Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Detailplaneeringu koostamise ja elluviimisega esilekerkivad küsimused praktikas

Detailplaneering on detailplaneeringu koostamise kohustuse korral lähiaastate ehitustegevuse aluseks. Praktikas tehakse tihti menetlusvigu, mis võivad tuua kaasa detailplaneeringu tühistamise. Samuti on probleemiks detailplaneeringute liigne detailsus, mis piirab omanike võimalusi detailplaneeringu elluviimisel muutunud majandus- ja turuolukorrale paindlikult reageerida.

Koolituse eesmärk on tutvustada detailplaneeringu koostamise menetlust ja menetlusega seotud probleeme nii tava- kui kohtupraktika näidetega. Lisaks antakse ülevaade detailplaneeringu elluviimisega seotud lepingutest ja nende täitmisest ning plaanitavatest seadusemuudatustest. Veel vaadatakse detailplaneeringu lahenduse muutmise võimalusi.

Sihtgrupp:
Juristid, projekteerijad, ehitusettevõtete juhid, spetsialistid ning kõik teised teemast huvitatud isikud.

Programm:

 • 09:30 – 10:00 Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega
 • 10:00 – 12:00 Detailplaneeringu koostamise ja elluviimisega esilekerkivad küsimused praktikas
  • Detailplaneeringu koostamise eesmärk ja kohustuslikkus, lahendatavad ülesanded;
  • Detailplaneeringu koostamise menetlus kohtupraktika valguses (koostamise etapid, tähtajad, isikute kaasamine, kooskõlastamine)
  • Detailplaneeringu kehtestamine (sh kõrvaltingimuste määramine), selle seos ehitus- ja kasutusloaga
 • 12:00 – 13:00 Lõuna
 • 13:00 – 15:00 Koolitus jätkub
  • Detailplaneeringu elluviimise tingimuste määramine, elluviimiseks sõlmitavad lepingud
  • Võimalused detailplaneeringu lahenduse muutmiseks.
  • Planeeritavad seadusemuudatused

Koolituse läbinu teab:

 • Detailplaneeringu koostamise etappidest ja selle koostamisest
 • Mida on vaja detailplaneeringuga reguleerida ja mida mitte (nt korterite ja parkimiskohtade arv, haljastus, jäätmete ladustamine jms)
 • Kuidas on võimalik teistel isikutel detailplaneeringu koostamisel kaasa rääkida ja enda kasuks tingimusi seada
 • Kes peavad detailplaneeringu kooskõlastama ja mis on kooskõlastuse sisuks
 • Millised on kohaliku omavalitsuse võimalused mõjutada detailplaneeringu elluviimist ning millistel isikutel ja millistel juhtudel on võimalik nõuda detailplaneeringu nõuete järgimist

Koolitaja:
Martina Proosa Merko Ehitus Eesti AS jurist
Martina Proosa on juristina tegutsenud üle kahekümne aasta, sellest ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas enam kui kümme aastat. Selle aja sisse mahub töö juristina advokaadibüroos ja ühes Eesti suurimas ehitusfirmas ning õiguskantsleri nõunikuna. Lisaks oli ta planeeringute osakonna juhataja siseministeeriumis, kus osales muu hulgas planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku ning õigusaktide väljatöötamises ja tegeles planeeringute järelevalvega. Igapäevase töö kõrvalt on Martina kirjutanud artikleid ning kaks ehitusseadustikku ning planeerimisseadust tutvustavat raamatut Kinnisvarakooli sarjas. Samuti on ta läbi viinud hulgaliselt ehitus- ja planeerimise valdkonna ning haldusmenetluse koolitusi.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Detailplaneeringu koostamise ja elluviimisega esilekerkivad küsimused praktikas