Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Dokumendihaldus arvutil ja ettevõtte arhiivihaldus

Kolmel koolituspäeval tutvustame kaasaegse dokumendihalduse ja arhiivinduse esmaseid põhimõtteid, seda nii paber- kui digidokumentide menetlemisel

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud kõik sekretärid, juhiabid, assistendid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kes puutuvad kokku dokumentide koostamise, haldamise ja arhiveerimisega

Teemad:

 • Dokumendihaldus arvutil (16 akadeemilist tundi)
  • Organisatsioonis kasutusel olevad dokumendiliigid. Nende vormistamine ja kohustuslikud rekvisiidid.
  • Dokumendi paber- ja elektrooniline vorm.
  • Dokumendiloetelu. Sarjade moodustamine.
  • Dokumentide säilitusaegade määramine: seadusandluse nõuete ja organisatsiooni vajaduste arvestamine.
  • Dokumendiloetelu kinnitamine ning selle muutmise kord.Dokumendiringlus.
  • Tööjaotus dokumendihalduse valdkonnas.
  • Erinevate dokumendiliikide koostamise, registreerimise ning kasutamise protseduurid.
  • Juurdepääsude süsteem.Dokumentide süstematiseerimine.
  • Digidokument arvutil.
 • Arhiivindus (6 akadeemilist tundi)
  • Dokumentide arhiveerimine.
  • Dokumentide süstematiseerimine.
  • Sarjade moodustamine.
  • Nõuded dokumentide arhiveerimisele.
  • Digitaalne arhiveerimine.
  • Arhiiviseadus.

Õpiväljundid:

 • juhindub töös dokumentide liigitamise põhimõtetest, koordineerib dokumentide elukäiku vastavalt organisatsioonis kehtestatud korrale ja teeb vajadusel täiendusettepanekuid;
 • tunneb dokumendihaldussüsteemi (DHS) töö põhimõtteid ja dokumendi- ja arhiivihaldust reguleerivaid õigusakte (seadused, määrused);
 • valmistab dokumente (toimikud, sarjad) ette arhiivi andmiseks vastavalt õigusaktidele, juhistele ning organisatsioonis kehtestatud korrale;
 • tagab dokumentide hävitamise vastavalt nõuetele;
 • korraldab arhiiviasutuse esindaja juhendamisel dokumentide üleandmise arhiiviasutusse.

Koolitajad:
Irena Lümat on lõpetanud Audentes-Mainor Ülikooli ärikorralduse eriala spetsialiseerumisega finantsjuhtimisele ja Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži sotsiaalteaduste magistriõppe. Omab arhivaari kutsetunnistust. Reitingu lektor alates 2000. aastast

Veronika Kruustik on tegelenud tööohutuse Veronika_Kruustikvaldkonnaga aktiivselt aastast 2001. Kvaliteedijuht- siseaudiitor erinevates ettevõtetes aastast 2005. Täna töötab 3 standardiga: ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, EVS 18001: 2007 (OHSAS). Peamisteks tööülesanneteks integreeritud juhtimissüsteemi korrashoid, juhtkonna nõustamine süsteemi parendamises, töötajate koolitamine ja siseauditite läbiviimine. Lisaks on Veronikal ka töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnanõukogu juhi kogemus.
Alates oktoober 2006 OÜ Reiting PR dokumendihalduse ja töökeskkonna lektor.
Tööinspektsiooniga aktiivne koostöö aastast 2012. Täiskasvanute koolitaja, tase VI kutsetunnistus. Eesti Kvaliteediühingu liige.
Avaldanud artikli teemal ”Kuidas korraldada organisatsioonis töötervishoidu” (Äripäeva ajakirjas ”Personali Praktik”, 12/2012).

Muu info:
Hind sisaldab materjale, kohvipause ja tunnistust!

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Dokumendihaldus arvutil ja ettevõtte arhiivihaldus