Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Andmekaitse ja isikuandmete töötlemine

Koolituse eesmärk on anda osalejale teadmised, mis on vajalikud asutuse dokumentatsiooni andmekaitse nõuetega vastavusse viimiseks, tõsta inimeste teadlikkust isikuandmete töötlemisel arvutis ja mobiilseadmetes kaasnevatest riskidest.Koolituse eesmärk on ka vähendada isikuandmetega seotud rikkumiste (sh andmelekete) riske

Sihtgrupp:
Koolitus on mõeldud inimestele, kes soovib omandada, kinnistada või täiendada oskusi ja teadmisi isikuandmete kaitsest ja töötlemisest ning valdkonna õigusaktidest. Koolitus sobib võlanõustajatele, sotsiaaltöötajatele, ettevõtte juhtidele, sekretäridele, personalispetsialistidele, büroojuhtidele jne ametite esindajatele, kes puutuvad oma töökohustuste tõttu kokku isikuandmetega.

Koolituse sisu:

 • Ülevaade uuest andmekaitsereformist
  • Mis muutub ja mis jääb samaks?
  • Mis on isikuandmed, sh eriliiki andmed
  • Isikuandmete töötlemise põhimõtted ja õiguslikud alused
  • Vastutava ja volitatud töötleja mõiste ja kohustused
  • Andmesubjekti õigused tema isikuandmete suhtes
 • Andmekaitsemääruse nõuete täitmine organisatsioonis
  • Andmekaitsealase tegevusplaani koostamine; andmekaitsealane auditeerimine ja dokumenteerimine
  • Kes peavad pidama isikuandmete töötlemise toimingute registrit?
  • Millal peab viima läbi andmekaitsealase mõjuhinnangu?
  • Isikuandmete töötlemisega seotud riskide analüüs
  • Rikkumiste teoreetilisi ja praktilisi näiteid
  • Levinumad tüüpvead, puudused ja ebakõlad
  • Uudiskirjad, personaalsed pakkumised ja kliendibaasid
  • Juhtumite analüüs
  • Kuidas viia oma organisatsioon vastavusse andmekaitse nõuetega?
  • Kes peavad määrama andmekaitsespetsialistid?
  • Andmekaitsespetsialisti kohustused ja kompetentsid
  • Klientide ja töötajate isikuandmete kaitse: vajalikud turvameetmed
  • Kuidas käituda andmetega seotud rikkumise / andmelekke korral?

Kursuse läbinu:

 • Teab kehtivaid isikuandmeid reguleerivaid õigusakte, juhendeid ja nõudeid;
 • Oskab eristada andmetest isikuandmeid;
 • Oskab otsida ja kasutada isikuandmete töötlemist reguleerivaid õigusakte, juhendeid ja abimaterjale isikuandmete käsitlemiseks oma organisatsioonis;
 • Teab kuidas koostada andmekaitse alast dokumentatsiooni;
 • Hindab isikuandmete töötlemisega kaasnevaid riske ja oskab teha ettepanekuid nende maandamiseks

Koolitaja:
Kristina Viznovitš
on Advokaadibüroo LMP advokaat, kes on spetsialiseerunud andmekaitse, IT- õiguse, äriõiguse, lepinguõiguse, intellektuaalse omandi õiguse ja EL ja rahvusvahelise õigusele. Kristina on nõustanud mitmeid erinevaid iduettevõtteid turule sisenemise küsimustes, aidanud uuendada ettevõtete dokumentatsiooni andmekaitse ja äriõiguse valdkonnas, koostanud isikuandmete töötlemise auditeid ning riskianalüüse ning koolitanud andmekaitsega seotud küsimustes.“

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Andmekaitse ja isikuandmete töötlemine