Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Dokumendihaldus ja digitaalse info arhiveerimine

Seminari eesmärk-on anda põhjalik ülevaade dokumenditööd reguleerivatest õigusaktidest ja jagada praktilisi oskusi korrektsete dokumentide loomiseks. Juttu tuleb ka digitaalarhiveerimise olemusest, võimalustest, kitsaskohtadest ja riskidest. Samuti pöörame tähelepanu uue arhiivieeskirja põhimõttelistele muudatustele.

Sihtgrupp:
Assistendid, juhiabid, arhivaarid ja kõik teised administratiivtöötajad

Programm:

 • 9.30 – 10.00 Registreerimine ja tervituskohv
 • 10.00 – 12.15 Dokumendihaldus tänapäeval – Janne Kerdo
  • Dokumenteerimise kohustus, vajadus
  • Dokumenditööd reguleerivad õigusaktid
  • Dokumendihalduse korralduse alusdokumendid
  • Dokumentide loomine
 • 12.15-12.35 Kohvipaus
 • 12.35 – 14.00 Digitaalse info säilitamine ja arhiveerimine – Anu Ehamaa
  • UUS – Arhiivieeskirja lisa 1 tulevastest muudatustest arhiivivormingute osas (Rahvusarhiivi koostatud arhiivisobilike failivormingute nimekirja projekti, failivormingute juhise põhjal)
  • Kas digitaalne arhiveerimine on keeruline ja kulukas?
  • Kuidas alustada? Mida teha? Probleemid ja lahendused.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab valdkonda reguleerivaid õigusakte
 • koostab dokumente vastavalt heale tavale
 • teab digiarhiveerimise võimalusi

Koolitajad:
Janne Kerdo on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli halduskorralduse erialal ja ta on dokumendihalduse magister. Janne aktiivne lektoritöö erinevatel asjaajamis- ja bürootöö kursustel algas 1999. aastast ning sellest ajast alates on ta olnud õppejõud erinevates õppeasutustes. Ta on osalenud sekretäritöö kutseõpetaja pädevusnõuete väljatöötamisel ning juhtinud riiklikku sekretäri ja bürootöötaja õppekava väljatöötamise töörühma, samuti osalenud erinevates valdkonnaalastes projektides – kirjastandardi väljatöötamine, valdkonna kutsestandardite “Sekretär, tase 5”, “Juhiabi, tase 6” ja “Bürootöötaja, tase 4” väljatöötamisel.

Anu Ehamaa on diplomeeritud arhivaar ja viimased aastakümned oma elust tegelenud just dokumentide maailma erinevate aspektidega, juurutades dokumendihaldussüsteeme, registreerides dokumente, neid arhiveerides ja kasutajaid koolitades. Tema sõnul jääb info ja seda kandvad dokumendid inimest saatma igaveseks. Seega on äärmiselt oluline osata seda luua, süstematiseerida ja säilitada.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Rahvakool pakub teadmisi praktiliste koolituste näol nii äri- kui ka eraklientidele! Oleme valinud oma partneriteks tuntud koolitajad ja konsultandid, kes on oma ala parimad asjatundjad ja spetsialistid. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Dokumendihaldus ja digitaalse info arhiveerimine