Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Arvutikasutaja baaskoolitus

Koolitus algajatele arvutikasutajatele või iseõppijatele, kes soovivad hakata professionaalsemalt kasutama arvutit, kasutades oskuslikult failihalduse, tekstitöötluse, tabelarvutuse, esitluste koostamise ja Interneti võimalusi.

Eesmärk:
Saavutada hea iseseisva töö oskus erinevate probleemide ja ülesannete lahendamiseks arvutil nii Wordis, Excelis kui ka PowerPointis. See võimaldab paremini tööd korraldada ja edukalt tööülesandeid täita väga erinevatel ametikohtadel.

Selles on abiks:

 • Wordi, Exceli ja PowerPointi töökeskkondade häälestamine ning õigete töövõtete ja tööd kiirendavate nippide oskuslik kasutamine
 • digitaalse töökorralduse – dokumentide loomise, säilitamise ja muutmise, tabelarvutuse, ettekannete tegemise ja internetikasutamise – põhitõdede omandamine

Eelteadmised ja oskused:
Wordi, Exceli ja PowerPointi kasutamise eelteadmisi ei nõuta, kuid vajalik on arvuti kasutamise harjumus hiire ja klaviatuuri abil.

Õppematerjalid jagatakse osalejatele elektroonselt ja/või paberkandjal.

Koolituse sisu:

 • Arvutitöö Windowsi keskkonnas:
  • arvuti riist- ja tarkvara omadused ja võimalused;
  • töötamine Windows-keskkonnas: töölaud, ikoonid, stardiriba, töö akendega.
 • Failihaldus:
  • Windows Exploreri akna elemendid, liikumine kataloogipuus, (alam)kataloogide (kaustade) loomine;
  • failioperatsioonid (kopeerimine, ümbertõstmine ja kustutamine, kustutatud failide taastamine, faili otsimine, ümbernimetamine).
 • Tekstitöötlus:
  • sissejuhatus MS Wordi, lehekülg ja selle seaded, teksti sisestamise põhimõtted, töö salvestamine;
  • teksti aktiveerimine, kopeerimine ja ümbertõstmine;
  • teksti vormindamine, teksti ja lõigu omadused, laadide kasutamine ja muutmine;
  • loetelud tekstis;
  • tabelite loomine ja kasutamine dokumendis, ridade, veergude lisamine ja eemaldamine;
  • dokumendi salvestamine ja eksportimine, printimine.
 • Tabelarvutus:
  • sissejuhatus MS Excelisse, keskkonna häälestamine, olekurea häälestamine, andmete sisestamine ja vormindamine;
  • ridade ja veergude ning tulpade valimine/aktiveerimine hiirega, tööd ridade ja veergudega (valimine, kopeerimine, ümberpaigutamine, kustutamine);
  • mitme töölehe kasutamine;
  • töö salvestamine;
  • valemite koostamine, enamkasutatavate funktsioonide (ridade nummerdamine, summa, keskmine, suurim, väikseim, ümardamine) kasutamine;
  • absoluut- ja suhtaadresside kasutamine;
  • diagrammide loomine, diagrammide kujundamine;
  • töö salvestamine, eksportimine, printimine, lehekülje kujundamine, päiste ja jaluste lisamine.
 • Internet ja e-mail:
  • sissejuhatus Internetti: ühenduse võimalused, töö veebibrauseriga, www- aadresside ülesehitus;
  • infootsing internetis, otsingumootorid;
  • www-lehekülgede, piltide salvestamine, järjehoidjate kasutamine;
  • e-posti kasutamine: e-posti aadressi ülesehitus, internetipõhised postkastid ja kliendiprogrammid;
  • kirjade lugemine, kirjale vastamine, kirja edasisaatmine;
  • faili lisamine kirjale;
  • ID-kaardi kasutamine, dokumendi digitaalne allkirjastamine.
 • Esitluse koostamine:
  • mida peaks arvestama digitaalettekannete ettevalmistamisel;
  • kuidas hakata ettekannet PowerPointis realiseerima – uue esitluse loomine;
  • esitluse malli valimine;
  • esitluse slaidimallide kasutamine – tiitlislaid, sisuslaid jne;
  • sisuslaidi malli kasutamine: teksti lisamine ja liigenduse kasutamine, tabeli ja graafiku loomine PowerPointi vahenditega;
  • jaluste ja kuupäeva lisamine;
  • objektide lisamine slaidile: tabeli lisamine Excelist pildina, tabelina, lingiga Exceli tabelile;
  • piltide lisamine arvutist, internetist ja kuvatõmmisena;
  • piltide vormindamine: suuruse muutmine, kärpimine ja tihendamine;
  • jooniste lisamine, joondamine, dubleerimine ja grupeerimine;
  • liikumiste lisamine slaididel olevatele objektidele (Animations);
  • slaidide ettekandesse ilmumise võimalused (Transitions);
  • linkide ja teguminuppude lisamine;
  • lektori märkmete lisamine;
  • erinevate vaadete kasutamine;
  • digitaalse ettekande erinevad võimalused;
  • salvestamise ja eksportimise erinevad võimalused;
  • slaidide ja jaotusmaterjali printimine.

Koolituse läbinu oskab:

 • töötada iseseisvalt Windows keskkonnas, häälestades seda vastavalt oma vajadustele;
 • luua failikaustu ja neid hallata;
 • korrektselt sisestada Wordis teksti, luua kiirkäske ja trükiabisid, teab pealkirja ja põhiteksti laadi ning oskab neid muuta ja kasutada;
 • oskab kasutada tööd kiirendavaid võtteid ja sisseehitatud kiirkäske;
 • luua Excelis korrektselt tabeleid, andmeid vormindada, kasutada valemeid ja lihtsamaid funktsioone, kasutada valemeid läbi mitme töölehe ning luua graafikuid;
 • salvestada ja eksportida tekste ja tabeleid ning neid vajadusel printida;
 • koostada mõjuvaid ning digitaalselt elegantseid ettekandeid, neid salvestada eri vormingutes, eksportida ja esitada;
 • kasutada e-posti, ID kaarti ning otsinguid Internetis.

Koolitajad:
Arvo Saat
Tallinna Arvutikooli, Eesti esimese arvutikooli asutaja, tegevjuht, juhatuse liige.

 • Tegevjuhi, personalidirektori, IT-juhi kogemusega koolitaja-konsultant
 • IT- ja juhtimisalaste koolitus-, arendus- ja koostööprojektide väljatöötamine ja juhtimine; koolitusvajaduste kaardistamine
 • Outlook-Exchange serverlahenduse juurutamine
 • Ajajuhtimise mõttemallide ja E-koostöö hea tava juurutamine
 • MS Office koolitused (MS Excel, MS Word juhtidele, büroojuhtidele, raamatupidajatele)
 • Haridusasutuste IKT arengukava loomine; IKT-juhtimise välishindamine
 • Pedagoogiline kõrgharidus. Arvutikoolitaja alates 1985, e-töökorralduse koolitaja-ekspert alates 1994.
 • Täiskasvanute koolitaja (andragoogi) kutse 7. tase.

Viivi Jokk
Tallinna Arvutikooli koolitaja

 • MS Office kontoritarkvara koolitaja baas- ja edasijõudnute tasemele
 • Microsoft Word spetsialist.
 • Kujundus- ja küljendustarkvara kasutamine.
 • CorelDRAW.
 • Kõrgharidus. Lõpetas Tartu Ülikooli matemaatikuna. Arvutikoolitaja alates 1986.
 • Msc, tehnikamagister TTÜ.
 • Töötanud TTÜ-s matemaatika ja ITK õppejõuna.
 • Alates 1986-aastast TTÜ-s IT täiendusõppekeskuses.
 • Õpetamis- ja arendusvaldkondadeks on tekstitöötlus, tabelarvutus, esitluslused, küljendus- ja kujundus, e-raamatud, digitaaldokumendid ja digitaalne dokumendihaldus ning
 • dokumendimallide loomine erinevatele asutustele. Pikaajaliine praktilise töö kogemus nendes valdkondades.

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus või tõend koolituse läbimise kohta. Tunnistus/tõend väljastatakse osalejale, kes on läbinud koolituse täies mahus.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tallinna Arvutikool on Eestis üks suurematest arvuti- ja juhtimiskoolitusfirmadest, kus koolitab üle 20 koolitaja-eksperdi, lisaks on projektidesse kaasatud erinevate valdkondade tunnustatud eksperdid. Äripäeva koolitusfirmade TOP-is oleme olnud aastaid edukamate koolitusfirmade hulgas. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Arvutikasutaja baaskoolitus