Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Arendava ja toetava organisatsioonikultuuri loomine, coachiv suhtlemisstiil

Coachiva juhtimise koolitusel keskendutakse juhtimisele, mis aitab avada töötaja (nii alluva kui kaaskolleegi) tegeliku potentsiaali, et maksimeerida tema sooritust. See meetod julgustab meeskonnaliikmeid iseseisvalt ja loominguliselt mõtlema, kasvatades inimeses enesekindlust ja suurendades nii ka vastutust oma töö tulemuslikkuse üle. Koolitus on praktilise suunitlusega, osalejad saavad kõiki tehnikaid ise praktikas omandada ja kinnistada ning kogeda kohest tagasisidet.

Sihtrühm:
Meeskonna juhid ja meeskonnaliikmed, kes huvituvad enese ja kaaslaste arendamisest

Eesmärgid:

 • Arendada ennast kui toetavat meeskonna juhti või aktiivset meeskonnaliiget;
 • Õppida coachiva suhtlemisstiiliga kaasas käivaid toetavaid-arendavaid hoiakuid;
 • Õppida delegeerimisoskusi ning kuidas panna oma inimesed oma tegevuse ja otsuste eest rohkem vastutama;
 • Õppida konkreetseid coachivaks suhtlemisstiiliks vajalikke tehnikaid – aktiivset kuulamist, küsimuste esitamist, GROW-mudelit.

Teemad:

 • Coachingu põhimõtted ja töömeetodid, miks see on vajalik;
 • Coaching ja coachiv juhtimisstiil;
 • Erinevad suhtlemisstiilid – millal mida kasutada;
 • Coaching vs mentorlus;
 • Tulemuslikku ja toetavat juhendamist toetavad uskumused ja hoiakud;
 • Eric Berne’i suhtlemistasandid – millist kasutada;
 • Delegeerimise põhimõtted;
 • Aktiivne kuulamine coachina;
 • GROW mudel;
 • SMARTER mudel oma eesmärkide tegelikuks elluviimiseks jt eesmärgistamise mudelid;
 • Coachingu küsimuste moodustamine;
 • Kuidas panna inimene “üle piiride” mõtlema, oma tõelist potentsiaali rakendama;
 • Coachingu protsessi kaardistamise abivahendid;
 • Praktilised harjutused, rollimängud

Koolituse tulemusena osaleja:

 • on teadlik erinevatest juhtimisstiilidest
 • on teadlik coachingu põhimõtetest ja töömeetoditest
 • on teadlik coachingu ja mentorluse erinevusest
 • on omandanud konkreetseid coachiva juhtimise tehnikaid
 • on ise läbi proovinud erinevaid coachiva juhtimise tehnikaid
 • on saanud läbi kaaslase coachingu lahendusi/ideid vähemalt ühe iseenda põletava probleemi lahendamiseks

Meetodid:
Aktiivõppe meetodid, grupiarutelud ja paaristööd, praktiliste situatsioonide lahendamine, simulatsioon ja rollimängud, eneseanalüüs, erinevad loovmeetodid.

Koolituse läbinu on:

 • teadlik erinevatest suhtlemisstiilidest ning mida millal teadlikult kasutada;
 • teadlik coachingu põhimõtetest ja töömeetoditest;
 • teadlik coachingu ja mentorluse erinevusest;
 • omandanud konkreetseid coachiva suhtlemise tehnikaid;
 • ise läbi proovinud erinevaid coachiva suhtlemise tehnikaid;
 • saanud läbi kaaslase coachingu lahendusi/ideid vähemalt ühe iseenda põletava probleemi lahendamiseks.

Koolitaja:
Merike Mitt on tegelenud nii juhtide kui erinevate meeskondade arendamisega 15 aastat. Koolitaja on ennast järjepidevalt arendanud paljudel isikliku arengu, psühholoogia ja ka organisatsioonide arengu koolitustel. Lisaks koolitajatööle tegeleb haridusasutuste väärtusnõustaja ja coachina. Suhtlemistreeneri ja psühhoterapeudina on ta läinud ka inimestes sügavuti, et lisaks organisatsiooni tasandi arendamisele tegeleda ja iga inimese isikliku potentsiaali avamisega.

Lisainfo:
Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tagasiside koolitusele:
“Kavatsen edaspidi rakendada aktiivset kuulamist ja peegeldamist. Varasemalt pole sellega väga palju kokku puutunud. Iga nädal on mul ette nähtud töötajatega üks ühele vestlused ja sellele ajal on aktiivset kuulamist ja peegeldamist kõige parem harjutada. Lektor oli väga meeldiv ja haaras hästi oma vestlustesse kaasa.”
“Käesoleva teemaga ei olnud varem kokkupuudet. Kõik käsitletavad teemad olid huvitavad ning soovin antud positiivsust edasi anda oma töötajatele.”

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Arendava ja toetava organisatsioonikultuuri loomine, coachiv suhtlemisstiil

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.