Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

DiSC Workplace Profile käitumisstiilide avastamine: Tunne ennast ja oma kolleegi – tasakaalukamad suhted ja tõhusam koostöö

Koolituse eesmärk on omandada teadmised DiSCi mudelist kui kasulikust tööriistast meeskonnaliikmete koostöö tõhustamiseks ning enda ja teiste DiSC stiilide käitumusliku ja emotsionaalse komponendi mõistmise kaudu planeerida paremaid koostöö strateegiaid.

Sihtgrupp:
inimesed, kes töötavad teiste inimestega, teevad/juhivad meeskonna tööd või koostöövõrgustikke.

Oma DiSC käitumisstiili avastamine aitab paremini mõista enda ja teiste stiilide esindajate reaktsioone ja käitumise motivaatoreid. Samuti viib DiSC mudeli kasutamine, oma ja teiste käitumisstiilide teadvustamine, tõhusamate  käitumisstrateegiateni.  Käitumisstrateegiate teadvustamine võimaldab selgemat suhtlemist ja tulemuslikumat emotsioonide juhtimist, mis aitab tõhustada koostööd.

Kõik koolitusel osalejad läbivad eelnevalt DiSC Workplace Profile eestikeelse online-testi, saavad tagasisideraporti ja avastavad  enda käitumisstiili ning saavad teadlikumaks enda ja teiste käitumisest.
Oma ja teiste käitumisprofiilide teadvustamisel ja analüüsil keskendume suhtlemisele, emotsioonide juhtimisele, mille tulemuseks on tasakaalukad suhted ja tulemuslik koostöö.

Vaata DiSCi tutvustavat videot:

Koolituse programm:

 • 9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00–11.30 Mis on Everything DiSC Workplace käitumisprofiil?
  • DiSC-käitumisstiilid ja tutvumine mudeliga
  • Isikliku tempo ja keskkonnataju erinevused käitumise mõjutajatena
  • Käitumuslike stiilide erinevuste tagamaad DiSC mudeli alusel
  • Erinevate stiilide vajadused emotsioonide juhtimisel
 • 11.30–11.45 Kohvipaus
 • 11.45–13.15 Milline on minu DiSCi käitumisstiil?
  • Oma DiSC-stiili avastamine ja isikliku Everything DiSC Workplace profiiliga tutvumine
  • Kuidas erinevad DiSC stiilidele esindajad tajuvad teineteist ja sellest lähtuvad võimalused ja väljakutsed
  • Parem koostöö teiste DiSC stiilidega, kasutades sobivaid suhtlemisstrateegiaid ja emotsioonidejuhtimise võimalusi
 • 13.15–14.00 Lõuna
 • 14.00–15.30 Kuidas tõhustada suhtlemis- ja koostööoskusi teadvustades oma DiSCi profiili ?
  • 3 võtmestrateegiat paremaks koostööks, strateegiate harjutamine
  • Meeskonna DiSCi profiil ja selle võimalused
  • Arenguplaani koostamine
  • Kokkuvõte koolitusest

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab kasutada DiSC mudelit meeskonnas tekkinud situatsioonide analüüsiks;
 • on saanud tagasisidet enda DiSCi stiili kohta ja analüüsinud tagasisidet;
 • on tutvunud DISC stiilidega ja analüüsinud erinevate stiilide koostöö tugevusi ja riske;
 • on omandanud teadmised suhetega toimetulekus emotsioonide teadvustamise ja juhtimise kaudu;
 • on tutvunud ja harjutanud tõhusamaid koostöö strateegiaid erinevate stiilide vahel.

Koolitaja:
Merit Lage
on koolitajana tegev alates 2007. aastast. Lisaks töötab gestaltpsühhoterapeudina ning töönõustaja, coachi ja superviisorina. Omab magistrikraadi kasvatusteadustes. 2014 lõpetas ta kliinilise gestaltpsühhoterapeudi väljaõppe Taanis: International Gestalt Institute of Scandinavia. 2018. a esimesel poolel lõpetas coachi ja superviisori õpingud Rahvusvahelises Supervisiooni ja Coachingu instituudis. Alates 2019. aastast on sertifitseeritud DiSC koolitaja.
Merit juhindub töös põhimõttest, et oma potentsiaali avastamine juhina ning meeskonnana tõstab inimeste pühendumise taset ning toob kasu organisatsioonile.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

DiSC Workplace Profile käitumisstiilide avastamine: Tunne ennast ja oma kolleegi – tasakaalukamad suhted ja tõhusam koostöö