Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Äriplaani koostamine. Ettevõtlusega alustamine

Koolituse eesmärk on anda vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet.

Sihtrühm:
Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlus-huvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning soov õppida koostama äriplaani.

Koolituse sisu.

 • I päev:
  • Koolitusprogrammi tutvustamine, osalejate enesetutvustus;
  • Sissejuhatus ettevõtlusesse – mis see on ja mis see tähendab;
  • Tänane majandus, ettevõtte juhtimine ja strateegiline planeerimine;
  • Ettevõtte omanikud, juhid ning nende rollid;
  • Ettevõtte ärinime, ettevõtlusvormi ja asukoha valik;
  • Ettevõtlusega alustamine: Ettevõtlusvormid (erinevused); Ettevõtluse rajamise etapid; Ettevõtlusriskid
 • II päev:
  • Äriidee leidmine, edasiarendamine ja hindamine;
  • Ärimudelid;
  • Äriidee analüüs;
  • Äriplaani struktuuri ülevaade.
  • Ettevõtluskeskkond, ettevõtte välised seosed . Ettevõtjale olulised infokanalid ja tugistruktuurid;
  • Sissejuhatus äriplaani koostamisse: äriplaani olemus, struktuur, koostamise eesmärgid
 • III päev:
  • Toode ja turundus /turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi ja jaotuskanalid;
  • Müük ja klienditeenidus
 • IV päev:
  • Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes;
  • Tööõigus
 • V päev:
  • Raamatupidamise põhialused;
  • Maksunduse alused, maksustamine
 • VI päev:
  • Kaasaegne turundus;
  • Brändi väärtuse loomine;
  • Reklaam ja suhtekorraldus, müügi edendamine, müügiprotsess;
  • Turundussituatsioonide analüüs, turundusplaani koostamine, ettevõtjale olulised infokanalid
 • VII päev: (4 akad tundi)
  • Stardikapitali vajadus ja allikad;
  • Finantsplaneerimise olemus ja kasutajad. Tasuvus punkti arvust. Rahavood;
  • Müügiprognooside koostamine
 • VIII päev: (4 akad tundi)
  • Äriplaanide esitlused: tagasisidestamine, konsultatsioon.

Koolituse tulemusena on osalejad kaardistanud oma äriidee ning valminud on äriplaan, mis on aluseks edaspidisel tegutsemisel ettevõtjana. Valminud äriplaan sobib esitamiseks Töötukassale. Koolituse osalejal on võimalik kaitsta äriplaani, see tagab koolitusel osalejale tunnistuse, teistele väljastatakse tõend.

Koolitusel kasutatakse erinevaid õpetamise meetodeid: loeng, praktilised ülesanded, grupitööd, eneseanalüüsid, arutelu
Iseseisev töö:  Iseseisva töö maht alates 36 akadeemilisest tunnist, äriplaani koostamine vastavalt juhendmaterjalidele.

Koolitaja:
Ingrid Laht

Lõpetas 2007. aastal Tartu Maaülikooli majandusarvestuses ja finantsjuhtimise magistriõppe Alates 2005. aastast atesteeritud raamatupidaja, 2010. aastast atesteeritud ettevõtluskonsultant, 2014. aastast täiskasvanute koolitaja, tase 6. Töökogemus: tegevjuht, personalijuht ja raamatupidaja väikeettevõtetes (toitlustus, jaemüük, transport ja tootmine). Pikaaegne töökogemus kohtusüsteemis (tõlk, sekretär, konsultant), Maksu- ja Tolliametis vanemrevident ning 7 aastat töökogemust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses: ettevõtluskonsultant (alustavad ettevõtjad), alustavate ettevõtjate nõustamine, starditaotluste menetlemine, äriplaanide majandusliku ja finantsanalüüsi koostamine, Tehnoloogia Arenduskeskuste koordinaator. Perioodil 2014 -2016 läbi viinud äriplaani koolitusi koolitusfirmas ja Tartu Ülikooli Majandusteaduskonnas, samuti osalenud mentorina mentorklubis. Konsulteerib väike- ja alustavaid ettevõtjaid.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Äriplaani koostamine. Ettevõtlusega alustamine

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.