Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Autoriõigusest digiajastul

Koolitusel annab ülevaate digiajastu autoriõiguse peamistest küsimustest ja aktuaalsematest probleemidest Advokaadibüroo TRINITI jurist Peeter Mõtsküla, kes tegutseb igapäevaselt intellektuaalomandi- ja infotehnoloogiaõiguse töögrupis.
Koolitusel räägime nii autoriõiguse alustest ja seostest digitaalteoste ning infoühiskonna olemusega kui ka teiste teoste kasutamise põhimõtetest ja oma õiguste kaitsmise võimalustest

Eesmärk:
Omandada baasteadmisi autoriõigusest ja selle rakendatavusest infoühiskonnas, teoste õiguspärase kasutamise tingimustest ning oma õiguste kaitsmise võimalustest.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud kõik, kes puutuvad oma töös kokku autoriõiguse küsimustega, teoste õiguspärase kasutamise ning oma õiguste kaitsmisega.

Programm:

 • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00-11.30 Mõisted ja põhimõtted autoriõiguses
  • Autoriõigus intellektuaalomandi süsteemis ja selle õiguslikud alused
  • Intellektuaalomandi süstemaatiline liigitus, põhiliikide peamised erinevused
  • Intellektuaalomandit reguleerivad rahvusvahelised, Euroopa ja Eesti normid
  • Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste esemed, omanikud ja sisu
  • Infoühiskond ja digitaalteosed
  • Tehnoloogia areng ja sotsiaalne keskkond
  • Uued probleemid vs vana regulatsioon
 • 11.30-11.45 Kohvipaus
 • 11.45-13.15 Millal ja kuidas tohib teiste teoseid kasutada?
  • Mis on lubatud seadusega, mis autori loal?
  • Üldreegel: kõik, mis pole lubatud, on keelatud
  • Seadusega lubatud kasutusjuhud (autoriõiguse erandid ja piirangud)
  • Autorileping: sisu, vorm, praktika
  • Vabad litsentsid (Creative Commons’i näitel)
  • “Free as in speech”
  • Creative Commons’i litsentsid ja nende ühilduvus
  • Kuidas oma teoseid litsentsida ja kust vaba sisu leida?
 • 13.15-14.00 Lõuna
 • 14.00-15.30 Kuidas oma õigusi kaitsta?
  • Lepingud töötajate ja teenusepakkujatega
  • Mida reguleerib seadus ning millal on kindlasti lepingut vaja?
  • Kolmandate isikute õigused
  • Kui palju õigusi tellijale üle anda?
  • Autorsuse tõendamise ja plagiaadi tuvastamise võimalused
  • Kuigi autorsust eeldatakse ja ükski tõend ei ole absoluutne, võib iga tõend abiks olla
  • Plagiaadi määratlus ja plagiaadi tuvastamise vahendid
  • Tellijat kaitsvad autorilepingu tingimused

Meetodid: loeng, arutelu, juhtumite analüüs

Õpiväljundid
Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab eristada autoriõigust ja tööstusomandit;
 • mõistab digitaalteoste eripärasid;
 • teab autoriõiguse peamisi erandeid ja piiranguid;
 • mõistab Creative Commons’i erinevate litsentside tingimusi;
 • teab peamiseid piiranguid, millega arvestada autorilepingute sõlmimisel;
 • omab ettekujutust autorsuse tõendamise ja plagiaadi tuvastamise võimalustest.

Koolitaja:
Peeter P. Mõtsküla kogemustepagasisse kuulub ligi veerand sajandit töötamist IT-valdkonnas. Koostöös büroo advokaatidega tegutseb ta intellektuaalomandi- ja infotehnoloogiaõiguse töögrupis. Töötades erinevate IT-ettevõtjate (sh Proact, Skype, MicroLink ja Cybernetica) juures on Peeter aidanud kaasajastada oma tööandjate kasutatavate teenuselepingute tingimusi ja süsteeme ning osalenud due diligence protsessides. Õigus- ja ärinõustajana tegutsedes on Peeter toetanud tarkvara arendamise ja infoühiskonna teenuste osutamisega tegelevaid ettevõtjaid tarkvara litsentsitingimuste valikul ja teenusetingimuste väljatöötamisel.

Lisainfo:
Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Autoriõigusest digiajastul