Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Andmekaitse haridusasutustes – praktiline seminar

Tegemist on aktuaalse koolitusega, mille põhirõhk on praktiliste teadmiste jagamisel, samuti elulistenäidete ja levinumate tüüpvigade, puuduste ja ebakõlade käsitlemisel. Koolitus võtab kokku reeglid, mida haridusasutused ja valdkonna töötajad peavad järgima isikuandmete töötlemisel. Paljud töötajad ei pruugi olla pahatahtlikud, kuid nad võivad eelpoolnimetatud reegleid rikkuda teadmatusest, kuid ka selliste rikkumistega võivad kaasneda sanktsioonid ja trahvid.

Koolituse sihtgrupp:
Haridusasutuste töötajad, andmekaitsespetsialistid (koolid, lasteaiad, huviringid jne)

Koolituse eesmärk: Andmekaitse reeglite tutvustamine haridusasutustele, olemaks teadlik õiguslikest alustest.

Koolituse sisu:

 • Isikuandmed ja nende liigid
 • Isikuandmete töötlemine
 • Isikuandmete töötlemise põhimõtted
 • Isikuandmete töötlemise alused
 • Andmesubjekt ja tema õigused
 • Isikuandmete töötlejad ja nende kohustused
 • Andmekaitsespetsialist
 • Isikuandmetega seotud rikkumine ja sellest teavitamine
 • Andmekaitsealased dokumendid

Koolituse läbinu:

 • Tunneb ära isikuandmed ja nende liigid
 • Tunneb ära isikuandmete töötlemise juhud
 • Teab isikuandmete töötlemise põhimõtteid ja töötlemise aluseid
 • Tunneb ära andmesubjekti ja tema õigused
 • Oskab määratleda isikuandmete töötlejaid ning nende kohustusi
 • Teab kuidas käituda olukorras, kus on toimunud isikuandmete rikkumine
 • Tunneb andmekaitsealast dokumentatsiooni ning oskab seda vajadusel koostada

Koolituse meetodid: Praktiline loeng-seminar, koolitus hõlmab erinevaid kaasusülesandeid

Koolitaja:
Kristina Viznovitš
 on andmekaitsele ja IT-õigusele spetsialiseerunud jurist advokaadibüroos LMP . Kristina Viznovitš on andmekaitsespetsialist ning on konsulteerinud ja koolitanud ettevõtteid andmekaitse teemadel, on viinud läbi isikuandmete kaitse audite ja riskianalüüse ning selgitanud vajalikke muudatusi. Lisaks on koostanud ja uuendanud isikuandmete töötlemist ja -kaitset reguleerivaid dokumente. Kristina Viznovitš on nõustanud ka erinevaid alustavaid ettevõtted ja start-up’e ning koostanud õiguslikke dokumente, et aidata uutel ettevõtetel siseneda turule ning maandada õiguslikke riske. Kristina Viznovitš on õigusteaduse magister, spetsialiseerumisega infotehnoloogia õigusele. Kristina Viznovitš on koolitajana hinnatud ning tema poolt läbi viidud koolitustusele on antud väga positiivne tagasiside.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Andmekaitse haridusasutustes – praktiline seminar

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.