Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Äritegevus Soomes – mida peab teadma Eesti ettevõtja?

Koolituse eesmärk on selgitada, milliste nõuetega tuleb Eesti ettevõtetel Soomes arvestada, millised on olulisemad piiriülese ettevõtluse ja tööõiguse põhireeglid ning muudatused 2022. aastal.

Koolituse viib läbi Kalle Pedakkes elab ja töötab Soomesta on Advokaadibüroo Hedman Partners vandeadvokaat ja partner.
Kalle Pedak on nõustanud tuntud Soome ja rahvusvahelisi kliente investeeringute tegemisel Eestisse ja Eesti äriühinguid investeeringute tegemisel Soome ja teistesse välisriikidesse. Kalle teadmisi ja kogemusi Soome õigusest on kasutanud ja kasutavad arvukad Eesti ettevõtjad.

Sihtrühm:
Ettevõtete juhid, ettevõtjad, raamatupidajad, finantsjuhid, personalitöötajad ning kõik teised teemast huvitatud.

Programm:

 • 09:55 – 10:00 Veebikeskkonda kogunemine
 • 10:00 – 12:00 Piiriülene töötamine ja Soome tööõiguse põhireeglid
  • Piiriülese töötamise vormid
  • Ametiühingute ja kollektiivlepingute tähtsus
  • Töölepingu sõlmimine: välismaalaste, sealhulgas kodakondsuseta isikute töötamine Soomes
  • Töölepingu lõpetamise alused ja kohtupraktika
  • Töötasu, sh miinimum töötasu, erisoodustused ja päevaraha
  • Tööaeg ja ületunnitöö. Soome uus tööajaseadus
  • Puhkus, puhkusetasu ja sundpuhkus
  • Töötervishoid ja haigushüvitise maksmine
  • Kahju hüvitamine töösuhtes
  • Lähetatud töötajad. Kohaldatav seadus ja kohtupraktika
  • Renditöötaja seisund ja kohustused
  • Välismaal registreeritud sõiduki juhtimine Soomes
  • Töösuhete kontroll ja võimalikud sanktsioonid
  • Tööseadusandluse olulisemad muudatused 2022. a
 • 12:00 – 12:30 Paus
 • 12:30 – 14:30 Ettevõtluse vormid ja piiriülene ettevõtlus Soomes
  • Eesti ettevõtja Soomes: piiriülese ettevõtluse vormid
  • Soome äriühingu juhtimine ja vastutus
  • Ettevõtjate kohustuslikud registreeringud
  • Eesti ettevõtja püsiv tegevuskoht: millal tekib ja millised on tagajärjed? Kohtupraktika näited
  • Lepingute sõlmimine Soome ettevõtjaga, erinevused ja eripärad
  • Ehituse töövõtt Soomes, millised on probleemsemad punktid?
  • Eesti ettevõtja kohustused tulenevalt Soome tellija vastutuse seadusest. Kohtupraktika näited
  • Ettevõtlust puudutavad olulisemad seadusemuudatused 2022. a

Koolituse läbinu teab Soome tööõiguse põhimõtteid, sh töölepingu sõlmimine ja lõpetamine, ametiühingute ja kollektiivlepingute osatähtsus, töö tasustamine ja erisoodustused, tööandja kulud ja töötaja maksustamine jpm.

Koolitaja:
Kalle Pedak, Advokaadibüroo Hedman Partners vandeadvokaat ja partner.
Kalle Pedak on lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna ning Helsingi Ülikooli, ta on vandeadvokaat. Tema valdkonnad on äriõigus, ühinemised ja omandamised, maksejõuetus, Euroopa Liidu ja rahvusvaheline õigus. Kalle on osalenud arvukates ühinemis- ja ülevõtmistehingutes, sealhulgas piiriülestes tehingutes, esindades nii müüjaid kui ka ostjaid ning nõustades kliente kõigis tehingufaasides. Ta on nõustanud tuntud Soome ja rahvusvahelisi kliente investeeringute tegemisel Eestisse ja Eesti äriühinguid investeeringute tegemisel välisriikidesse. Kalle teadmisi ja kogemusi Soome õigusest on kasutanud ja kasutavad arvukad Eesti ettevõtjad. Kallet kui tunnustatud nõustajat on soovitanud mitmed rahvusvahelised väljaanded, sh Legal 500, European Legal Experts ja PLC Which lawyer.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Äritegevus Soomes – mida peab teadma Eesti ettevõtja?

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.