Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Konsolideerimine. 3-osaline kursus “Arvestuse fööniks-kontsern”

Kursus on mõeldud Teile, kelle tulevased tööülesanded või otsused sõltuvad Teie konsolideerimise alastest teadmistest ja oskustest.

3-päevane konsolideerimise kursus on sülearvutipõhine, mille ülesehitus järgib head praktikult-praktikule tava. Kursuse kestel lahendame ülesandeid ja keskendume ülesannete ja näidete abil kontserniarvestuse koostamise alustel, võtmeküsimustel ja konsolideerimises ette tulevatel kitsaskohtadel. Iga päeva- teema kohta oleme koostanud ülesande excelis, mida koos lahendame ja kommenteerime. Samm sammult kursuse päevakava tagab, et praktikum on sobilik Teile, kes ei ole varem konsolideerinud ega kasutanud konsolideeritud aruandeid oma otsuste langetamisel.

Kursuse sisu arvestab kehtivate RTJide nõudeid.

NB! Palume Teil kursusele kaasa võtta sülearvuti.

Programm:
1. päev

 • 09.30─10.00 Hommikukohv ja registreerimine
 • 10.00─12.00
  • Ostuanalüüsi koostamine (esmane konsolideerimine):
   • soetusmaksumuse määramine (omakapitali- või võlainstrument, raha või mitterahaline sissemakse)
   • omandatud netovara õiglase väärtuse määramine
 • 12.00─12.40 Lõuna
 • 12.40─14.15
  • Ostuanalüüsi koostamine (esmane konsolideerimine) järg:
   • tingimuslike kohustuste ja immateriaalse vara arvelevõtmine
   • positiivse või negatiivse firmaväärtuse määramine
   • mittekontrolliva osaluse (vähemusosaluse määramine)
 • 14.15─14.30 küsimused, esimese kursusepäeva lõpetamine

2. päev

 • 09.30─10.00 Hommikukohv
 • 10.00─12.00
  • Soetamisjärgne konsolideerimine
   • ostuanalüüsis arvelevõetud õiglase väärtuste muutused
   • vastastikuste nõuete ja kohustuste elimineerimine
   • omavahelistest tehingutest tekkinud kontsernisiseste realiseerimata kasumite/ kahjumite elimineerimine
 • 12.00─12.40 Lõuna
 • 12.40─14.15
  • Teema jätkub
   • omavahelised tehingud
   • etapiviisiline omandamine ja müük
   • konsolideeritud rahavoogude aruanne
 • 14.15─14.30 küsimused, teise kursusepäeva lõpetamine

3. päev

 • 09.30─10.00 Hommikukohv
 • 10.00─12.00
  • Välisriigi tütarettevõtete konsolideerimine
  • Vara väärtuse testi alused
 • 12.00─12.40 Lõuna
 • 12.40─14.15
  • Teema jätkub
 • 14.15─14.30 küsimused-vastused, kursuse lõpetamine

Lisainfo:
Kursuse läbinutele väljastame täiendõppe tunnistuse.
Maksumus sisaldab: Kursuse põhjalikud materjalid paberkandjal ja Excelis (kodutööd, ülesanded ja lahendused), kohvipausid, lõunasöögid.

Koolitaja:
Maire Otsus-Carpenter
Lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala. Töötanud pearaamatupidajana ja audiitorina ning Finantsinspektsioonis järelevalvepoliitika spetsialistina. Mairel on vandeaudiitori kutse ning ta on Audiitorkogu liige. Pikaajaline koolituskogemus raamatupidamise, finantsanalüüsi ja finantsplaneerimise alal ning tema selleteemalisi artikleid on avaldatud mitmetes raaamatupidamis- ja finantsalastes väljaannetes.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Hansa Konverentside eesmärk on olla elukestva õppe arengusuuna edendaja ja uuenduslike lahenduste pakkuja täiskasvanute koolitusturul. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Konsolideerimine. 3-osaline kursus “Arvestuse fööniks-kontsern”

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.