Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Coachingu meistriklass

Põhjaliku kahepäevase koolituse eesmärgiks on anda põhjalikud teadmised ning praktilised tööriistad kootsingu läbiviimiseks. Neid teadmisi ja oskuseid on võimalik koheselt rakendada.

Kootsing (coaching) on oluline juhtimisvahend ning üks olulisemaid töötajate arendamise meetodeid, mille vajalikkust igapäevases juhtimises ei tohi alahinnata.

Kootsing aitab:

 • tuua välja töötajates nende parim potentsiaal;
 • suurendada töötajate kaasatust ja julgustada võtma vastutust;
 • töötajal toimida teadlikult kindla eesmärgi saavutamiseks;
 • töötajal leida enda jaoks parim moodus ettetulevate väljakutsete ületamiseks;
 • teha tööd tõhusamalt, kasutades teadlikumalt enda teadmisi ja oskuseid ning seeläbi parandada töötulemusi.

Sihtrühm:
Ettevõtete juhid, keskastmejuhid, personalijuhid, teised teemast huvitatud

Programm:

 • I päev (11.11.2020)
  • 11:55 – 12:00 Veebikeskkonda kogunemine
  • 12:00 – 14:00 Coachingu olemus, põhimõtted ja võimalused
   • Creating a coaching environment – Create a safe, supportive environment where positive coaching takes place
   • What is coaching – Defining coaching – what it is (and isn’t), common perceptions of coaching, and identifying when it will be the most effective approach. Distinctions between coaching, consulting, psychotherapy and other support professions
   • Coaching Principles – Understanding the core principles that underline an effective approach to coaching
  • 14:00 – 14:30 Paus
  • 14:30 – 16:30 Meistriklass jätkub
   • The Coachee’s Journey – Learn the elements the coachee goes on as they are being coached
   • Coaching Demo – Live coaching demo to show what coaching can look like
   • Coaching Model – understanding of popular coaching models in preparation for applying it to their own coaching session
 • Coachingu meistriklass: II päev (12.11.2020)
  • 11:55 – 12:00 Veebikeskkonda kogunemine
  • 12:00 – 14:00 Coachingu põhioskuste omandamine ja rakendamine
   • Raising Awareness – learn two powerful tools to shift from coaching the problem to coaching the whole person.
   • Learn and practice core skills of a highly effective coach including powerful questioning, active listening and giving and receiving feedback.
   • Coaching practice session – A chance to apply the learning from the training course with full observation and review.
  • 14:00 – 14:30 Paus
  • 14:30 – 16:30 Meistriklass jätkub
   • Applying Coaching – Identify what coaching opportunities are available in both the workplace and in personal life.
   • Action/Accountability – Determine individual action plan to take coaching further.

Koolituse läbinu:

 • mõistab põhilisi elemente tõhusaks ja jätkusuutlikuks kootsimiseks;
 • teab kuidas kootsimiseks luua positiivne keskkond ja mõistab selle olulisust;
 • oskab tuvastada kootsingu võimalused ja vajadused organisatsioonis;
 • teab kuidas rakendada ja viia läbi tulemuslikku kootsingut;
 • tunneb end enesekindlalt kootsingu meetodeid kasutades

Koolitaja:
Kootsimist õpetab ning maailma parimaid praktikaid jagab Megan Thomas (UK).
Megan on professionaalne sertifitseeritud koots (PCC) ning koolitaja, spetsialiseerudes juhtimisele, ettevõtlusele ja inimeste karjääri muutustele. Ta on Rahvusvahelise Kootsingu Liidu liige (International Coach Federation). Megan töötab erinevate väike- ja suurettevõtetega, keskendudes vaimsele tervisele ning rahulolule ning läbi kootsimise aitab inimestel areneda nii era- kui ka tööelus. Megan on hariduselt psühholoog ning omandanud psühholoogia eriala kraadi Clarki Ülikoolis, Massachusettsi osariigis.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Coachingu meistriklass