on juhtiv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning IT projektijuhtimise koolitusteenuse pakkuja Baltikumis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Andmeanalüüs ja visualiseerimine Excelis

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.