Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

BIM ehitusjuhtidele

Koolituse eesmärk on ehitusjuhtidele tutvustada BIM ehitusprojektide töövooge ja anda oskused enamlevinud tarkvarades ehitusjuhtimise ülesannete täitmiseks. Koolitus on korralduslikult jagatud selliselt, et 1/3 on seminari vormis ja 2/3 on praktilised ülesanded (sh iseseisvad ülesanded).

Sihtgrupp
Ehitusvaldkonna projekti-, objekti- ja tööjuhid, insenerid, ehitustegevuse ettevalmistusega tegelevad inimesed

Koolituse programm:

 1. päev Ergo Pikas
  • 08:45 kogunemine
  • 09:00 Sissejuhatus BIM-i ehituse kontekstis ja ehitusvaldkonna trendid, 10:30 paus 15 minutit
  • 10:45 Avatud failiformaadid IFC ja BCF tutvustus tarkvarade baasil, 12:15 lõuna 60 minutit
  • 13:15 Trimble Connect ja BIMcollab pilvepõhiseks mudeliteabe haldamiseks, 14:45 paus 15 minutit
  • 15:00 BIMcollab Zoom ja Solibri ehitatavuse analüüsiks ja kommunikatsiooniks
  • 16:30-17:00 kokkuvõte: plussid ja deltad
 2. päev Ergo Pikas,
  • 08:45 kogunemine
  • 09:00 Sissejuhatus BIM ettevalmistamise ja ehitamise protsessides,10:30 paus 15 minutit
  • 10:45 Trimble Connect mudeliteabe organiseerimiseks, mahtude arvutamiseks ja tööde jälgimiseks, 12:15 lõuna 60 minutit
  • 13:15 BIMcollab Zoom ehitusmahtude arvutamiseks, 14:45 paus 15 minutit
  • 15:00 Ehitusjuhtimise tarkvarade ülevaade ja tutvustus: Bexel Manager, iTWO, Synchro, Vico Office, BIMvision
  • 16:30-17:00 Kokkuvõte: plussid ja deltad
 3. päev Silver Ader
  • 08:45 kogunemine
  • 09:00 Komplekstestimiste praktika ja teostusmudel, 10:30 paus 15 minutit
  • 10:45 SimpleBIM teostusmudelile andmete/dokumentide lisamiseks, 12:15 lõuna 60 minutit
  • 13:15 SimpleBIM teostusmudelile andmete/dokumentide lisamiseks, 14:45 paus 15 minutit
  • 15:00 Solibri teostusmudelite kontrolliks
  • 16:30-17:00 Kokkuvõte: plussid ja deltad

Teemad:

 • BIM ehitusprojekt – BIM terminoloogia, kontseptsioonid ja põhimõtted; BIM ehitusteabe haldamine; Plannerly; Trendid
 • BIM projekteerimises – Samaaegne kavandamine ja ehitamise protsess; ehitatavus, maksumuse hindamine; ehitatavuse analüüs, kommunikatsiooni haldus, dokumendihaldus, kvaliteedikontroll; BIMcollab, Navisworks, Trimble Connect; IPD, parameetriline disain
 • BIM ettevalmistamisel ja ehitamisel – Ehitusjuhtimise funktsioonid, juhtimisvaldkonnad, juhtimistehnikad; BIM ehitusmahtude hindamiseks, eelarvestamiseks, tööde plaanimiseks, tööde haldamiseks, tööde kvaliteedi kontrollimiseks ja tööde lõpetamiseks; Bexel Manager, iTWO, Synchro, Vico Office; Ehitusprotsesside progressi ja tolerantside haldamine
 • BIM komplekstestimisel ja üleandmisel – BIM korrashoius; Süsteemide testimine järgimine; täitedokumentatsiooni koostamine ja kontroll; simpleBIM, Solibri; simpleBIM, Solibri

Koolituse läbinu:

 • Teab ja mõistab BIM mudeli, modelleerimise ja haldamise kontseptsioone, põhimõtteid ja meetodeid ehitusjuhtimise kontekstis
 • Tunneb ja oskab rakendada endas töös BIM tehnoloogiaid ehituse praktiliste ülesannete täitmiseks
 • Teab ja mõistab BIM-põhiseid ehituse töövooge

Koolitajad:
Ergo Pikas
PhD, tehnikateaduste doktor (Aalto Ülikool, Ehitusteaduskond, ehitus-ja keskkonnatehnika eriala, tehnikateaduste doktor (PhD); Tallinna Tehnikaülikool, Ehituse- ja arhitektuuri Instituut, ehitustehnika eriala, tehnikateduste doktor (PhD)), Taani Tehnikaülikooli juhtimistehnika teaduskonna teadur.

Silver Ader (teadusmagister) on kogenenud digitaalehituse praktik. Ta on töötanud viimastel aastatel BIM projekti- ja innovatsioonijuhina Riigi Kinnisvaras. Silveri eestvedamisel on koostatud Eestis kasutusel olevad BIM nõuded. Omab praktilisi kogemusi lähteülesannete koostamises, BIM rakenduskava kooskõlastamises, projekteerimiseaegses nõustamises, mudelite kvaliteedikontrollimises ja -haldamises, mudelipõhises eelarvestamises ning projekteerimises. Silver on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli tööstus- ja tsiviilehituse eriala ning omab 7. taseme diplomeeritud ehitusinseneri kutsetunnistust ehitusjuhtimise ja projekteerimise juhtimise valdkondades.

Info osalejale:

 • Koolitusel kasutatakse erinevaid õppemeetodeid: seminarid, praktikumid ja grupitööd. Kursus on jaotatud 1/3 seminari ja 2/3 seminari vormiks.
 • Kursusel osalemiseks on vajalik sülearvuti, et saaks kaasa teha praktilisi ülesandeid. Koolitaja annab igale osalejale ligipääsu BIM programmi alla laadimiseks arvutisse. Selle jaoks on oluline, et osaleja arvutisse oleks lubatud ligipääs programmi alla laadimiseks. Kui sellega on probleeme tuleks eelnevalt anda meile teada.
 • Kursusel osalejatele jagatakse toetavat veebipõhist õppematerjali. Viimane annab võimaluse üle vaadata õpitut ja ennast täiendada teemadel, mida ei käsitleta koolitusel.
 • Koolituse järgselt väljastame elektroonse tunnistuse. Seda juhul kui kursuse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Hindamismeetoditena kasutatakse praktilise töö ja harjutuste sooritamist. Kui õpiväljundeid ei suudeta täies mahus saavutada, väljastame tõendi. Lisaks annab antud koolitus kuni 25 TP-d (Eesti Ehitusinseneride Liidu täienduspunktid).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

BIM ehitusjuhtidele

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.