Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Asjaajamise korraldamine ning koolitus- ja tööohutsussüsteemi loomine

Koolituse raames anname ülevaate ajaajamiskorra koostamise ning koolitussüsteemi loomise vajalikkusest. Räägime tööohutussüsteemist, tervisekontrollist, riskianalüüsist ja sisekontrollist ning nende teemadega seotud dokumentatsioonist.

Sihtgrupp:
Koolitusele ootame kõiki valdkonna spetsialiste, kes tegelevad töökeskkonnas asjaajamise ning tööohutuse korraldamisega ja kes tunnevad vajadust protseduurireeglitest, mis tagaksid süsteemide toimimise.

Koolituse sisu:

  • dokumentide loetelu tutvustamine ja koostamine;
  • asjaajamiskorra olemus ja dokumentide süstematiseerimine;
  • koolitussüsteemi loomise vajadus;
  • koolitusplaani, arenguvestluste ja koolituste registreerimise vajalikkus;
  • tööohutuse süsteemi raames juhendamised ja juhendamiste registreerimine;
  • tervisekontrolli, kutsehaigestumiste, tööõnnetuste dokumendid;
  • riskianalüüsi ja tegevuskava vajalikkus;
  • dokumentide hindamine ja sisekontrolli vormistamine.

Koolituse tulemusena oskad vormistada ja registreerida personalialaseid ning tööohutuse ja sisekontrolliga seotud dokumente. Oskad koostada ettevõtte asjaajamissüsteemi ning tead protseduurireegleid, mis tagavad süsteemi toimimise.

Koolitus on osa pikemast kursusest: Asjaajamise baaskursus koos personaliarvestuse põhitõdedega

Koolitaja:
Veronika Kruustik (tööohutus) on töötanud erinevates ettevõtetes töökeskkonnaspetsialistina, kvaliteedijuhi- siseaudiitorina 17 aastat. Viimased 3,5 aastat on olnud Tartu Töövaidluskomisjoni kaasistuja. Koolitajana tegutsenud 12 aastat. Omab kutset täiskasvanute koolitaja, tase 6.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus- ja nõustamiskeskus on kaasaegne ja mitmekülgseid võimalusi pakkuv enesetäiendamise keskus.
Paindlikud õppekavad, tunnustatud koolitajad, kaasaegne tehnoloogia, hubased ruumid, professionaalsed koolitusjuhid ja kliendikesksus on loonud õpikeskkonna, mis pakub parimaid võimalusi isiksuse arenguks ja elukestvaks õppeks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Asjaajamise korraldamine ning koolitus- ja tööohutsussüsteemi loomine

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.