Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ärikinnisvara korrashoid ettevõtte juhile

Kuidas tagada kinnisvara kui ettevõtte hinnalise ressursi professionaalne ja jätkusuutlik korrashoid ja haldamine?

Põhjamaises kliimas vajavad kõik äriettevõtted enda tegevuseks vähemal või suuremal määral kinnisvara, olgu see siis büroo, tootmishoone, kaubanduskeskus, tervishoiuasutus, ladu vm. Kinnisvara on aga kallis ressurss, mis ebaefektiivse kasutamise korral võib osutuda ettevõttele oodatust veelgi kulukamaks. Koolitusel räägime, millest peaks nutikas juht lähtuma kinnisvara haldust puudutavate otsuste tegemisel.

Koolituse eesmärk on anda ettevõtte juhile edasi teadmine sellest, mida tuleb teha, et kinnisvara kui ettevõtte oluline ressurss oleks hoitud, hooldatud ning teeniks ettevõtte eesmärke võimalikult hästi ja pikka aega.

Sihtgrupp:
Koolitus on suunatud eelkõige ettevõtete juhtidele ja omanikele – otsustajatele, kes suunavad ettevõtte finantse ja ressursse ja juhivad organisatsioonisiseseid protsesse – ning ettevõtete haldusjuhtidele, kes soovivad täiendada oma teadmisi kinnisvara korrashoiust.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Oled ärikinnisvara omanik või kasutaja ja soovid omandada paremaid teadmisi kinnisvara haldamisest  ning korrashoiust tervikuna?
 • Juhid ettevõttes/organisatsioonis kinnisvaraga seonduvaid protsesse: ostmist, üürimist  ja kasutamist?
 • Oled juba pikemat aega mõelnud, kas sinu ettevõttele sobiv lahendus on ise enda kinnisvara korras hoidmine või korrahoiuteenuse sisseost?
 • Sind huvitab, kuidas ja mida teha selleks, et sinu kinnisvara püsiks heas korras?
 • Sind huvitavad pikaajaliselt valdkonnas tegutsenud praktiku nõuanded?
 • Soovid saada näpunäiteid kinnisvaraobjektide kaardistamise ja korrashoiuhangete korraldamise osas?

Koolituse sisu:

 • Kinnisvara ja kinnisvarakeskkonna olemus
  • Tänapäevane ärikinnisvara
  • Kinnisvarakeskkonna koosseis
  • Kinnisvaraobjektide elukaar
 • Valdkonda reguleerivad standardid
  • EVS 807:2016
  • EVS 910:2017
  • Erinevad kinnisvara haldamise mudelid
 • Ärikinnisvara haldamise protsess
  • Haldusprotsess ja selle väljatöötamine ettevõttes
  • Valikud haldusprotsessi kujundamisel
 • Kinnisvaraobjekti info ja korrashoiutegevuste valik
  • Kinnisvaraobjekti hoolduseks vajalik informatsioon ja selle kaardistus
  • Korrashoiutegevuste ABC ja lisategevused
  • Kinnisvara halduse hanked
  • Järelevalve korrashoiutegevuste üle
  • Test ja arutelu

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab kinnisvara ja kinnisvarakeskkonna olemust;
 • omab ülevaadet kinnisvara korrashoiu valdkonda reguleerivatest standarditest;
 • omab ülevaadet kasutusel olevatest haldusmudelitest;
 • oskab valida endale sobiva haldusmudeli;
 • oskab planeerida enda vajadustest lähtuvaid korrashoiutegevusi;
 • mõistab kinnisvara korrashoiukulude eelarvestamise ülesehitust ja pikaajalise vaate olulisust;
 • omab ülevaadet kinnisvaraobjektide kaardistamisest ja selle vajalikkusest;
 • teab, kuidas korraldada talle vajalike korrashoiuteenuste hankimist.

Koolitus toimub enamjaolt loenguvormis. Teadmiste kinnistamiseks toimub koolituse lõpus teadmiste test, mille  vastused arutatakse grupitööna läbi.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitaja:
Tanel Tiits
Kinnisvara korrashoiuvaldkonna ekspert ja koolitaja
Tanel Tiits on omandanud kinnisvaraalase kõrghariduse Eesti Maaülikoolis kinnisvara planeerimise ja hindamise erialal. Ta omab kõrgeimat erialast kutsekvalifikatsiooni – kinnisvara haldusjuht tase 6.
Aastal 2002 alustas Tanel tööd Eesti suurima kinnisvaraettevõtte Riigi Kinnisvara ASi lõuna piirkonna haldurina ja 2005. aastal mahtude kasvades lõuna piirkonna juhina, tõustes 2016. aastal juhatuse liikmeks. Juhatuse liikme ametikohal töötas ta 2018. aastani.
Tanel on osalenud erinevate Eesti suurimate kinnisvaraprojektide elluviimise juures. Märkimist väärivad Koidula Raudteepiirijaam, Eesti Rahva Muuseumi uus hoone Tartus, Tallinna nelja ministeeriumi ühishoone ehk nn superministeerium, Tallinna Vangla projekt ja Tartu Vangla. Lisaks on ta olnud kümnete ainulaadsete kinnisvaraprojektide juures alates ehitusest kuni kliendile nn. korrashoiupaketi väljatöötamiseni.
2007- 2011 juhtis Tanel Mainori Kõrgkoolis kinnisvara arenduse õppetooli, kus tema ülesandeks oli välja töötada valdkonnapõhine õppekava, leida sobivad õppejõud, olla bakalaureusekraadi kaitsmise komisjonide esimeheks ja kinnisvaraalase õppe eestvedajaks.
Aastal 2009 tunnustas Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit Tanelit aunimetusega „Aasta 2009 Kinnisvarahaldur Eestis“. Alates 2012 aastast on Tanel aktiivselt panustanud kinnisvarakorrashoiu alaste loengute lugemisele, esinedes iga-aastaselt Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu korraldatavatel koolitustel. 2015. aastal tunnustas Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate liit teda aunimetusega „Kinnisvara korrashoiu lektor“ olulise panuse eest Eesti korrashoiuvaldkonna kujundamisse
Aastast 2018 juhib Tiits ettevõtet TTS, mille üheks eesmärgiks on korrashoiuvaldkonna asjatundjana teha koolitusi ja koostada eksperthinnanguid.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ärikinnisvara korrashoid ettevõtte juhile