Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

BIM-i efektiivne rakendamine ehituses

Kuidas kasutada BIM-i oma igapäevaste tööprotsesside hõlbustamiseks?
Koolituse eesmärk on anda ülevaade BIM-i ehk ehituse infomudeli rakendusvõimalustest ja suurendada osaleja valmisolekut valida ja kasutada BIM-i tööriistu.

Kas ehituse infomudeli ehk BIM-mudeli kasutamine piirdub sinu jaoks vaid mudeli vaatamisega või oskad näha ka mudelis peituvat struktureeritud infot? Ehituse infomudelist moodustab visuaalne pool vaid 20% ning 80% mudelist on info. Kuidas see 80% aga kasutusele võtta?

Koolitusel saad teada, kuidas kasutada mudelis kirjas olevat infot praktikas kiirelt ja täpselt, milliseid tarkvarasid eelistada ja kuidas orienteeruda erinevates failiformaatides. Koolitaja Taavi Liiv annab ülevaate reaalsetest tööriistadest ja tarkvaradest, mille abil on praktikas häid tulemusi saavutatud ning keskendub eelkõige BIM-i infosisule.

Sihtgrupp.
Koolitusel on oodatud osalema:

 • projekteerimise projektijuhid;
 • ehituse projekti- ja objektijuhid;
 • ehituse omanikujärelevalve tegijad
 • ehitusettevõtete eelarvestajad;
 • allhanke ettevõtete juhid.

Eelmainitud sihtgruppidel on BIM-i abil võimalik saavutada kõige suuremat kasu ehk ajavõitu.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vähemalt üks järgnevatest väidetest käib sinu kohta.

 • Minuga seotud ehitusprojekti projektipangas on olemas jooniste kõrval IFC-mudelid, aga ma ei tea, kuidas neid kasutada.
 • Arvutan koos oma meeskonnaga päevast päeva mahtusid ja koostan projekti infotabeleid.
 • Minuga seotud projektis esineb palju möödarääkimisi ja info liigub aeglaselt.
 • Olen segaduses, millist mudeli kasutamise tarkvara/tarkvarasid ma vajan ja milliseid mitte.
 • Mul on lepingus BIM-i nõue, aga ma ei tea kuidas seda täita.
 • Soovin teada rohkem BIM-i kui protsessi võimaluste kohta.

Programm:

 • 09:30 – 09:45 Kogunemine ja hommikukohv
 • 09:45 – 11:30 Mis on BIM ja millistele probleemidele see lahendust pakub
  Sissejuhatavad slaidid piltide ja olukordadega elust enesest.

  • BIM on 20% visuaal ja 80% info. Kuidas võtta kasutusele see 80%.
  • Mis peitub mudelite visuaalse poole taga ehk struktureeritud informatsioon ja kuidas seda kasutada.
 • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 – 13:15 Tarkvarad ja failiformaadid
  Koolitaja näitab suurel ekraanil reaalseid tarkvarasid eesmärgiga tutvustada erinevaid võimalusi. Ploki lõpus annab koolitaja osalejatele võimaluse proovida tahvelarvutiga liitreaalsust.

  • Erinevad failiformaadid. (.ifc .rfa .pln .e57). Mis on mis?
  • Mudel – kuidas seda vaadata (arvuti, vaaturid).
  • Kuidas mudelit “käega kastuda” – mudelid nutiseadmes ja liitreaalsus.
  • Suhtlust automatiseerivad lahendused.
  • Mida peaks teadma punktipilvedest?
 • 13:15 – 14:00 Lõuna
 • 14:00 – 15:30 Probleemülesannete lahendamine praktiliste kodus ettevalmistatud näidete baasil
  Koolitaja näitab suurel ekraanil reaalseid tarkvarasid ja võimalikke lahendusi probleemküsimusele.

  • Praktilise vajaduse kaardistamine vastavalt koolitatavate senisele kogemusele ja vajadusele (lähtudes koolituse eelselt esitatud probleemülesannetest).
  • Osalejaid enim kõnetavate probleemküsimuste (2-3 tk.) arutelu ja võimaliku lahenduse välja pakkumine.
  • Vajadusel lisaks kogemuspõhiselt aktuaalsed teemad elust enesest.
 • 15:30 – 15:45 Kohvipaus
 • 15:45 – 17:00 Kus ja mida reaalselt kasutatud on – edulood, komistuskivid, müüdid
  Slaidid, pildid, kuvatõmmised, BIM mudelid.

  • Miks BIM protsess ebaõnnestub, ehk mis vigu tasub vältida.
  • Milliseid tööriistu ja tarkvarasid on mõistlik valida.
  • Müüdid: BIM on ainult suurtele; mudeli kvaliteet on puudulik; BIM on kulukas lahendus.
  • Teostusmudel – millega tegu ja miks tellijal seda vaja on.
  • Kokkuvõte.

Koolituse tulemusena osaleja

 • teab, kuidas kasutada BIM mudelis peituvat infot;
 • teab, kuidas lugeda koondmudelit ja mõistab selle kasutusotstarvet;
 • teab, kuidas teha mudelist lihtsamaid mahu ja info väljatrükke;
 • teab, millised BIM tarkvarad on olemas efektiivsuse kasvatamiseks ehituses ja mida on nende abil võimalik teha.

Koolitus toimub avatud vormis kahepoolses suhtluses auditooriumiga. Taavi Liiv toetub koolituse ülesehitusel elulistele näidetele ja kirjeldab uuenduslike tööriistade funktsioone läbi inimestele tuttavate tööriistade.  Näidismaterjaliks on mudelid ja ekraanipildid reaalsetest projektidest.Koolitaja näitabtahvelarvutis BIM mudelit ka liitreaalsuses nii, et osalejad saavad huvi korral ise BIM-i „käega katsuda“.

Osaleja võib enne koolitust saata koolitajale konkreetsed BIM alased küsimused, millele soovib lahendust leida. Probleemi kirjelduse (võimalusel koos näidismudelitega) palume saata hiljemalt 4 päeva enne koolitust Äripäeva Akadeemia koolituskoordinaatorile, kes võtab kõigi registreerunutega ise ühendust. Huvitavamatele probleemülesannetele pakutakse välja lahendus koolituse käigus.

Et koolituselt võimalikult suurt kasu saada, võiksid osalejad võtta kaasa isikliku sülearvuti ja hiire.

Koolitaja:
Taavi Liiv

Ehituse ja ettevõtte juhtimise kogemusega digitaalehituse spetsialist
Taavil on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli hoonete ehituse erialal. Tal on 6-aastane töökogemus KMG Inseneriehituse AS-is ehituse juhina. Taavi on osalenud mh projektides nagu “Tallinna trammiliin nr 4 rekonstrueerimine” ja “Lennujaama trammitee ja tunneli ehitus”. Alates 2018. aasta algusest on ta tegelenud TULITEC OÜ-s digitaalehituse arendamisega.
Taavi esimesed praktilised kogemused BIM-iga pärinevad aastast 2016, mil ta alustas omal käel enda juhitavate ehitusprotsesside läbimudeldamist.
Taavi esimesed praktilised kogemused BIM-iga pärinevad aastast 2016, mil ta alustas omal käel enda juhitavate ehitusprotsesside läbimudeldamist. Sealt edasi on BIM väljakutsed muutunud päevast päeva põnevamaks ja keerukamaks. Teostusmudelid, liitreaalsus, mudelipõhise suhtluse üles seadmine ja BIM koordineerimine on teemad, milles ta end koduselt tunneb.
Taavi on varasemalt läbi viinud IFC faili kasutamise koolitusi Simplebim tarkvaraga nt Nordecon AS ja Merko Ehitus Eesti AS meeskondadele. Lisaks on koolitaja 2019 aastal koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga koostanud videoloengute sarja “Oskustöölise BIM kursus“.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

BIM-i efektiivne rakendamine ehituses