Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Coachivas stiilis edasi- ja tagasiside andmine

Kas Sinu meeskonnas on liiga palju kriitikat või tagasiside puudub üldse?
Tule harjuta, kuidas anda ja vastu võtta edasi- ning tagasisidet ja tagada meeskonnas kõrge motivatsioon, hea meeleolu ja inimeste areng.

Tegemist on väga praktilise koolitusega, milles olulise osa moodustavad huvitavad praktilised harjutused, rühmatööd, rollimängud ja diskussioonid. Koolitus annab osalejatele palju võimalusi õpitud teadmiste koheseks ellurakendamiseks ning oma edasi- ja tagasiside alaste oskuste tõhusaks arendamiseks ja täiustamiseks.

Koolitusel osalejad saavad koolituselt kaasa tõhusad praktilised töövahendid vestluste põhjalikuks ettevalmistamiseks, mis annavad hea ülevaate, mida teha tuleb ning tagavad, et ükski oluline aspekt ei jää tähelepanuta. Osalejatel on võimalik juba enne koolitust välja tuua neid kõige rohkem huvitavad teemad, millega siis koolitaja saab arvestada koolitust ette valmistades, et vastata veelgi enam osalejate ootustele.

Sihtrühm: Juhid, meeskonnaliikmed, spetsialistid ja kõik, kes puutuvad kokku edasi- ja tagasiside andmise ja vastuvõtmisega, nii igapäevaselt meeskonnatöös kui ka näiteks arenguvestluste kontekstis.

Eesmärk: Arendada osalejate praktilisi suhtlemisoskusi edasi- ja tagasiside andmisel ja vastuvõtmisel, mis võimaldab saavutada soovitud tulemusi ja arendada meeskonda.
Samuti on eesmärkideks:

 • arendada võimekust anda nii positiivset kui kriitilist edasi- ja tagasisidet nii meeskonna siseselt, kui juhtide vahel (seda siis täpselt vastavalt osaleja vajadusele ning positsioonile, et kas osaleja näol on tegemist meeskonnaliikmega või ka juhirolli omava isikuga)
 • õppida analüüsima enda tugevusi ja arengukohti
 • parandada ja arendada praktilisi oskusi edasi- ja tagasiside vestluste läbiviimiseks
 • treenida turvalises keskkonnas edasi- ja tagasiside vestluste läbiviimise oskusi
 • saada positiivne kogemus enda oskuste täiendamisest ja koos tegutsemisest
 • tõsta motivatsiooni ja suurendada positiivsust!

Koolituse sisu:

 • Mis on edasi- ja tagasiside, nende peamised eesmärgid ning nendest tulenev kasu juhi, töötaja ja organisatsiooni jaoks?
 • Enne vestlust ja vestluse alguses
  • Kuidas vestluseks võimalikult tõhusalt ette valmistada?
  • Kuidas ennast vestluse läbiviimiseks sobivalt häälestada?
  • Kuidas vestlust alustada ning luua kohe alguses selle läbiviimiseks sobiv atmosfäär, mis soodustab teise poole avatust oma probleemidest rääkimisel?
 • Vestluse käigus
  • Kuidas vestlust tõhusalt juhtida?
  • Missugused suhtlemistehnikad –
   • soodustavad avatult enda probleemidest rääkimist?
   • võivad takistada enda probleemidest avatult rääkida?
  • Millest koosneb aktiivne kuulamine ja kuidas seda efektiivselt praktikas rakendada?
  • Missuguseid küsimusi on võimalik kasutada, et julgustada avatult enda probleemidest rääkima ning võimalikult palju olulist infot koguda?
  • Millele tasub vestluse läbiviimisel tähelepanu pöörata kehakeele juures?
  • Millele tasub tähelepanu pöörata positiivse edasi- ja tagasiside andmisel?
  • Millega tuleb arvestada kriitilist tagasisidet andes?
 • Kuidas edasi- ja tagasisidet efektiivselt vastu võtta ja küsida?
 • Millele tasub tähelepanu pöörata vestluse lõpetamisel?
 • Kuidas kasutada edasi- ja tagasisidet arenguvestluste kontekstis?
 • Praktilised harjutused uute teadmiste ellurakendamiseks.

Koolituse tulemusena on osaleja:

 • omandanud edasi- ja tagasisidestamise ning aktiivse kuulamise alased praktilised teadmised ja oskused
 • saanud võimaluse jagada omavahel kogemusi ning harjutada praktiliselt tagasiside andmist
 • saanud suurendada enda motivatsiooni ja enesekindlust tagasiside andmisel
 • analüüsinud enda toimetulekut vestluste läbiviijana, oskab vestlusi planeerida, eesmärgistada ja läbi viia
 • saanud arendada inimeste juhtimise kompetentse

Õppemeetod:

 • Koolitus lähtub aktiivõppemeetoditest ning tänapäevastest uuenduslikest tehnoloogilistest võimalustest ja innovaatilistest õppekeskkonna lahendustest, pakkudes osalejatele võimalusi õppida üksteiselt, arutleda ja kujundada oma arvamusi ja suhtumist.
 • Koolitus on üles ehitatud huvitaval ja kaasaval viisil, mis võimaldab analüüsida kõiki teemasid läbi enda vaatepunkti, alustades sellest, kuidas antud teema igaühte puudutab – see võimaldab teemasse hästi sisse elada ning tõstab motivatsiooni koolitusel osalemiseks. Koolitus annab palju võimalusi õpitud teadmiste koheseks ellurakendamiseks.
 • Huvi korral (juhul, kui koolitusgrupis leidub huvitatud vabatahtlikke), on võimalik mõned praktiliste oskuste kinnistamiseks läbi mängitavad rollimängud salvestada ka videosse ning neid hiljem suures grupis üheskoos vaadata ja analüüsida.
 • Mitmekülgsuse suurendamiseks kasutatakse nii slaide kui ka pabertahvlit ning see toimub interaktiivselt pidevas diskussioonis osalejatega. Koolitusel osalejatel on võimalik enda oskusi arendada ka läbi parimate praktikate jagamise ja nende ellurakendamise võimaluste üle arutlemise nende kontekstis.
 • Koolitusel osalejad saavad koolituselt kaasa tõhusad praktilised töövahendid uute teadmiste ja kogemuste ellurakendamiseks nende tööalases kontekstis.

Koolitaja:
Veiko Värk on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja Tallinna Ülikooli psühholoogia erialal cum laude. Ta on tegutsenud juhina nii juura- kui koolitusvaldkonnas ja tegelenud koolituste läbi viimisega viimased 10 aastat, omades täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutset (professionaalse praktiku kõrgeim tase). Ta on rahvusvaheliselt tunnustatud coach ning tegutseb ka lepitajana.

Tagasiside koolitaja koolitustele:

” Väga professionaalne koolitaja ja koolitus. Väga sisutihe ja huvitav. Mõnusad harjutused ja olukordade läbitöötamised. Väga hästi struktureeritud ja kompaktne. Palju kasulikku infot, mida saab igapäevaselt kasutada ka väljaspool töökeskkonda. Väga meeldis koolitaja aja planeerimine ja ajas püsimine. Teema väga hea valdamine.”
-“Spetsialistist juhiks” koolitusel osalejad juuni 2020

“Koolitaja oli tasemel – kaasahaarav ja meeldiv. Korralduslik pool oli hästi ülesse ehitatud – oli piisavalt pause mõttetegevuse turgutamiseks ning teemaplokid olid väga informatiivsed ning samas praktilised. Teooriale järgnes praktiline pool iga teemaploki osas – nii sai koheselt ka oma oskused ja puudused mängu panna ja seeläbi õppida tehtud vigadest.”

“Koolitus oli väga hästi ülesehitatud ja kokku pandud. Koolitaja oli oma ala spetsialist ja suutis panna ennast põnevusega kuulama. Tal oli suurepärane oskus anda edasi teadmisi ja tuua juurde elulisi näiteid. Jäin koolitusega väga rahule.”

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Coachivas stiilis edasi- ja tagasiside andmine

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.