Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Andmebaaside päringukeele SQL kasutamine

SQL päringukeele kasutamise koolitus on suunatud arvutikasutajatele, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku relatsioonilisest andmebaasist andmete kättesaamiseks vajalike SQL päringute koostamisega.

Koolituse eesmärk on läbi praktiliste harjutuste anda osalejatele piisav oskusteave SQL päringute koostamiseks, aga ka relatsioonilise andmebaasi struktuuri projekteerimiseks ning realiseerimiseks SQL päringukeele vahenditega.

Koolitusel osalemise eeldused:
Osaleja on tavakasutaja tasemel tuttav Windows töökeskkonna ja töövõtetega ning orienteerub baastasemel relatsiooniliste andmebaaside valdkonna mõistetes.

Koolituse sisu:

 • Sissejuhatus relatsioonilise andmebaasi projekteerimisse (andmete modelleerimine; võtmed, seosed, normaliseerimine; relatsioonialgebra).
 • Relatsioonilise andmebaasi loomine (üldised SQL keelereeglid, andmetüübid; andmebaasi ja tabelite loomine, kasutuselevõtt, kustutamine; tabeli struktuuri muutmine; andmete lisamine tabelisse, erinevad võimalused).
 • Päringute loomine (päringute tegemine ühest tabelist; tingimuste seadmine, sorteerimine, grupeerimine, agregaatfunktsioonide kasutamine; päringud mitmest tabelist, tehted päringutulemustega; alampäringute kasutamine; funktsioonide kasutamine päringutes).
 • Täiendavad võimalused (vaadete ja transaktsioonide kasutamine).

Õpiväljundid.
Koolituse läbinud oskavad SQL päringukeele abil

 • luua andmebaase ja tabeleid, arvestades relatsioonilise mudeli põhimõtteid;
 • lisada ja muuta andmeid olemasolevates tabelites;
 • koostada päringuid ühest ja mitmest tabelist tingimustele vastavate andmete kättesaamiseks, kasutades vajadusel ka alampäringuid;
 • luua ja kasutada vaateid ning transaktsioone.

Kursuse lõpetamiseks tuleb osaleda kõigil koolituspäevadel, õpiväljundite omandamist hinnatakse mitteeristavalt koolituse käigus tõstatuvate probleem­ülesannete lahendamise kaudu.

Koolitaja:
Silver Toompalu
Olen arvutikoolitajana tegutsenud aastast 1997 ning selle aja jooksul viinud läbi hulgaliselt koolitusi erineva tasemega kasutajatele.
Lisaks arvutikoolitustele olen ca 20 aastat olnud tegev ka õppejõuna mitmes Eesti kõrgkoolis, õpetades lisaks IT valdkonnale ka statistikat, andmeanalüüsi, majandusmatemaatikat ning majandusteadust.
Praegu tegutsen Tallinna Tehnikakõrgkooli ning Eesti Maaülikooli ridades, samas olen 10 aastat töötanud ka Tallinna Tehnikaülikoolis, kus Avatud ülikooli koolituspartnerina löön kaasa tänagi.

Lisainfo:

 • Koolitusruum on varustatud vajaliku tehnikaga, iga osaleja kasutuses on kaasaegne äriklassi sülearvuti, millesse on paigaldatud koolitusel vajaminev tarkvara. Õppijate arv ühes grupis on üldjuhul ca 10 inimest.
 • Kursuse lõpetajatele väljastatakse tunnistus. Kursuse katkestamise korral väljastatakse tõend osaletud koolituspäevade kohta.
 • Pauside ajal kohv, tee ja suupisted, lõunal on võimalik käia I korrusel asuvas kohvikus.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Kontoritarkvara koolitused - Sinu edu heaks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Andmebaaside päringukeele SQL kasutamine