Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Avaliku teenistuse seaduse muudatused 2022

Koolitusel anname praktilisi selgitusi ja jagame näiteid, mida peab seoses 2022. aastal jõustunud muudatustega avaliku teenistuse seaduses teadma. Seadusemuudatusi on viimase aasta jooksul jõustunud korduvalt. Olulisemad neist puudutavad ametniku teenistuskohustusi, distsiplinaarmenetlust, teenistusest vabastamist ja selle vormistamist.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade 2022. aastal jõustunud ATSi muudatustest, jagada praktilisi nõuandeid, kuidas vältida avaliku teenistuse seadusega kõige enam esile kerkinud probleeme.

Sihtrühm:
Ametnikud, avaliku sektori juhid ja spetsialistid, kes sõlmivald lepinguid ATS alusel, personalijuhid ning personaliarvestuse pidajad, juristid, raamatupidajad, palgaarvestajad jt

Teemad:

  • avaliku teenistuse seaduse muudatused, mis jõustusid 14.06.2022
  • avaliku teenistuse seaduse muudatused, mis jõustusid 01.08.2022
  • ametniku teenistuskohustused
  • distsiplinaarmenetlus
  • teenistusest vabastamine ja selle vormistamine
  • teenistusest vabastamise piirangud (muudatused alates 01.04.2022)
  • ametniku nõudeõigused teenistusest ebaseaduslikul vabastamisel

Õpiväljunditena koolituse läbinu on kursis erinevate 2022. aasta jooksul jõustunud avaliku teenistuse seaduse muudatustega

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitaja:
Jaanika Reilik-Bakhoff, advokaadibüroo Pallo & Partnerid advokaat
Jaanika Reilik-Bakhoff on tegelenud tööõigus küsimustega juba ca 10 aastat, esindades nii töötajaid kui tööandjaid, olles kursis nii mõlema osapoole vajadustega. Jaanika Reilik-Bakhoff on ise olnud samuti nii töötaja kui tööandja rollis, mistõttu on mõlema poole vaatenurk talle hästi teada. Praegusel hetkel tegeleb Jaanika lisaks vaidluste lahendamistele ka palju korrektse dokumentatsiooni koostamisega ning vaidluste ennetamisega. Jaanika Reilik-Bakhoff on seisukohal, et enamik töövaidlusi on seotud halva kommunikatsiooniga või valesti koostatud dokumentatsiooniga. Tööõiguses on võimalik paljusid stsenaariume ette näha ning riske vajalikul määral minimaliseerida. Kui tööõiguses järgida õigeid protseduure ning vajalikud dokumendid õigesti vormistada, on võimalik üsna vaidluste vabalt tööelu nautida.
2020-2021. a tööõiguse põletavamad küsimused puudutasid tööohutust seoses covid-iga ning tööohutuse tagamiseks kehtestatud meetmetega, millega Jaanika Reilik-Bakhoff tegeles intensiivselt kohe covid-kriisi algusest ehk alates 2020. a märtsist, nõustades ennekõike tööandjaid meetmete rakendamisel. Vaktsineerimiskohustuste rakendamisel mitmetes asutustes, asus Jaanika Reilik-Bakhoff esindama mitmeid töötajaid ja teenistujaid, kes vabastati töölt mittevaktsineerimise tõttu. Esimesed kohtulahendid neil teemadel on juba ka olemas, kuid enamik vaidlusi kestab veel. Samas on olnud nii kohtuväliseid kui kohtuvaidlusi ka muude meetmete rakendamisel ning sealjuures töötajate võrdse kohtlemise tagamisel.
Koolitajana proovib Jaanika Reilik-Bakhoff leida alati vastuseid osalejate küsimustele, vajadusel neid ka pärast koolitust täpsustades ja eraldiseisvalt vastates!

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Avaliku teenistuse seaduse muudatused 2022