Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

B1-tasemeeksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

Eesti keele B1 keeletaseme saavutamine

Sihtgrupp:
Õppijad, kelle keeleoskuse tase vastab A2-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õpingute alustamiseks vajalik keeletase selgitatakse välja testi teel.

Kursuse sisu:

 • Suhtluskeel:
  • Pere ja isikuandmed
  • Kodu, elukeskkond
  • Igapäevaelu
  • Vaba aeg
  • Reisimine, transport
  • Inimsuhted
  • Tervis ja tervishoid
  • Haridus, erialad, töö ja töösuhted
  • Toitumine
  • Igapäevaelu
  • Teenindus
  • Lähtuvalt õppegrupi kvalifikatsioonist ja soovist on võimalik valida valdkond (kaubandus/hotell/turismindus jne) ning grupi ootustest lähtuvalt tutvustada põhjalikumalt antud valdkonna ametikohal toimetulekuks vajalikku sõnavara.
 • Grammatilised teemad:
  • Nimisõna käänded ainsuses ja mitmuses
  • Sihitise käänded
  • Tegusõna oleviku, liht- ja täismineviku vormid
  • Ma- ja da-tegevusnimi
  • Rektsioon
  • Käskiv ja tingiv kõneviis
  • Põhi- ja järgarvsõna käändelised vormid
  • Omadussõna võrdlusastmed
 • Praktilise tegevuse lühikirjeldus:
  • Rühma- ning paaristööd, rollimängud, diskussioon, vaidlused, tüüpsituatsioonide läbimängimine, probleemülesannete lahendamine
  • Olme-, ametlike-, ajakirjanduslike-, adapteeritud ja adapteerimata tekstide lugemine; selektiivse ja põhjaliku lugemistehnika harjutamine; tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine; tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, refereerimine, kokkuvõtete tegemine
 • Kirjalikud ülesanded:
  • õigekirja harjutused, ankeedi täitmine, CV koostamine, märkmete tegemine, teate-, postkaartide-, kirjade kirjutamine; avalduste, kuulutuste, kutsete, kutsetele vastuste, kaebuste, tellimuste kirjutamine; narratiivse ja arutleva kirjandi, ettekande, kõne kirjutamine, memo koostamine.

Põhjalikuma sisututvustuse koos täpsustustega leiad koolituse õppekavast!

Kursuse tulemusena omandab osaleja järgmised teadmised:

 • Kuuldu mõistmine
  • Mõistab igapäevasituatsiooni peamõtet ja olulisemaid üksikasju.
  • Suudab jälgida lühikest juttu tuttaval teemal.
  • Mõistab olulisemat ka pikemast kirjakeelsest jutust, kui räägitakse aeglasemalt. Paremaks mõistmiseks vajab kordamist või üleküsimist.
 • Loetu mõistmine
  • Suudab lugeda lühemaid tekste.
  • Saab aru faktipõhistest tekstidest, kui teema kuulub tema huvivaldkonda.
  • Mõistab ka pikemate tekstide peamõtet, kui teema on talle oluline või tuttav.
 • Rääkimisoskus
  • Tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus praktilistes olukordades.
  • Oskab ilma ettevalmistuseta alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat vestlust, kui teema on talle tuttav.
  • Oskab arusaadavalt hääldada, aga emakeele aktsent võib olla tuntav ning esineb hääldusvigu.
 • Kirjutamisoskus
  • Oskab kirjutada tuttaval teemal lihtsamaid tekste.
  • Oskab kirjutada väga lühikesi tüüpvormis ettekandeid, kus esitab fakte või põhjendab toiminguid.

Koolitaja:
Astra Avarand on lõpetuanud Eduard Vilde nimelise Tallinna Instituuti (vene keele ja kirjanduse õpetaja).
01.11.1993 kuni käesoleva ajani TTÜ Eesti Mereakadeemia eesti- ja vene keele õppejõud.
1992-1993 Tallinna Kaubanduse ja Kulinaariakooli eesti keele õpetaja.
1991-1992 Tallinna 11. Keskkooli eesti keele õpetaja.
Alates 1992. a. õpetanud eesti keelt võõrkeelena täiskasvanutele OÜ Verallas

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

B1-tasemeeksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.