Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Digikampaaniate optimeerimise meistriklass

Kuidas digitaalseid müügikampaaniaid analüüsida ja optimeerida
Turundajad, kes ei tööta agentuurides, on sageli fokusseeritud ühele valdkonnale või ettevõttele. Kuna tööülesandeid on reeglina palju, siis võib olla keeruline leida aega, et viia ennast kurssi kõikide veebianalüütika ja turunduskanalite nüanssidega. Kui puuduvad võrdlusmomendid teiste ettevõtete lahenduste ja tulemustega, on samas ka keeruline leida tänasega võrreldes paremini toimivaid lahendusi ning valdav osa õppimisest tuleb läbi konkurentide jälgimise ja iseseisva katsetamise.

Kas tead täpselt, kuidas sinu tänased kampaaniad töötavad ning mida teha nende tulemuslikkuse tõstmiseks?

Digikampaaniate optimeerimise koolitusel jagab Harlis Velk kampaaniate optimeerimise raamistikke, põhimõtteid ja praktikaid – ettevõtte digitaalsete äritulemuste kasvatamise vundamenti, mida ta on koostanud, pidevalt täiendanud ja edukalt kasutanud klientide äritulemuste kasvatamiseks viimase 8 aasta jooksul.

Koolitusel tutvustatavaid põhimõtted saab kasutada nii väikese- kui suuremahuliste, nii ühekordsete kui ka pikaajaliste kampaaniate puhul. Koolitusel tutvustatakse eri sektoritele olulisi nüansse ja meetodeid, mille arvestamisel ja teadlikul kasutamisel kasvab nii ettevõtte müügikampaaniate tulemuslikkus ja maht kui ka klientide arusaam tootest ja uute klientide rahulolu.

Koolituse fookuses on kampaaniad, mille eesmärk on klientide, käibe ja tasuvuse kasvatamine. Samas saab mitmeid koolitusel tutvustatavaid põhimõtteid rakendada ka teadlikkuse ja huvi kasvatamise eesmärkidega kampaaniate tulemuslikkuse kasvatamiseks.

Soovi ja piisava etteteatamise korral saab osaleja koolituse käigus konkreetseid soovitusi enda hallatava kampaania tulemuslikkuse kasvatamiseks (täpsem info registreerumisel).

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele taustainfo kampaaniate edukast planeerimisest, valdkondade ja kanalite spetsiifikast ning müügikampaaniate optimeerimise juhendid ja soovitused. Koolituse lõpus koostavad osalejad uute teadmiste põhjal isikliku plaani enda digikampaaniate tulemuste kasvatamiseks.

Koolitusel saab teada: mida on vaja teha enne kampaaniate optimeerimist, kuidas leida infot ja ideid muudatuste tegemiseks, milliseid muudatusi eelistada ning kuidas tehtud muudatusi ajas jälgida ja tagasisidestada.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud inimesed, kes vastutavad digikampaaniate tulemuste, elluviimise või optimeerimise eest ning soovivad suurendada enda teadlikkust kampaaniate tulemuse tõstmise osas.

 • Turundusjuhid saavad parema ülevaate kampaaniate tulemuslikkusest ja sünergiatest, täiendavatest seadistustest, mis toetavad optimeerimist ning sellest, millisele infole keskenduda. Lisaks räägitakse persoonade ja kanalite sihtimisvalikute ühtlustamisest.
 • Turundusspetsialistid saavad põhjalikuma arusaama andmepõhisest optimeerimisest, juhendid enda töö tagasisidestamiseks ja pidevaks tulemuste tõstmiseks, suhtarvud tegevuste paremaks planeerimiseks ning ülevaate ettevõtteväliste tegurite mõju arvestamisest kampaaniate tulemuste analüüsil.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt)
Osalejal on kogemus Google Analytics-iga – arusaam raportite struktuurist ja mõõdikutest ning kokkupuude digikampaaniate tag-imisega.
Kasuks tuleb vähemalt 1- aastane kogemus kampaaniate loomisel ja haldamisel digikanalites ning oskus koostada Google Data Studios raporteid.

Osalejatel peaks olema ligipääs ettevõtte Analytics kontole, võimalusel ka Google Ads ja Facebook kontodele. Lisaks peaks osalejal praktilise töö jaoks olema mitme isiklikult läbiviidud või hallatud kampaania kogemus.

Programm:

 • 09:15 – 09:30 Kogunemine
 • 09:30 – 11:00 Mida peaks teadma enne optimeerimist?
  • Hea kampaania eeldused – mis info ja tegevused aitavad tõsta kampaaniate tulemuslikkust
  • Google Analytics soovituslikud seadistused – ülevaade infost mis toetab kampaaniate optimeerimist
  • Digiturunduse suhtarvud – kuidas seada kampaaniatele mõistlikud ootused
  • Eesmärgid ja KPI-d – erinevate võtmemõõdikute mõju tulemustele, mõistlike KPI-de valik
  • Nüansid ja piirangud – täiendavad infokillud, millega arvestamine aitab tõsta kampaaniate tulemuslikkust.
   Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu
 • 11:00 – 11:15 Kohvipaus
 • 11:15 – 12:45 Optimeeritavad kampaaniad
  • Juhendid – kuidas jõuda heade tulemusteni
  • Kanalites korrigeeritavad seaded – mida arvestada info kogumisel ja selle analüüsimisel
  • Korrektne tag-imine – soovitused kampaaniate info ühtlustamiseks ja täiendamiseks, et parandada info loetavust ja kasutatavust
  • Analytics raportid – kuidas saada aru, mis töötab ja mis mitte
   Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu
 • 12:45 – 13:30 Lõuna
 • 13:30 – 15:00 Optimeerimissisendi leidmine
  • Google Data Studio sissejuhatus – oluliste andmete koondamine ühte kohta soovitud kujul
  • Kampaaniate tulemuste analüüs, muudatussoovitused ja arutelu
  • Muudatuste süsteemsus – kuidas enda tööd tagasisidestada ja õpitut kommunikeerida
   Kasutatavad meetodid: töötuba, loeng
 • 15:00 – 15:15 Kohvipaus
 • 15:15 – 16:45 Iseseisev töö ja nõustamine
  • Omandatud info põhjal isiklike kampaaniate analüüs ning järgmiste tegevuste planeerimine
  • Individuaalsete tegevusplaanide tutvustus ja arutelu
   Kasutatavad meetodid: iseseisev töö, esitlus, arutelu

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Kirjeldab hästitöötavate kampaaniate tingimusi
 • Kirjeldab veebianalüütika , mis aitavad kampaaniate tulemuslikkust tõsta
 • Kasutab kampaaniates korrektseid tag-e
 • Leiab Google Analytics-ist infot kampaaniate tulemuslikkuse tõstmiseks
 • Dokumenteerib tehtud muudatusi ja kasutab seda infot enda töö planeerimisel

Koolituse läbiviimise põhimõtted:
Koolitusel kasutatakse loengu formaati olulise taustainfo ja raamistike tutvustamiseks, töötoa formaati juhendite ja abimaterjalide läbitöötamiseks ning iseseisva töö formaati soovituste leidmiseks Analytics andmete põhjal.

Registreerumisel saadetakse osalejatele küsimustik, mis tuleb täita hiljemalt 3 päeva enne koolitust!

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktilise tööga soovituste tuvastamiseks ning seejärel leitud soovitustest tehtud esitluse käigus argumenteerimise teel.

Koolitaja:
Harlis Velk
Harlis on lõpetanud Stockholmi Kõrgema Majanduskooli Riias majanduse ja ärijuhtimise erialal.
Praegusel ajal töötab ta Eesti suurimas digiagentuuris Mediabrand Digital digistrateegi, koolitaja ja konsultandina. Tema töö sisuks on ettevõtetele toimivate turunduslahenduste ja -loogikate koostamine, kampaaniate tulemuslikkuse kasvatamine ja spetsialistide nõustamine ning uute lahenduste ja võimaluste testimine.
Müügikampaaniatega on Harlis töötanud 8 aastat. Selle aja jooksul on tema käe alt läbi käinud üle 2000 Google Ads ja Google Analytics konto. Ta on läbi viinud üle 140 koolituse nii algajatele kui edasijõudnutele järgmistel teemadel: Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager ja Google Data Studio. Google Ads ja Google Analytics koolitusi on Harlis teinud Google Certified Trainer programmi raames.
Oma suurimateks tööalasteks saavutusteks peab ta 2018. aastal klientide müügikampaaniate tulemuste tõstmist 6 miljoni euro ning 2019. aastal 16 miljoni euro võrra ning mitmete Digiteol osalenud ja võitnud projektide nõustamist.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

IT Koolitus on juhtiv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning IT projektijuhtimise koolitusteenuse pakkuja Baltikumis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Digikampaaniate optimeerimise meistriklass

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.