Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ärianalüütika – andmekirjaoskus, andmetöötlus ja mõõdikud

Kuidas õiged mõõdikud ja nutikas andmetöötlus aitavad teha paremaid juhtimisotsuseid?

Andmed on liiga kallis vara, et neid ainult serverites puhkeasendis hoida või mineviku aruandluseks kasutada. Andmete nutikas töötlemine ja andmete analüüsivõimekus on muutunud üheks ettevõtete kasvu ja tootlikkuse allikaks ning aitab selgelt luua konkurentsieelist.

Eduka andmetel põhineva juhtimise eeldus on ettevõtte juhtkonna selge visioon ja mõtestatud tegevus andmetöötlusel. Koolitusel „Ärianalüütika“ tõstab andmemajanduse ekspert Andres Kukke ettevõtete juhtide andmetega seotud kirjaoskust ning aitab luua selge visiooni, kuidas oma ettevõtte andmeid hallata ja analüüsida, et need looks väärtust nii olevikus kui ka tulevikus.

Koolitusel õpitakse lisaks looma õigeid mõõdikuid ja viise nende mõõtmiseks. Antakse põhjalik ülevaate maailma populaarseimatest andmetöötlustarkvarade eelistest ja puudustest, mis aitavad õige välja valida. Lisaks, osalejad saavad kaasa tegevuskava, kuidas vastavaid projekte juurutada ja milliste kuludega ehitada meeskond, kelle najal ettevõttes analüütiline võimekust luua.

Sihtgrupp. Koolitusele on oodatud:

 • ettevõtete tegevjuhid, finantsjuhid ja omanikud, arendusjuhid, digitaalse strateegia juhid, IT juhid, andmetöötluse juhid
 • andmeanalüütika, ärianalüütika või aruandluse spetsialistid
 • nii ettevõtted, kus juba tegeletakse andmeanalüüsiga, kui ka ettevõtted, kus alles soovitakse seda võimekust arendama hakata

Koolituse eesmärk on tõsta ettevõtete juhtide andmete kirjaoskust ja aidata orienteeruda andmemajanduse kirevas maailmas. Lisaks antakse ülevaade sellest, millised on kriitilised edutegurid edukaks andmete kasutamiseks ja ettevõtte äri toetava analüütilise võimekuse loomisel.

Koolituse sisu:

 • Kuidas andmed ning analüütiline võimekus loovad väärtust?
  • Andmemajandus (data economy) ning andmete kirjaoskus (data literacy), kui kriitilised võimekused tänases ja homses ärimaailmas
  • Ärianalüütika erinevad kasutusvõimalused koos praktiliste näidetega Eestist ja maailmast
  • Ärianalüütika kasud ja riskid
   Kasutatavad meetodid: loeng, grupi arutelud, videod
 • Ärianalüütika lõimumine igapäevase juhtimisega
  • Milliseid mõõdikuid kasutada juhtimise tagasi- ja edasisidestamisel, kuidas leida need kõige sobivamad mõõdikud?
  • Mõõdikute 4 kategooriat
  • Kuidas luua erinevatel juhtimistasandite jaoks digitaalseid töölaudu (dashboards)?
   Kasutatavad meetodid: loeng, praktiline töö
 • Ärianalüütika jaoks sobilik andmearhitektuur ning vajalikud tööriistad
  • Andmete neli olekut ehk töötlustaset
  • Ärianalüütika andmearhitektuur ja andmebaasid
  • Ärianalüütika tööriistad (Tableau, Qlik Sense, Microsoft PowerBi, R, Shiny ja Python)
  • Ärianalüütika metoodikad – visualiseerimisest kuni tehisintellektini
   Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelud, videod
 • Analüütilise võimekuse loomine ja arendamine
  • Ärianalüütika projektide läbiviimine ja hindamine
  • Ärianalüütika tiimi rollid ja selle mehitamine ettevõttes
  • Analüütilise võimekuse arendamise protsessi 10 sammu
  • Isikliku tegevusplaani koostamine
   Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelud

Koolituse tulemusena osaleja:

 • saab kasutusjuhise, mille abil seada ettevõtte jaoks õiged mõõdikud
 • teab kaasaegseid andmetöötluse meetodeid ja vajalikke tööriistu
 • oskab seostada controllingut, juhtimisarvestust, tulemusjuhtimist ärianalüütikaga
 • tunneb ärianalüütika eri etappe
 • saab tegevusjuhised, kuidas andmeanalüüsi oma ettevõttes edukalt rakendada
 • teab, kuidas mehitada andmehaldus, -töötlus ja andmete integreerimisega tegelev meeskond oma ettevõttes
 • on valdkonnas orienteeruv ning seeläbi targem ja ettenägelikum ärianalüüsi projektide tellija

Koolituse tulemusi kinnistatakse ning hinnatakse praktiliste harjutuste ja arutelude teel. Koolituse läbimise tunnistuse väljastamise eeldus on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolitusel vahelduvad lühiloengud grupiarutelude ja praktiliste töödega.
Osalejatele jagatakse soovitusi ka arendavaks lisalugemiseks.

Koolitaja:
Andres Kukke

Andres omab andmemajandusevallas töökogemust juba rohkem kui 20 aastat, juurutades ärianalüütika projekte firmas Infovara OÜ ja hetkel töötab ta Eesti Statistikaametis peadirektori asetäitjana tehnoloogia suunal.
Andresel on kogemus enam kui 60 ärianalüütika projekti ja analüütilise võimekuse loomisel Eesti ettevõtetes.
Lisaks on Andres vedanud mitmeid aastaid ärianalüütika kursust EBSis ja olnud antud teemal lektor paljudes EBSi arenguprogrammides. Andrese kirg on andmetest mustrite ning mudelite leidmine ja ettevõtete konkurentsieeliste loomine analüütilise võimekuse kaudu.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ärianalüütika – andmekirjaoskus, andmetöötlus ja mõõdikud