Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Coachiv juhtimine 1. päev

Eesmärk on arendada osalejate praktilisi coachiva juhtimise alaseid oskusi erinevates situatsioonides, et osata vestlusteks tõhusalt ette valmistada ning neid tulemuslikult läbi viia.

Sihtgrupp
Juhid, meeskonnaliikmed, spetsialistid ja kõik, kes puutuvad kokku coachiva juhtimisega.

Osalejad õpivad tundma coachiva juhtimise aluseid ning tehnikaid ning tõhusa coachingu mudeli läbi saavad ise praktiliselt coachingu oskusi arendada. Eraldi tähelepanu pööratakse sellele, mis on juhi roll coachiva juhtimisstiili puhul ning mille poolest erineb juhi poolt alluvaga läbi viidud coaching-vestlus klassikalisest coachingust.

Osalejad saavad teada, kuidas coachingu tööriistu kasutada juhtimises, töötajatega individuaalses suhtlemises ja eesmärkide saavutamises. Coachingu tööriistad on efektiivne võimalus, kuidas inimesi motiveerida ise vastutust võtma ja ülesandeid lahendama, mis kokkuvõttes tõstab inimeste rahulolu ja toetab nende arengut.

Osalejad õpivad tundma tõhusat ja praktilist coachingu mudelit, mis on suurepärane töövahend mis tahes situatsioonis coachingu vestluste läbiviimisel (sh arengu- ja tulemusvestluste läbiviimisel).

Koolituse teemad:

 • coachingu põhimõtted ja töömeetodid, miks see on vajalik;
 • coaching vs mentorlus;
 • aktiivne kuulamine coachingus;
 • coachingu mudel ja selle osad (iga mudeli osa õpitakse põhjalikult tundma ning omandatakse praktilised oskused mudeli iga osa efektiivseks ellurakendamiseks);
 • coachingu küsimuste moodustamine;
 • coachingu vestluse ettevalmistamise töövahendid;
 • praktilised harjutused, coachingu situatsioonide läbi mängimine.

Tegemist on väga praktilise koolitusega, milles olulise osa moodustavad huvitavad praktilised harjutused, rühmatööd, rollimängud ja diskussioonid. Koolitus annab osalejatele palju võimalusi õpitud teadmiste koheseks ellurakendamiseks ning oma coachiva juhtimise alaste oskuste tõhusaks arendamiseks ja täiustamiseks.

Koolitusel osalejad saavad koolituselt kaasa tõhusad praktilised töövahendid coachingu vestluste põhjalikuks ettevalmistamiseks, mis annavad hea ülevaate, mida teha tuleb ning tagavad, et ükski oluline aspekt ei jää tähelepanuta. Osalejatel on võimalik juba enne koolitust välja tuua neid kõige rohkem huvitavad teemad, millega siis koolitaja saab arvestada koolitust ette valmistades, et vastata veelgi enam osalejate ootustele.

Koolituse läbinu:

 • on teadlik coachingu põhimõtetest ja töömeetoditest;
 • on teadlik coachingu ja mentorluse erinevusest;
 • on omandanud konkreetsed coachiva juhtimise tehnikad;
 • on ise läbi proovinud erinevaid coachingu tehnikaid;
 • teab, kuidas töötab coachingu mudel ja oskab seda erinevates situatsioonides tõhusalt ellu rakendada;
 • oskab kasutada coachingu tööriistu töötajate ja organisatsiooni arendamiseks;
 • on saanud arendada inimeste juhtimise kompetentse.

Koolitaja:
Veiko Värk
On lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja Tallinna Ülikooli psühholoogia erialal cum laude. Ta on tegutsenud juhina nii juura- kui koolitusvaldkonnas ja tegelenud koolituste läbi viimisega viimased 10 aastat, omades täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutset (professionaalse praktiku kõrgeim tase). Ta on rahvusvaheliselt tunnustatud coach ning tegutseb ka lepitajana.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Coachiv juhtimine 1. päev