Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Avalike projektide tasuvusanalüüs

Koolituse eesmärgiks on luua arusaam avalike projektide tasuvuse hindamise loogikast ja levinumatest tehnikatest.

Sihtrühm:
Riigiametnikud ja kohaliku omavalitsuse ametnikud, kes osalevad eelarve koostamise ja täitmise ning strateegilise planeerimise protsessis. Mittetulundussektoris riigi (sh ELi struktuurifondidest) rahastatud projektide planeerimise, hindamise ja teostamise protsessis osalejad.

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:

 • Mõistab avalike projektide tasuvusanalüüsi loogikat ja põhimõisteteid.
 • Analüüsib tasuvusanalüüsi teostamise vajadust, võimalusi ja piiranguid majandusotsuste tegemisel.
 • Tõlgendab avaliku projekti, programmi või poliitika tasuvusanalüüsi tulemusi.
 • Kasutab erinevaid avalike projektide tasuvuse hindamise (nt Euroopa Komisjoni, OECD ja Riigikantselei juhendmaterjale) juhendmaterjale.

Teemad:

 • Tasuvuse hindamise vajadus ja funktsioon poliitika kujundamise, mõjude hindamise, riigieelarve koostamise ja strateegilise planeerimise protsessis.
 • Avalike projektide tasuvuse hindamise teoreetilised lähtekohad, võimalused ja piirangud.
 • Avalike projektide tasuvuse hindamise etapid.
 • Mõjude hindamine kui üks etapp avalike projektide tasuvuse hindamisel.
 • Mitterahaliste mõjude hindamine, nende rahasse arvutamise võimalused ja levinumad tehnikad.
 • Pikaajaliste mõjude võrdlemine, diskonteerimine, diskontomäära valik.
 • Alternatiivsed otsustuskriteeriumid tasuvusanalüüsis.

Ajakava:

 • I koolituspäeva ajakava:
  • 9.30-10.00 Registreerumine ja hommikukohv
  • 10.00-11.30 Avalike projektide tasuvuse hindamise vajadus (koolitusel osalejate vaates)
  • 11.30-11.45 Kohvipaus.
  • 11.45-13.15 Avalike projektide tasuvuse hindamise teoreetilised lähtekohad (Euroopa Komisjoni, OECD ning Justiitsministeeriumi ja Riigikantselei juhendite põhjal)
  • 13.15-14.00 Lõuna restoranis Kompass.
  • 14.00-15.30 Alternatiivsed otsustuskriteeriumid tasuvusanalüüsis: tasuvusaeg, puhasnüüdisväärtus, tulude-kulude suhe, sisemine tasuvusmäär
 • II koolituspäeva ajakava:
  • 9.30-10.00 Registreerumine ja hommikukohv
  • 10.00-11.30 Mõjude hindamine tasuvusanalüüsis
  • 11.30-11.45 Kohvipaus.
  • 11.45-13.15 Varihind ja selle hindamine
  • 13.15-14.00 Lõuna restoranis Kompass.
  • 14.00-15.30 Grupidiskussioon koolituse osalejate jaoks aktuaalsete kaasuste teemal

Meetodid:
Loeng-seminar, arutelud, grupitööd, kaasuste analüüs.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus:
Tavaõppeklass vajaliku tehnikaga ning wifi internetiühendusega.

Osalejate arv:
Kuni 25 osalejat.

Koolitaja:
Indrek Saar on avaliku sektori rahanduse valdkonna uurimise ja õpetamisega tegelenud ligikaudu 15 aastat. Praegu töötab ta õppejõuna Sisekaitseakadeemia finantskolledžis ja viib õppetööd läbi ka Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis. Lisaks õpetamisele taseme- ja täiendusõppes tegeleb ta igapäevaselt nii akadeemiliste teadustööde kui ka praktilise suunitlusega rakendusuuringute läbiviimisega. Tema uurimisfookuseks on erinevate avalike sekkumiste (poliitikate, programmide, projektide, meetmete) mõjude ja tasuvuse analüüs. Indrek Saar on kaitsnud majandusteaduste magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis ja majandusteaduste doktorikraadi Tartu Ülikoolis.

Õppematerjalide loend:

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Practus OÜ on pühendunud koolitustel osalejate eesmärkide saavutamisele läbi praktilise õppetöö. Meie õpiväljundipõhised koolitused on suunatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikele ning töötajatele, toetades seeläbi Eesti avaliku halduse arengut. Viime läbi kõigile avatud koolitusi, asutusesiseseid tellimuskoolitusi kui ka konsultatsioone. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Avalike projektide tasuvusanalüüs

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.