Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Avaliku sektori tegevuspõhise kulumudeli juurutamine ja avalike teenuste kaardistamine

Koolituse eesmärk on anda süsteemne ülevaane tegevuspõhise kuluarvestuse (activity-based costing, ABC) ja eelarvestamise (activity-based budgeting, ABB) teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest

Sihtgrupp:
Avaliku sektori juhid, spetsialistid, raamatupidajad, finantsjuhid.

Teemad:

 • Tegevuspõhine juhtimine, kuluarvestus ja eelarvestamine
  • Tegevuspõhine juhtimine (activity based management);
  • Tegevuspõhine kuluarvestus (activity based costing)
  • Tegevuspõhine eelarvestamine (activity based budgeting)
 • Millist väärtust loob avaliku sektori tegevuspõhine juhtimine ja kuluarvestus ühiskonnale?
  • Tegevuspõhise kuluarvestuse eelised ja puudused
 • Raamatupidamise baasteadmiste värskendus
  • Raamatupidamise printsiibid, põhilised finantsmõisted ja –aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega
  • Tekkepõhine ja kassapõhine arvestus
 • Ettevalmistused tegevuspõhise kuluarvestuse süsteemi kulumudeli loomiseks
  • Mida teen juhina selleks, et luua eeldused tegevuspõhise kuluarvestuse ja eelarvestamise juurutamiseks?
  • Riigi strateegiline juhtimine, finantsjuhtimine, eelarvestamine, raamatupidamine Valitsemisala, tulemusvaldkonna, programmi, meetme, põhikirja ja põhimääruse seosed avalike teenuste ja tegevustega
  • Mis on avalik teenus ja tegevus?
  • Avalike teenuste kaardistamine
  • Kriitiliste edufaktorite määratlemine Väärtusahela analüüs
  • Protsesside ja tegevuste kaardistamine
  • Praktiline näide: Avalike teenuste ja tegevuste mõõtmine
 • Kulude arvestuse baasteadmiste värskendus
  • Kulude arvestuse olemus, eesmärgid ja roll nüüdisaegse organisatsiooni juhtimises
  • Avalik teenus (toode) kui kuluobjekt
  • Avaliku teenuse (toote) kuluarvestuse protsess
  • Avaliku teenuse (toote) kogukulude kujunemine
  • Kulukohtade ja kululiikide arvestus
  • Traditsiooniline ja tegevuspõhine kuluarvestus (activity based costing, ABC)
  • Ülesanne. Kulude arvestus traditsioonilisel ja tegevuspõhisel meetodil
 • Tegevuspõhise kuluarvestuse ja kulumudeli juurutamine
 • Avaliku sektori kulumudel
  • Nõuded asutuse, ministeeriumi ja valitsemisala kuluarvestusele ja kulumudelile
  • Hierarhiline seos asutuste kuluarvestuse ja valitsemisala tegevuspõhise eelarve vahel
 • ABM, ABB ja ABC projekti väljatöötamine ja juhtimine
  • 8 sammu tegevuspõhise kuluarvestuse ja eelarvestamise juurutamisel
  • Kuluobjektide valik
 • Avalike teenuste kaardistamine ja otstarbekate mõõdikute valik
  • Kuidas kaardistada avalikke teenuseid?
  • Praktiline tegevus: Mõõdikute lisamine avalikele teenustele
  • Tegevuste defineerimine ja kulukogumite moodustamine
  • Tegevuste hierarhia koostamine
  • Tegevuse kulukogumitele põhjendatud kulukäituri(te) valik ja mõõtmine
  • Tegevuste kulude jaotamine keerukamate kuluvoogude korral
   • otsemeetod
   • astmeline meetod
   • vastastikuse mõju meetod
  • Ressursside kulude arvestamine
  • Ressursikulude paigutamine ja/või jaotamine tegevuste kulukogumitesse
  • Tegevuste (kulukogumite) kululukäituri(te) määra arvestamine
  • Tegevuse (kulukogumi) kulude jaotamine kuluobjektidele
 • Tegevuspõhine aruandluse analüüs
  • Otsuste puu tegevuste analüüsiks
  • Miks ABC ja ABM juurutamine ebaõnnestub?
  • Millele keskenduda, et edukalt juurutada tegevuspõhine kuluarvestus avalikus sektoris?

Ajakava:

 • Esimene päev:
  • 10.00-12.15 koolitusprojekt
  • 12.15-12.45 vaheaeg
  • 12.45-14.15 koolitusprojekt
  • 14.15-14.30 vaheaeg
  • 14.30-16.45 koolitusprojekt
 • Teine päev:
  • 9.00-10.30 koolitusprojekt
  • 10.30-10.45 vaheaeg
  • 10.45-12.15 koolitusprojekt
  • 12.15-12.45 vaheaeg
  • 12.45-14.15 koolitusprojekt
  • 14.15-14.30 vaheaeg
  • 14.30-16.00 koolitusprojekt

Koolituse meetod: õppimine läbi tegevuse: teooria, praktilised ülesanded, grupitööd, case study’d

Õpiväljundid:
Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • saanud süsteemse ülevaate tegevuspõhise kuluarvestuse (activity-based costing, ABC) ja eelarvestamise (activity-based budgeting, ABB) teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest
 • teadvustanud ja praktiseerinud põhilisi tegevusi tegevuspõhise kuluarvestuse ja eelarvestamise juurutamisel organisatsioonis ning avalike teenuste kaardistamisel
 • leidnud võimalusi tegevuspõhise kuluarvestuse juurutamiseks ja arendamiseks oma organisatsioonis
 • koostanud “heade mõtete memo” saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks oma töös.

Koolitaja:Sander Karu
Sander Karu
Tegelen finantskoolitustega alates aastast 1993. Alustasin Invicta AS juhtimis- ja finantstreenerina. Alates 1999 aastast olin International University Audentes lektor ja 2002-2007 ka finantsjuhtimise õppetooli hoidja. 2002 aastast alates viin läbi omanimelisi finantsalaseid koolitusi ja ka kliendi vajadustest lähtuvalt koostatud sisekoolitusi ja konsultatsioone.
1998 aastal lõpetasin Tartu Ülikoolis ka ärijuhtimise magistri ja olen osalenud ka hiljem erinevates koolitusprogrammides.
Olen töötanud ning osalen ka praegu mitmete äriühingute juhtimises, mistõttu oman põhjalikku praktilist kogemust juhtimissituatsioonide lahendamisel ja finantsjuhtimisel nign mis võimaldab mul ühendada koolitustel praktilised kogemused ja kaasaegse teooria.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Rafiko OÜ - Sander Karu koolitus-ja koostööprogrammid - rohkem kui 20 a töökogemus ja täiskasvanute koolituskogemus koolitatavas valdkonnas: finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused (sh eelarvestamine, kulude juhtimine ja arvestus, omahinna arvestus, finantsanalüüs, raamatupidamine, finantsarvestus, juhtimisarvestus, controlling). Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Avaliku sektori tegevuspõhise kulumudeli juurutamine ja avalike teenuste kaardistamine