Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Coachiv juhtimine 2. päev

Coachiv juhtimisstiil ehk juht kui arengutreener keskendub inimestes nende tõelise potentsiaali avastamisele, et õpetada neid võtma vastutust, leida üles enesemotivatsioon ja aidata saada parimaid tulemusi. See meetod julgustab meeskonnaliikmeid iseseisvalt ja loominguliselt mõtlema, kasvatades neis enesekindlust, parandades tulemust ning suurendades vastutust töö tulemuslikkuse üle.

Sihtgrupp
Juhid, meeskonnaliikmed, spetsialistid ja kõik, kes puutuvad kokku coachiva juhtimisega.

Eesmärk
Täiendada esimesel päeval õpitud coachingu teooriat. Õppida delegeerimisoskusi ning kuidas panna oma töötajad oma tegevuse ja otsuste eest rohkem vastutama. Harjutada praktiliselt läbi õpitud coachingu mudelit. Teha samme õpitu viimiseks ellu. Saada kogemus coachitavana. Saada teada, kuidas coachiv juhtimisstiil mõjub töötajate motivatsioonile. Arendada coachivat juhtimisstiili praktikas. Kasvatada enesekindlust hea juhina ning anda energiat edasi liikumiseks.

Vaata ka esimese päeva kava: Coachiv juhtimine 1. päev

Koolituse sisu:

 • Eelmisel koolituspäeval õpitu kordamine ja täiendamine
 • Coachiva juhtimisstiiliga kaasas käivaid juhi hoiakud ja aluspõhimõtted
 • Coachivaks juhimiseks vajalike oskuste harjutamine – aktiivne kuulamine, küsimuste küsimine jne
 • Coaching ja coachiv juhtimisstiil
 • Coaching vs mentorlus
 • Eric Berne’i suhtlemistasandid – millist kasutada
 • Delegeerimise põhimõtted
 • Kuidas panna inimene “üle piiride” mõtlema, oma tõelist potentsiaali rakendama
 • Coachingu protsessi kaardistamise abivahendid
 • Praktilised harjutused, rollimängud
 • Koolitus on praktilise suunitlusega, osalejad saavad kõiki tehnikaid ise praktikas omandada ja kinnistada ning saada kohest tagasisidet.

Koolituse läbinu:

 • on teadlik coachingu põhimõtetest ja töömeetoditest
 • on teadlik coachingu ja mentorluse erinevusest
 • on omandanud konkreetseid coachiva juhtimise tehnikaid
 • on iIse läbi proovinud erinevaid coachiva juhtimise tehnikaid.

Koolitaja:
Merike Mitt
Koolitaja on tegelenud nii juhtide kui erinevate meeskondade arendamisega 15 aastat. Koolitaja on ennast järjepidevalt arendanud paljudel isikliku arengu, psühholoogia ja ka organisatsioonide arengu koolitustel. Lisaks koolitajatööle tegeleb haridusasutuste väärtusnõustaja ja coachina. Suhtlemistreeneri ja psühhoterapeudina on ta läinud ka inimestes sügavuti, et lisaks organisatsiooni tasandi arendamisele tegeleda ja iga inimese isikliku potentsiaali avamisega.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Coachiv juhtimine 2. päev