Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

DevOps Product Owner

DevOps keskkonnas on tootejuhi (Product Owner) roll otsustava tähtsusega. Tootejuht on üks olulisemaid liidreid ja tema vastutada on toote täielik elutsükkel hällist hauani. DASA DevOps Product Owner kursus on laienduseks traditsioonilise agiilse tootejuhi kursusele. Lisandunud on teemad, millega tootejuht puutub kokku, kui tiim võtab enda kanda nii Dev kui ka Ops valdkonnad.

Enamus turul olevatest tootejuhi koolitustest on vägagi keskendunud vaid agiilsusele ja Scrumi metoodikale ning tarkvara arendusele. DevOps keskkonnas lisandub tootejuhi vastusvaldkonda lisaks uue funktsionaalsuse arendamisele ka jooksva versiooni intsidentide haldamine ja regulaarsed halduse tööd.
Kõige üldisemalt on selle kursuse sisu, kuidas tootejuht peab töötama, et väärtust visioniseerida (envisioning), maksimeerida (maximising), tõlgendada (translating) ja tarnida (delivering).
Selle kursuse on koostanud DASA (DevOps Agile Skills Association). Vaata ka DASA DevOps kursuste skeemi kirjeldus.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade sellest, kuidas tootejuht peab töötama, et väärtust visioniseerida, maksimeerida, tõlgendada ja tarnida.

Sihtgrupp
Kursus on mõeldud nii algajatele tootejuhtidele kui ka vilunutele, kes on huvitatud oma rolli teisenemisest DevOps keskkonnas, näiteks:

 • seni sertifitseerimata tootejuhid
 • äri- ja projektijuhid
 • ärianalüütikud
 • äriinfo haldurid
 • haldusjuhid
 • peaarhitektid (enterprise architects)

Kursusel osalemiseks ei ole mingeid eeltingimusi seatud, kuid soovitame võimaluse korral läbida enne DevOps Fundamentals kursus. Abiks on ka üldised teadmised Agile, Lean, Scrum ja ITSM põhimõtetest.

Koolituse sisu:

 1. Päev
  • Kursuse sissejuhatus
  • Tootejuhi kontekst
  • Tootejuhi roll
  • Toote visualiseerimine
  • Väärtuse maksimeerimine
  • Päeva kokkuvõte
 2. Päev
  • Väärtuse maksimeerimine
  • Väärtuse tõlgendamine
  • Väärtuse tarne
  • Testeksam
 3. Eksam (aeg kokkuleppel)

Koolituse läbinud osaleja:

 • teab, mis on agiilsus ja Scrum;
 • tunneb Scrum raamistiku roled, sündmuseid, tegemata tööde loetelu, definition of done´i;
 • Saab aru tootejuhi rollist ja tema peamistest kompetentsidest;
 • Teab, mis on tootejuhi tööd ja tegevused;
 • tunneb väärtuse tarne olulisust;
 • tunneb toote visiooni tehnikaid;
 • oskab huvipooli kaasata ja mõjutada väärtuse maksimeerimiseks;
 • tunneb mitmesuguseid agiilseid hindamistehnikaid;
 • teab tootejuhi rolli tegemata tööde loetelu (product backlog) haldamisel.

Eksam ja sertifikaat
Koolituse lõpus sooritatakse rahvusvaheline sertifikaadieksam – DASA DEVOPS PRODUCT OWNER CERTIFICATE.
Eksam koosneb neljakümnest valikvastustega küsimusest. Eksami läbimiseks ja sertifikaadi saamiseks tuleb koguda vähemalt 65% maksimaalsest punktisummast (vähemalt 26 õiget vastust).
Eksam toimub üle veebi ja on äärmiselt soovitav, et kuulaja võtab oma sülearvuti kaasa.
Eksami tegelik kuupäev lepitakse iga kord kuulajatega kokku. See toimub reeglina nädala jooksul pärast kahe esimese koolituspäeva läbimist.

Koolitaja:
Avo Raup ITIL koolitaja ja konsultant
Sertifikaadid:

 • ITIL V3 Expert (CSME, 2011)
 • ITIL V2 Service Manager (EXIN, 2009)
 • ITIL Intermediate PPO (APMG, 2015)
 • ITIL Intermediate SOA (APMG, 2015)
 • ITIL V3 Intermediate OSA (APMG, 2011)
 • ITIL V3 Intermediate RCV (APMG, 2010)
 • ITIL Practitioner (APMG, 2016)
 • ITIL V3 Foundation (CSME, 2010)
 • ITIL V2 Foundation (EXIN, 2003)
 • Lean IT Foundation (APMG, 2013)

Lisainfo:

 • Kursuse maksumus sisaldab koolitusmaterjale; lõunasööke; kohvipause; eksamit.
 • Kursuse materjalid on koostanud ITpreneurs. Nii materjalid, kui ka kursus ise ja kursuse lektor on kõik ametlikult akrediteeritud.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Praktilised IT- ja juhtimiskoolitused Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

DevOps Product Owner