Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine.

Detailplaneering on järgnevate aastate ehitustegevuse aluseks. Selles määratakse näiteks kindlaks, mitu ning millise kasutusotstarbega hooneid sellele võib ehitada, milline võib olla hoone maksimaalne kõrgus, ehitisealune pind ning sügavus. Lisaks lahendatakse detailplaneeringuga teisi maakaustust puudutavaid küsimusi. Praktikas on detailplaneeringud liiga detailsed ning piiravad omanike võimalusi detailplaneeringu elluviimisel muutunud majandus- ja turuolukorrale paindlikult reageerida.

Koolitus toimub otseülekandena veebis!

Registreerimisel koolitusele saadame Teie meilile lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne selle algust. Enne koolituse algust saadame Teile koolituse elektroonilised õppematerjalid. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie koolitajatele esitada reaalajas küsimusi.

Veebiosaleja boonus!
Otseülekanne salvestatakse ja veebis osaleja saab koolituse salvestise, mis on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates koolituse toimumisest. Seminari järelvaatamine toimub Addenda OÜ e-õppe keskkonnas. Seminari salvestis on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on seminari vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.


NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 2,9 TP (täiendõppe punkti).

Sihtgrupp:
Kohalike omavalitsuste planeeringute koostamise ning loamenetlusega tegelevad ametnikud, arhitektid ja projekteerijad, planeerijad, omanikud ning kinnisvaraarendajad.

Koolituse eesmärk on tutvustada detailplaneeringu eesmärki, selle seoseid teiste planeeringute ning väljastatavate lubadega, koostamise menetlust ja menetlusega seotud probleeme. Lisaks antakse ülevaade detailplaneeringu elluviimisega seotud küsimustest.  Koolitusel käsitletakse ka kohalike omavalitsute praktikat ja tuuakse näiteid Riigikohtu praktikast.

Koolituse sisu:

 • detailplaneeringu koostamise alus, eesmärk ja lahendatavad ülesanded
 • detailplaneeringu koostamise menetlus (koostamise etapid, tähtajad, isikute kaasamine), detailplaneeringu kehtestamine (sh kõrvaltingimuste määramine)
 • detailplaneeringu elluviimine ja muutmine, sealhulgas kasutusotstarbe muutmine

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • saab detailse ülevaate detailplaneeringust ja selle koostamisest
 • omandab teadmisi sellest, mida on vaja detailplaneeringuga vaja reguleerida ja mida mitte (nt korterite ja parkimiskohtade arv, haljastus, jäätmete ladustamine jms)
 • saab ülevaate, millised on kohaliku omavalitsuse võimalused mõjutada detailplaneeringu elluviimist ning millistel isikutel ja millistel juhtudel on võimalik nõuda detailplaneeringu nõuete järgimist
 • teab, millal ja milleks on detailplaneering vajalik
 • teab, milliseid ülesandeid lahendatakse detailplaneeringuga
 • teab, kuidas seondub detailplaneering teiste planeeringutega ja selle alusel antavate lubadega
 • teab, mis on detailplaneeringuga määratava ehitusõiguse sisu
 • teab, kuidas on võimalik teistel isikutel detailplaneeringu koostamisel kaasa rääkida ja enda kasuks tingimusi seada
 • teab, millised võimalused on detailplaneeringu lahenduse muutmiseks

Koolitaja:
Martina Proosa, AS Merko Ehitus Eesti jurist
Martina Proosa on juristina tegutsenud üle kahekümne aasta, sellest ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas enam kui kümme aastat. Selle aja sisse mahub töö juristina advokaadibüroos ja ühes Eesti suurimas ehitusfirmas ning õiguskantsleri nõunikuna. Ta on olnud planeeringute osakonna juhataja siseministeeriumis, kus tegeles nii õigusloomega – osales planeerimisseaduse ja muude õigusaktide väljatöötamises -, planeeringute järelevalvega kui ka muude planeerimisosakonna ülesannetega. Igapäevase töö kõrvalt on Martina kirjutanud artikleid ning kaks ehitusseadustikku ning planeerimisseadust tutvustavat raamatut sarjas Kinnisvarakool. Lisaks on viinud läbi hulgaliselt koolitusi, muu hulgas sisekoolitusi kohalikes omavalitsustes.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine.