Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Dementsete eakate hooldamine hoolekandeasutuses

Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja oskusi töötamiseks dementsussündroomiga eakatega. Anda juhiseid dementsete eakate hooldamise võimalustest hooldekodus, toimetulekuvõime langusega kaasneda võivatest sündroomidest ja riskidest.

Sihtrühm:
hoolekandeasutuste hooldajad, tegevusjuhendajad jm personal

Koolituse sisu:

 • Dementsus : põhjused, vormid, sümptomid
 • Dementsuse erinevad faasid
 • Töötaja eetika põhimõtted
 • Kliendikeskne lähenemine
 • Tegevusvõime hindamine
 • Dementsusega kaasnevad ohud
 • Sagedamini esinevad sündroomid (valu, depressioon, deliirium)
 • Hooldamise eripära ja võimalused nende hooldamiseks hooldekodus
 • Suhtlemine hooldusaluste lähedastega, nõustamine ja teavitamine

Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab dementsuse põhjuseid, erinevaid faase ja ohte
 • Mõistab, kuidas dementse hooldusalusega suhelda ning tema hooldamise eripärasid
 • Teab hooldustöötaja eetikat

Koolitaja:
Angelika Armolik

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Dementsete eakate hooldamine hoolekandeasutuses